Modlitebník - prosby o modlitbyText prosby:
Prosím o modlitbu , potrebujem pokoj som veľmi unavená, zdá sa mi že všetko na mňa padá. Prosím o modlitbu za silu aby som všetko čo teraz prežívam zvládla.........Nech Vás Pán žehná.......

pridaný: September 17, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste, prosím Ťa osolobodenia sa od všetkého zlorečenia od okolia v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: September 16, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste, cez Pannu Máriu,prosím Ťa o zrieknutie sa nečistoty a neláskavosti, zlého ducha, ktorý pôsobí vo mne, do tejto oblasti znovu prijímam pána Ježiša,amen.

pridaný: September 16, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Bože prosím o Tvoje milosrdenstvo, zriekam sa všetkého zlého, ducha nečistoty, žiarlivosti,hnevu,neláskavosti,obžerstva..amen.

pridaný: September 14, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu, prosím o upevnenie dobrej vôle, láskavosti, tichosti, spravodlivosti, požehnaj ma prosím,osloboď od ľudí, ktorí zlorečia mne i mojej rodine, v mene Otca i Syna i Ducha sv.amen.

pridaný: September 14, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste prosím o oslobodenie od ženy M.,priveď ju na cestu pokánia a úprimnosti k sebe, mňa prosím osloboď od jej zlorečenia, amen.

pridaný: September 14, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu, cez Pannu Máriu Ťa prosím o popretŕhanie pút od M.,Z.,J.,Š.,J. a iných ľudí, ktorí škodia mne i mojej rodine, amen.

pridaný: September 14, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste zachráň moju rodinu od večného zatratenia a dovoľ nám hriešnikov, priblížiť sa k Tebe, vďaka. amen.

pridaný: September 14, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Ó krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytryskla pre nás z Ježišovho srdca tebe dôverujem a prosím zachráň moju rodinu i mňa, v mene Otca i Syna i Duch sv. amen.

pridaný: September 14, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste prosím o vnútorné obrátenie a uzdravenie svojej duše, prosím pomôž mi a požehnaj ma prosím nekonečným milosrdenstvo a zošli na mňa dary Ducha sv. ktorým pomôžem svojej rodine, v zamestnaní a škole,ďakujem. amen.

pridaný: September 14, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« Najprv ‹ Predchádzajúce 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 Ďalšie › Posledná »
Stop Guestbook SPAM