Modlitebník - prosby o modlitbyText prosby:
Pane Ježišu Kriste prosím o požehania všetkých kňazov a rehoľníkov, v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: September 3, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Svätý Otče prosím neodvracaj zrak od nás v dnešný deň, a posväť našu prácu a miesto pracoviska,Pane, tebe dôverujem. v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: September 3, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu prosím pre moje deti "Nech sa žiaden hriešnik nebojí priblížiť ku mne" priveď ich na cestu navrátenia k tebe, odpusti im, ak niekomu v živote ublížili, zachráň ich od večného zatratenia, v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: September 3, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste,cez Pannu Máriu Ťa prosím priveď svojho Božieho syna Jozefa na cestu obrátenia a lásky k svojim v rodine, popretŕhaj všetky škodlivé zväzky a priveď ho na zrieknutie sa všetkých žien mimo manželstva, odpustenie ľuďom, ktorým Jozef ublížil. "Ó krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytryskla pre nás z Ježišovho srdca, tebe dôverujem," v mene Otca i Syna i Ducha sv.amen.

pridaný: September 3, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Svätý Otče prosím o oslobodenie od večného zatratenia Tvojich Božích detí J,E,M,Z, prive´d ich na cestu pokánia a spásy a sprav z nich Tvojich verných služobníkov, amen.

pridaný: September 3, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Svätý otče, požehnaj prosím moje manželstvo, ľudí ..,.., odvráť od môjho manžela všetky zlé a škodlivé zväzky žien DM, OP, JZ,... daj im pocítiť
BP z tvojich rúk, v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.


pridaný: September 2, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste, prosím za Božieho syna Jozefa, udeľ mu vnútorné uzdravenie,nech mu odpustia všetci ktorým ublížil a daj mu vôľu zrieknutia sa a popretŕhania všetkých škodlivých zväzkov, obnov v ňom Dar nábožnosti k tebe Otče, v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: September 1, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste, prosím odním odo mňa kríž nadávok a potupenia môjho vlastného manžela, popretŕhaj od neho všetky škodlivé zväzky a priveď všetky ženy v jeho okolí na cestu pokánia a dobromyseľnosti ku mne,v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.

pridaný: September 1, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Kriste vkladám ti svoje hriechy, úplne zmy zo mňa moju vinu a očisti ma od hriechu, zľutuj sa Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo a stvor vo mne srdce čisté, v mene Otca i Syna i Ducha. sv. amen.

pridaný: August 26, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu


Text prosby:
Pane Ježišu Ty si pravé svetlo, ktoré osvecuje
každého, prosím o svietenie mojej práce i práce o ktorú sa dlhoročne usilujem a prosím o požehnanie a pomoc PĎ, JK, JS, OP, v mene Otca i Syna i Ducha sv. amen.


pridaný: August 26, 2008
Odstrániť túto položku Odpoveď na záznam Zobraziť IP adresu
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« Najprv ‹ Predchádzajúce 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 Ďalšie › Posledná »
Stop Guestbook SPAM