Modlitebník - oznam

Vzhľadom k tomu, že v poslednom čase stránka Prosby o modlitby - modlitebník
bola stále viac napádaná zo strany hackerov a miesto prosieb o modlitby sa objavovali
rôzne spamy a reklamy, rozhodli sme sa stránku dočasne vypnúť.
Zároveň pripravujeme novú stránku modlitebníka, ktorá bude
lepšie ochránená pred spamom. Nová stránka bude spustená v dohľadnej dobe.
Zároveň Vás ubezpečujeme o našich modlitbách.
Ďakujeme za pochopenie.

Vaša Kruciáta oslobodenia človeka

Akonáhle bude nový modlitebník pripravený, spustíme ho.