Odkazovka
celoslovenského moderátora Diakonie oslobodenia pri HSŽ
otca ThDr. Jozefa Heskeho, PhD.

Vloženie príspevku

23. 03. 2016, 21:54:47
Slovo moderátora diakonie oslobodenia HSŽ na Veľkú Noc 2016. Milí priatelia! Srdečne vás pozdravujem z príležitosti Veľkej Noci. Želám vám požehnané sviatky. Radosť z víťazstva Ježiša Krista nech je vo vašom srdci. Kristus je víťaz! Nech nie negativizmus a pesimizmus prevládajú v našom živote, ale optimizmus a nádej nech majú miesto v našom srdci. Nech je to vidno v našom osobnom živote, ale v našich spoločenstvách. Buďme nositeľmi nádeje pre ľudí, ktorí sú okolo nás a sú smutní. Veľkú Noc prežívame a slávime uprostred Mimoriadneho Roka Milosrdenstva, ktorý je pre nás výzvou. Výzvou k skutkom telesného a duchovného milosrdenstva. samotné dielo KOČ je prejavom milosrdenstva. robme toto dielo s ešte väčšou láskou. Nech iniciatíva „Milujem – preto nepijem!“ nám pomôže ešte viac šíriť ideu zápasu o slobodu a dôstojnosť človeka. Hlavnou motiváciou má byť láska k Bohu a blížnym. Buďme vedení láskou. Na sviatok Božieho milosrdenstva si spomeňme na túžbu Ježiša Krista zachrániť každého človeka. Staňme sa Jeho spolupracovníkmi. Želám vám to z celého srdca. Chcel by som vás pozvať aj do Krakowa na celoslovenský deň spoločenstva, ktorý bude dňa 16.apríla 2016. spolu s oázistami sa aj my členovia KOČ chceme zúčastniť duchovného stretnutia v centre Božieho milosrdenstva. verím, že sa tam stretneme. S pozdravom Ježiš je Víťaz!naspäť na hlavnú stránku

naspäť na predchádzajúcu stránku