návrat na hlavnú stránku
Fotogaléria
Kruciáty oslobodenia človeka

Pešia púť 2003
Je tu zopár fotografií z pešej púte kruciáty v roku 2003

Pešia púť 2004
Fotografie z pešej púte Kruciáty oslobodenia človeka z roku 2004. Na cestu sa vybralo osemnásť odvážlivcov naplnených myšlienkou splniť náročný program púte.

Pešia púť 2005
Fotografie s pešej púte Kruciáty, ktorá sa uskutočnila v roku 2005

Pešia púť 2006
tu by sa malo nachádzať pár záberov zo piatej - výročnej púte Kruciáty oslobodenia človeka, ktorá sa uskutočnila 30 júna až 1. júla 2006

pešia púť 2007 cez objektív Štefana
Prvá časť záberov z pešej púte

pešia púť 2007 cez objektív Majky
Druhá časť časť záberov z pešej púte. Majka si viac všíma okolie...

pešia púť 2007 cez objektív Vojta
Tretia časť časť záberov z pešej púte...

pešia púť 2008
Fotografie z pešej púte 2008, ktorej sa zúčastnil rekordný počet pútnikov (zatiaľ :-))) - až 22)

pešia púť 2009-pokračovanie
Fotografie z pešej púte 2009 z fotáku Štefančíkovcov

pešia púť 2009
Fotografie z pešej púte 2009

Piate sympózium Kruciáty
Možnosti pomoci rodinám v reťaziach závislosti bola hlavná téma Piateho celoslovenského výročného stretnutia Kruciáty oslobodenia človeka, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 25. a 26. októbra 2003 v priestoroch SOU pre zrakovo postihnutú mládež a v minoritskom kostole v Levoči.

Šieste sympózium Kruciáty
V dňoch 4. a 5. decembra 2004 - v sobotu a v nedeľu sa uskutočnilo v Levoči - centre slovenskej Kruciáty šieste Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka.

Siedme sympózium Kruciáty
ktoré sa konalo v dňoch 8. a 9. októbra 2005 v starobylom meste Levoča sa začalo úvodnou svätou omšou, ktorú celebroval o. Ladislav Vrábel. Počas svätej omše slávnostne posvätil novú zástavu Kruciáty oslobodenia človeka.

8. sympózium Kruciáty
ktoré sa konalo v dňoch 13. a 15. októbra 2006 v starobylom meste Levoča sa začalo úvodnou svätou omšou, ...

9. sympózium Kruciáty - piatok 12 .októbra 2007
program mladých v predvečer hlavnej časti sympózia

9. sympózium Kruciáty - sobota 13. október 2007 - nedeľa 14. október 2007
program prednášok - hlavná časť sympózia

9. sympózium Kruciáty - sobota
Krížová cesta mestom Levoča a adorácie pred Nasvätejšou Oltárnou Sviatosťou

9. sympózium Kruciáty - nedeľa
Vystúpenie Kataríny Owczarek z Poľska a záverečná sv. omša

10. sympózium Kruciáty - piatok
Program mladých

10. sympózium Kruciáty - sobota
sobotný program desiateho sympózia - 3.máj 2008

10. sympózium Kruciáty - sobota/2
zábery s fotoaparátu Karola Zavarského

10. sympózium Kruciáty - nedeľa
Deň s otcom biskupom Tondrom

Beseda KOČ Levoča so žiakmi Základnej školy v Harichovciach
V stredu 31. mája 2006 na pozvanie pani katechétky zo Základnej školy v Harichovciach uskutočnila beseda Kruciáty oslobodenia človeka so žiakmi druhého stupňa tejto školy.

Stretnutie Kruciáty oslobodenia človeka so žiakmi SOU pre zrakovo postihnutú mládež v Levoči
Dňa 20.11.2007 sa Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči stretla so žiakmi odborného učilišťa pre zrakovo postihnutú mládež. V programe vystúpil otec Roman z Levoče a po ňom povedali svoje svedectvo naši členovia Jozef zo Spišskej Novej Vsi a Vojtech zo Spišského Štiavnika. Stretnutie trvalo asi hodinu a určite prinesie nejaké ovocie.

Beseda KOČ so žiakmi ZŠ Spišský Hrhov
Na pozvanie pani zástupkyne zo Základnej školy v Spišskom Hrhove uskutočnilo 7. decembra 2007 spoločenstvo Kruciáty oslobodenia človeka v Levoči so žiakmi tejto základnej školy besedu na tému závislosti.

Beseda KOČ na Katolíckej charite
Na pozvanie MUDr. Lukáčovej sa uskutočnila v Katolíckej charite v Spišskej Novej Vsi beseda na tému závislosti.

KOČ na krížovej ceste v Považskej Bystrici 2009
Dňa 21. augusta 2009 sa naši členovia Kruciáty oslobodenia človeka zo stanice v Levoči zúčastnili na Krížovej ceste a na sv. omši v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkvet.

KOČ na evanjelizačnom výjazde v Ružomberku 2009
Dňa 23. novembra 2009 sa naši členovia Kruciáty oslobodenia človeka zo stanice v Levoči na čele s pátrom Romanom Gažúrom zúčastnili na evanjelizačnom výjazde v Ružomerku na Katolíckej univerzite.

Evanjelizačné stretnutie v Spišských Vlachoch 2009
V sobotu, 28. novembra 2009 sa členovia Kruciáty oslobodenia človeka zo staníc Levoča a Bardejov zúčastnili evanjelizačného stretnutia v Spišských Vlachoch. Cieľom tohto stretnutia bolo pomôcť miestnym nadšencom...

Stretnutie poriadané v rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých
Dňa 18.1.2006 o 18.30 hod sa v tomto zariadení z iniciatívy jedného z mladých frekventantov, Mariána Horváta, stretli na besede o otázkach týkajúcich sa problematiky závislosti na alkohole domáci klienti s týmom ľudí angažovaných v oblasti prevencie a liečby drogových závislostí.

Slovenská púť Kruciáty oslobodenia Kroščenko 2009
1. septembra 2009 sa uskutočnila prvá sôlovenská púť KOČ k hrobu otca Blachnického, zakladateľa .....

Kruciáta na výjazde v Poprade
Dňa 8. marca 2006 uskutočnila Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči v spolupráci s Levočskou minoritskou mládežou evanjelizačné stretnutie so žiakmi ôsmeho ročníka. Stretnutie sa uskutočnilo na podnet p. katechétky Mgr. Marcely Miženkovej na Základnej škole J.A.Komenského v Poprade.

Kruciáta a HAJDUKFEST 2006
V sobotu 26. augusta 2006 uskutočnila Kruciáta evanjelizačné vystúpenie na gospelovom festivale Hajdukfest 2006 v Levoči

Kruciáta na besede na Spišskej Kapitule
31. októbra 2006 sa uskutočnila beseda so študentami tretieho ročníka, odboru sociálna práca...

Beseda v SOU 16. novembra 2006
Vo štvrtok 16. novembra 2006 uskutočnili členovia kruciáty oslobodenia človeka na čele s pátrom Romanom besedu so žiakmi a učiteľmi SOU pre zrakovo postihnutú mládež v Levoči

Beseda v SPŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi
Vo utorok 21. novembra 2006 uskutočnili členovia Kruciáty oslobodenia človeka na čele s pátrom Romanom besedu so so študentmi drevárskej priemyslovky v Spišskej Novej Vsi

Beseda na internáte SOU
Vo pondelok 27. novembra 2006 vo večerných hodinách uskutočnili členovia Kruciáty oslobodenia človeka na čele s pátrom Romanom besedu v internáte SOU pre zrakovo postihnutých.

Beseda na základnej škole v Poprade - 2007
V utorok 20. marca 2007 - pred prvým jarným dňom bola Kruciáta v popradskej základnej škole. Počtom neveľké ´gedeonové vojsko´ 45 minút budilo záujem ôsmakov.

Duchovné cvičenia - Stráže 2005
V dňoch 13. až 15. mája 2005 sa členovia Hnutia Svetlo-život a Kruciáty oslobodenia človeka zúčastnili duchovných cvičení. v Kláštore minoritov v Poprade-Strážach.

Duchovné cvičenia - Stráže 2006
26. marca 2006 v popoludňajších hodinách sa skončila trojdňová duchovná obnova diakonie oslobodenia, čiže diakonie Kruciáty oslobodenia človeka. V piatok podvečer sa zišlo v Kláštore minoritov v Poprade- Strážach 35 prihlásených záujemcov prevažne z radov členov a kandidátov Kruciáty oslobodenia človeka.

Duchovné cvičenia - Spišská Nová Ves_Smižany 2006
V dňoch 17. až 19. novembra 2006 prebiehala duchovná obnova diakonie oslobodenia....

Duchovné cvičenia - Spišská Nová Ves_Smižany 2007
V dňoch 25.. až 27. mája 2007 prebiehali duchovné cvičenia Kruciáty oslobodenia človeka na tému: ŽIŤ PODĽA DUCHA, ktoré viedla sr. Katarína Ralbovská z Chorvátska.

Duchovné cvičenia - Spišská Nová Ves_Smižany november 2007
Uplynulý víkend, v dňoch 16. až 18. novembra 2007 sa uskutočnili Duchovné cvičenia Kruciáty oslobodenia človeka. Nosnou témou DC bola myšlienka: ´Choďte a ohlasujte!´. Duchovných cvičení sa zúčastnilo 18 členov, kandidátov i sympatizantov Kruciáty oslobodenia človeka. Prebiehali pod vedením celoslovenského moderátora KOČ otca Jozefa Heskeho PhD. v Rehoľno-formačnom centre Spoločnosti katolíckeho apoštolátu ( palotíni) v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch.

Duchovné cvičenia - Mníchovský potok apríl 2008
Duchovných cvičení sa zúčastnilo 18 osôb. Boli to ľudia z rôzných oblasti Slovenska. Ich štruktúra Bardejov-9, Levoča-2 /Gitka, Vlado/, Fintice-2, Lipany-2, Poprad-1, Kremnica-1, Zlaté Moravce-1. Svedčí to stálom zaujme o pomoc sebe a naším bližným zotročených závislosťami. V záverečnom hodnotení rezonoval pokoj, sloboda a predsavzatie žiť v abstinencií ako obeta za tých najbližších.

Duchovné cvičenia - Smižany október 2008
Duchovných cvičení sa zúčastnilo 37 osôb. Boli to ľudia z rôzných oblasti Slovenska: Martin, Sobrance, Jánovce, Stará Ľubovňa, Fintice, Prešov, Vitanova, Lipany, Liptovský Hrádok, Spišská Nová Ves, Smižany, Sedlice.

Kruciáta opäť v Medžugorí
V minulých dňoch sa zúčastnili púťe do Medžugoria.

Kruciáta v Medžugorí
V minulých dňoch sa vrátili členovia, kandidáti a sympatizanti Kruciáty oslobodenia človeka z púťe do Medžugoria.

Stretnutie Kruciáty s bohoslovcami
Dňa 12.11. 2005 sa zúčastnili na pozvanie spirituála kňazského seminára Františka Xaverského v Badíne P. Roman Gažúr, OFMConv. a Ing. Jozef Pagáč, duchovnej obnovy bohoslovcov. Témou duchovnej obnovy bolo, zoznámenie sa z úlohou a cieľmi Kruciáty oslobodenia človeka (KOČ), ako aj s jej aktivitami smerom k širokej verejnosti.

Kruciáta v Niepokalanove
Vo včasné sobotné tiché a sviežim ovzduším zaváňajúce ráno sa do minibusu s levočskou ŠPZ-kou posadilo 15 sŕdc. Neboli to obyčajné ľudské srdcia, ale srdcia túžiace po svetle ducha, moci sily a po ovzduší pokoja.

Evanjelizačné vystúpenie Kruciáty na misiách v Papíne
Kruciáta oslobodenia človeka z Levoče a levočská minoritská mládež pod vedením pátra Romana sa zúčastnili v pondelok 12. decembra 2005 misijného programu v dedinke Papín pri Humennom

Evanjelizačné stretnutie Kruciáty na oáze v Závadke
V sobotu 30. júla 2005 uskutočnila Kruciáta oslobodenia človeka v Závadke pri Spišskej Novej Vsi, kde sa konala Oáza nového života– 1. stupňa evanjelizačné stretnutie.

Evanjelizačný výjazd v Žiline
Keď sme v sobotu večer opúšťali kláštor, kde sme s mládežou nacvičovali pesničky na omšu do Žiliny, na zemi už ležalo asi 20 cm snehu a celú noc bez prestania snežilo. Na druhý deň v nedeľu bol Pán naozaj s nami. Cesta do Žiliny bola celkom dobrá a bez väčších problémov sme sa dostali do miesta určenia.

Krížová cesta oslobodenia
V stredu, 6. septembra 2006 sa uskutočnila Krížová cesta oslobodenia v meste Prešov.

Domáce násilie
Vo štvrtok 7. septembra 2006 usporiadala Kruciáta oslobodenia človeka v Kláštore minoritov prednášku MUDr. Lukáčovej na tému DOMÁCE NÁSILIE

Prezentácia Kruciáty v Poprade
V sobotu 27. januára 2007 sa uskutočnila prezentácia spoločenstva Kruciáty oslobodenia človeka v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade

Kroščenko - 9. jún 2007
V sobotu, 9. júna 2007 sa zúčastnila delegácia Kruciáty oslobodenia človeka medzinárodnej púte v Kroščenku...

Stretnutie komunity Cenacollo v Marianke pri Bratislave sobota 26.10.2007
Stretnutie – ´Večer svedectiev´ pre rodičov a sympatizantov komunity Cenacollo.V Marianke pri Bratislave sa konalo v sobotu 26.10.2007 ...

Evanjelizačné stretnutie KOČ vo Vyšnom Klatove
Dňa 25.11.2007 sa uskutočnilo vo Vyšnom Klatove pri Košiciach na pozvanie kňaza otca Pavla Kovaľa evanjelizačné stretnutie Kruciáty oslobodenia človeka s miestnymi veriacimi v kostole Najsvätejšej Trojice. ...

Spoločenstvo KOČ Prešov a Lipany vo farnosti Jarovnice
Spoločenstvo KOČ Prešov a Lipany uskutočnili dňa 10.decembra 2007 vo farnosti Jarovnice v okrese Sabinov misiu v rámci hesla Choďte a ohlasujte. ...

Spoločenstvo KOČ v Piešťanoch - komunita CENACOLLO
Spoločenstvo KOČ z Levoče uskutočnilo v piatok 18. januára 2008 ďalší výjazd do Piešťan, kde sa pravidelne stretáva komunita CENACOLLO. ...

Spoločenstvo KOČ v Prešove
Spoločenstvo KOČ z Levoče uskutočnilo v piatok 28. marca 2008 evanjelizačné stretnutie s mládežou v Prešove, vo farnosti Kráľovnej pokoja. ...

Spoločné stretnutie v Lipanoch
V nedeľu 28. septembra 2008 na podnet členov Kruciáty oslobodenia človeka z Lipan sa uskutočnilo spoločné stretnutie spoločenstiev KOČ Lipany a Levoča....

Šarišské Dravce 2007
V stredu 30. mája 2007 na pozvanie bratov františkánov, ktorí sú na misiách v obci Šarišské Dravce Kruciáta oslobodenia človeka uskutočnila evanjelizačný výjazd do tejto dedinky.

Krížová cesta Kruciáty v Bardejove
V piatok 31. marca 2006 o 18. hodine sa uskutočnila Krížová cesta ulicami mesta Bardejov.

Slávnostné stretnutie Kruciáty v Bardejove
Spoločenstva Kruciáty oslobodenia človeka filiálna stanica v Bardejove usporiadali dňa 19.02.2005 (sobota) o 11.00 hod. slávnostné stretnutie.

Slávnostné stretnutie Kruciáty oslobodenia človeka v Bardejove - február 2006
V nedeľu 19.2.2006 sa v kostole sv. Anny v Bardejove uskutočnilo slávnostné stretnutie členov, kandidátov a sympatizantov Kruciáty oslobodenia človeka.

Evanjelizačný program Kruciáty v bardejove - júl 2008
V Bardejove na Kalvárii sa uskutočnil evanjelizačný program KOČ v dňoch 26.-27.júla 2008

Stretnutie spoločenstiev KOČ v Bardejove - 14. február 2009
V Bardejove v kostole Sv. Anny sa uskutočnilo stretnutie členov a kandidátov KOČ zo všetkých staníc a filiélok...

Evanjelizačné stretnutie v Lendaku
V sobotu 11.marca v dedine pod Tatrami, v Lendaku uskutočnila tamojšia stanica Kruciáty oslobodenia človeka evanjelizačné stretnutie.

Evanjelizačné stretnutie v Ružomberku
V pondelok, 26. februára 2007 bolo evanjelizačné vystúpenie Kruciáty oslobodenia človeka so svedectvami v UPC Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Evanjelizačné stretnutie na Orave
V nedeľu, 25. februára 2007 na pozvanie farnosti Oravská Polhora zavítala Kruciáta oslobodenia človeka so svojimi svedectvami a programom do tejto malebnej oravskej dedinky.

Evanjelizácia Kruciáty na Spišskej Kapitule
V stredu, 28. februára 2007 sa uskutočnilo evanjelizačné stretnutie Kruciáty oslobodenia človeka s bohoslovcami v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule.

Evanjelizácia Kruciáty v Radošinej
V utorok, 13. marca 2007 sa uskutočnilo evanjelizačné stretnutie Kruciáty oslobodenia človeka vo farnosti Radošiná, pri príležitosti obnovy misií v tejto obci.

Celkov 2007
V utorok 5. júna 2007 na pozvanie bratov františkánov, ktorí sú na misiách v obci Cejkov Kruciáta oslobodenia človeka uskutočnila evanjelizačný výjazd do tejto dedinky.

Bijacovce 2007
V utorok 19. júna 2007 sa naša krížová výprava na čele s pátrom Romanom opäť vybrala na ďalekú cestu do neďalekých Bijacoviec...

Brodno 2007
V sobotu 23. júna 2007 sa uskutočnila prehliadka mládežníckych kresťanských zborov a skupín, pod názvom ´Spievajte Pánovi 2007´ v obci Brodno pri Žiline. V rámci tohto stretnutia sa prezentovalo aj hnutie Kruciáta oslobodenia človeka z Levoče....

KRUCIÁTA NA MARIÁNSKEJ HORE
dňa 29. októbra 2007 sa zúčastnili členovia KOČ z Levoče evanjelizačného vystúpenia na Mariánskej hore ...

Hajdukfest 2008
KOČ sa prezentovala na hudobnom festivale Hajdukfest 2008

Stretnutie Kruciáty Žiliny a Levoče
Na pozvanie zakladajúcich členov spoločenstva Kruciáty oslobodenia človeka v Žiline sa stretlo desať členov Levočskej Kruciáty so zakladajúcimi členmi a novými záujemcami o službu v Kruciáte zo Žiliny a okolia v pastoračnom centre FIDELIO u bratov kapucínov v Žiline.

Mládežnícka polročná diskotéka 2005
Mládežnícka diskotéka, ktorá sa konala 2. februára 2005 v Levoči

II. študentská bezalkoholová diskotéka
Mládežnícka diskotéka, ktorá sa konala 16. apríla 2005 v Levoči

Kruciáta v Spišskom Hrhove
Kruciáta oslobodenia človeka pripravila pre chovancov Reedukačného domova v Spišskom Hrhove kultúrny program, ktorého cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom myšlienky Kruciáty.

Diskotéka 11. novembra 2005
11. novembra 2005 sa uskutočnila s príležitosti dňa nevidiacich v RSZP bezalkoholová diskotéka na ktorej privítal prítomných Mgr Jána Zoričák. Priblížil históriu nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, potom členovia Kruciáty podávali svedectvá.

Bezalkoholová diskoshow
V stredu 15. februára 2006 usporiadala Kruciáta oslobodenia človeka spolu s Levočskou minoritskou mládežou a pod patronátom otcov minoritov, konkrétne pátra Romana bezalkoholovú diskoshow.

Bezalkoholová diskoshow
V stredu 22. novembra 2006 usporiadala Kruciáta oslobodenia človeka spolu s Levočskou minoritskou mládežou a pod patronátom otcov minoritov, konkrétne pátra Romana jesennú bezalkoholovú diskoshow.

Prázdninová bezalkoholová diskoshow
V pondelok 19. februára 2007 usporiadala Kruciáta oslobodenia človeka spolu s Levočskou minoritskou mládežou a pod patronátom otcov minoritov, konkrétne pátra Romana prázdninovú bezalkoholovú diskotéku.

Gárdenpárty
V stredu, 8. augusta 2007 na dvore Kláštora minoritov usporiadala Levočská minoritská mládež diskotéku pod názvom Gádrenpárty.

Milá slávnosť
Vo štvrtok 16. júna 2005 jeden zo zakladajúcich členov Kruciáty, dlhoročný abstinent a aktívny propagátor triezveho života Emil Slebodník oslávil 60 rokov svojho života.

Spomíname...
Vo štvrtok 3. novembra 2005 delegácia Kruciáty oslobodenia človeka na čele s pátrom Romanom si pripomenula Sviatok všetkých verných zosnulých.

Sedlice_2007
V sobotu 5. mája 2007 sa zišiel na pracovné stretnutie Celoslovenský koordinačný výbor Kruciáty oslobodenia človeka

Bezalkoholová svadba
V sobotu 25. augusta 2007 si v Bazilike na Mariánskej Hore povedali svoje áno Gitka Mihelková a Vlado Bodnovič

KRUCIÁTA NA HAJDUKFESTE 2007
V dňoch 24. až 26. augusta 2007 sa uskutočnil ďalší ročník „nie len gospelového festivalu“ pod holým nebom - Hajdukfest 2007 ...

Spomíname-2007...
Vo štvrtok 1. novembra 2007 delegácia Kruciáty oslobodenia človeka na čele s pátrom Romanom si pripomenula Sviatok všetkých verných zosnulých...

Juraj Mariáni
V stredu 9. apríla 2008 odprevadili na večný odpočinok pána Juraja Marianiho...

Svadba Rozálie a Jána
V sobotu 26. júla 2008 si v Bazilike na Mariánskej Hore povedali svoje áno Rózka Šlejzáková a Janko Bodnovič

11. sympózium KOČ/1.časť
Fotografie z prvého dňa sympózia. Zábery z objektívu pána Venglarčíka.

11. sympózium KOČ/2.časť
Fotografie z druhého dňa - soboty 11. sympózia Kruciáty oslobodenia človeka.

11. sympózium KOČ/3.časť
Fotografie z tretieho dňa - nedele 11. sympózia Kruciáty oslobodenia človeka.

11. sympózium KOČ/4.časť
Fotografie z objektívu pána Karola Zavarského

Duchovné cvičenia KOČ - Smižany - november 2009
Niekoľko záberov z duchovných cvičení Kruciáty oslobodenia človeka v Smižanoch, ktoré boli v dňoch 20. až 22. novembra v Duchovnom centre pallotínov v Smižanoch

Stretnutie v Lipanoch 30. 11. 2009
Niekoľko záberov zo stretnutia KOČ v Lipanoch

Stretnutie v Lipanoch 21. 12. 2008
Niekoľko záberov zo stretnutia KOČ v Lipanoch

Pôstna duchovná obnova
v nedeľu 14.marca prišli členovia spoločenstva KOČ z Lipian spolu s otcom moderátorom diakonie oslobodenia HSŽ do Brezovičky a Miklušoviec, kde boli slávené sväté omše, v rámci ktorých zazneli evanjelizačné kázne spojené so svedectvami.

Stretnutie KOČ s hosťami z Bardejova
Na tomto stretnutí KOČ nás poctili svojou návštevou manželia Česekovi s sestra Vlasta z Bardejova...

Jarné duchovné cvičenia - Smižany - 2010
V dňoch 30. apríla až 2. mája 2010 sa uskutočnili jarné duchovné cvičenia Kruciáty oslobodenia človeka...

Stretnutie KOČ v Liptovskej Tepličke - 2010
Na pozvanie duchovného správcu farnosti sa v sobotu 18.6.1010 o 18.hodine uskutočnilo v kostole farnosti Liptovská Teplička stretnutie členov Kruciáty oslobodenia človeka...

Pešia púť KOČ-2010
v dňoch 2. až 4. júla 2010 sa uskutočnila Pešia púť KOČ

3.púť KOČ do Medžugoria-2010
V dňoch 8. až 17. augusta sa uskutočnila už tretia Púť KOČ do Medjugoria...

2. Slovenská púť Kruciáty oslobodenia človeka do Kroscienka
1. septembra 2010 sa uskutočnila už druhá slovenská púť Kruciáty oslobodenia človeka (KOČ) k hrobu zakladateľa Hnutia Svetlo – život a Kruciáty oslobodenia človeka otca Františka Blachnického v poľskom Kroscienku nad Dunajcom...

12. celoslovenské sympózium KOČ - piatok
12. celoslovenské sympózium KOČ - program mladých...

12. celoslovenské sympózium KOČ - sobota
12. celoslovenské sympózium KOČ - sobotný program...

12. celoslovenské sympózium KOČ - nedeľa
12. celoslovenské sympózium KOČ - nedeľný program...

Spoločné stretnutie KOČ
V nedeľu 28.11.2010 sa uskutočnilo v čajovni v Lipanoch spoločné stretnutie Kruciáty oslobodenia človeka ...

Pôstna duchovná obnova pri Lipanoch
Brezovička, Vysoká, Miklušovce

Duchovná obnova KOČ v Bardejove
V prvú aprílovú sobotu 2.4.2011 sa uskutočnila v priestoroch farského úradu v Kobylách duchovná obnova KOČ...

Duchovné cvičenia Kruciáty oslobodenia človeka - Smižany 2011
od 6. do 8. mája 2011 sa uskutočnili v pastoračnom centre pallotínov pri kostole Božieho Milosrdenstva v Smižanoch duchovné cvičenia členov, kandidátov ale i sympatizantov hnutia Kruciáta oslobodenia človeka....

Predstavenie spoločenstva KOČ v rožňavskej farnosti
Sme veľmi radi a vďační Pánovi Ježišovi a Panne Márii, že po sformovaní spoločenstva v Rožňave sme mohli dňa 14. júna 2011 v našej farnosti privítať a oficiálne predstaviť spoločenstvo Kruciaty oslobodenia človeka našim farníkom....

Pešia púť Kruciáty oslobodenia človeka 2011
V dňoch 1. až 3. júla sa uskutočnila v poradí už desiata Pešia púť Kruciáty oslobodenia človeka s úmyslom: Za triezvosť slovenských rodín. Podľa tradície púť začala sv. omšou....

Stretnutie KOČ v Lipanoch - nedeľa 27.3.2011
...Po krížovej ceste sa záujemcovia stretli v čajovni kde sme modlitbou , zdieľaním pokračovali .Svojim svedectvami nás povzbudili ....

Stretnutie KOČ v Lipanoch - nedeľa Stretnutie KOČ v Lipanoch - 10.4.2011
...Po krížovej ceste sa záujemcovia stretli v čajovni kde sme modlitbou , zdieľaním pokračovali .Svojim svedectvami nás povzbudili ....

KOČ v Medjugorí - 13. - 23. august 2011
...V dňoch 13. až 23. augusta sa uskutočnila už 4. púť Kruciáty oslobodenia človeka do Medjugoria. ....

3. celoslovenská púť KOČ a HSŽ
...1. septembra 2011, vo štvrtok sa uskutočnila už tretia celoslovenská púť Hnutia Svetlo - život a Kruciáty oslobodenia človeka, k hrobu zakladateľa hnutia otca Františka Blachnického v poľskom Kroscienku nad Dunajcom. ....

13. Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka
...V dňoch 14 až 16 október 2011 sa v Levoči uskutočnilo už 13 Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka....

13. Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka
...pokračovanie tentoraz foto od pána Zavarského ....

Stretnutie KOČ 29. januára 2012 v Lipanoch
...V nedeľu 29.1.2012 sa uskutočnilo v Lipanoch, v čajovni, stretnutie Kruciáty oslobodenia človeka. Na tomto stretnutí sa zúčastnili ....

Púť do Kroscienka 1.september 2011 - návraty
Na začiatku septembra sa konala púť Kruciaty práve do Kroscienka, ...Aj od nás, z farnosti Brezovička, sa tam vybrali veriaci spolu s duchovným otcom. Prinášame vám výpovede tých, ktorí sa tejto púte zúčastnili ....

Duchovná obnova v Lendaku
Dňa 11. februára 2012 – v sobotu zorganizovalo miestne Spoločenstvo Kruciaty oslobodenia človeka v Lendaku pod vedením pána Janka Fudalyho a Rózky Lizákovej duchovnú obnovu, ktorej témou bola závislosť v rodinách – duchovné a telesné oslobodenie a uzdravenie zo závislostí. ....

Stretnutie KOČ Lipany a Levoča 25.3.2012
V nedeľu, 25. marca 2012 sa v Lipanoch uskutočnika spoločná krížová cesta KOČ Lipany a KOČ Levoča ....

11. pešia púť KOČ
Od 6. do 7. júla 2012 putovali kruciátnici na svojej 11. púti, ktorej motto bolo: Za triezvosť slovenského národa...

14. sympózium KOČ
V dňoch 12. až 14. októbra 2012 sa v Levoči uskutočnilo už 14. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Témou tohtoročného sympózia bola spoluzávislosť (Ubližuje alkohol, drogy, hazardné hry,...len závislému?). ...

14. symp.KOČ očami Karola
V dňoch 12. až 14. októbra 2012 sa v Levoči uskutočnilo už 14. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Témou tohtoročného sympózia bola spoluzávislosť (Ubližuje alkohol, drogy, hazardné hry,...len závislému?). ...

Duchovná obnova.KOČ Lipany 18.1.2013
V dňoch 18. až 21. januára 2013 sa v Lipanoch uskutočnila trojdňová duchovná obnova. Viedol ju o. Jozef Heske ...

Škola evanjelizácie Smižany
V dňoch 1. až 3. marca 2013 sa v Smižanoch konali duchovné cvičenia Kruciáty oslobodenia človeka. Témou tohoročných duchovných cvičení bola Škola evanjelizácie. Viedol ju o. Jozef Heske ...

Goran v Levoči
27. februára 2013 vystúpil v minoritskom kostole v Levoči Goran Čurkovič ...

Pešia púť KOČ 2013
Niekoľko záberov z 12. ročníka pešej púte KOČ, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. až 7. júla 2013 na trase Stará Ľubovňa - Mariánska hora Levoča.

Slovenská púť KOČ a HSŽ do Kroščenka - 2013
Niekoľko záberov zo Slovenskej púť KOČ a HSŽ do Kroščenka - 2013, ktorá sa uskutočnila dňa 31. augusta 2013

15. sympózium KOČ - 2013 prvá časť
Niekoľko záberov z 15. sympózia KOČ objektívom Jožka Milaniaka

15. sympózium KOČ - 2013 druhá časť
Niekoľko záberov z 15. sympózia KOČ objektívom Števa Kamenického

15. sympózium KOČ - 2013 tretia časť
Niekoľko záberov z 15. sympózia KOČ objektívom admina

15. sympózium KOČ - 2013 štvrtá časť
Niekoľko záberov z 15. sympózia KOČ objektívom Karola Zavarského

Duchovné cvičenia KOČ 2014 objektívom admina
V dňoch 7. – 9. marca 2014 sa v Rekolekčnom dome otcov palotínov pri kostole Božieho milosrdenstva v Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi uskutočnili duchovné cvičenia na tému Radosť evanjelia.

Duchovné cvičenia KOČ 2014 objektívom Števa Kamenického
V dňoch 7. – 9. marca 2014 sa v Rekolekčnom dome otcov palotínov pri kostole Božieho milosrdenstva v Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi uskutočnili duchovné cvičenia na tému Radosť evanjelia.

Pešia púť KOČ v roku 2014
V dňoch 4. – 6. júla 2014 sa uskutočnil už 13. ročník Pešej púte Kruciáty oslobodenia človeka na trase Stará Ľubovňa - Mariánska Hora Levoča.

Pešia púť KOČ v roku 2014 z pohľadu Inge
Takto som púť videla ja, Ingrid...

Pešia púť KOČ v roku 2014 z pohľadu kameramana Jožka
Niekoľko mojich fotozáberov...

Púť Kruciáty do Medžugoria 2014
Vepric...Zaostrog...Medžugorie..

16. sympózium KOČ - prvá časť
V dňoch 10. až 12. októbra 2014 sa v Levoči uskutočnilo 16. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Uskutočnilo sa v roku Sedembolestnej Panny Márie a v roku 15. výročia založenia prvej stanice Kruciáty na Slovensku. Preto aj program organizátori ladili v tomto duchu.

16. sympózium KOČ - druhá časť
V dňoch 10. až 12. októbra 2014 sa v Levoči uskutočnilo 16. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Uskutočnilo sa v roku Sedembolestnej Panny Márie a v roku 15. výročia založenia prvej stanice Kruciáty na Slovensku. Preto aj program organizátori ladili v tomto duchu.

16. sympózium KOČ - tretia časť
V dňoch 10. až 12. októbra 2014 sa v Levoči uskutočnilo 16. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Uskutočnilo sa v roku Sedembolestnej Panny Márie a v roku 15. výročia založenia prvej stanice Kruciáty na Slovensku. Preto aj program organizátori ladili v tomto duchu.

16. sympózium KOČ - štvrtá časť
V dňoch 10. až 12. októbra 2014 sa v Levoči uskutočnilo 16. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Uskutočnilo sa v roku Sedembolestnej Panny Márie a v roku 15. výročia založenia prvej stanice Kruciáty na Slovensku. Preto aj program organizátori ladili v tomto duchu.

Duchovný program v kaplnke charitného domu v Lipanoch, sobota 6. decembra 2014
Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok. Advent je časom očakávania. A život veriacich je neustálym bdelým očakávaním tohto príchodu. Nejde iba o to, aby sme si pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedine. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista. A práve v tomto milostiplnom čase adventu sa v sobotu 6. decembra 2014 konal duchovný program v kaplnke charitného domu v Lipanoch. Prítomní sa najprv pomodlili posvätný ruženec v rámci Fatimskej soboty za akokoľvek závislých a ich rodiny. Po úvodnom privítaní začala sv. omša pri príležitosti 15. výročia vzniku Kruciáty oslobodenia človeka na Slovensku, celebrovaná otcom Martinom a otcom Antonom. Sv. omšu a adoráciu po sv. omši veľmi obohatili gréckokatolícki mladí zo Starej Ľubovne s bratom Gorazdom.

Duchovné cvičenia KOČ 6. - 8. marec 2015
Uplynulý víkend v dňoch 6. až 8. marca 2015 sa v rekolekčnom centre pallotínov pri Kostole Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutočnili Duchovné cvičenia KOČ na tému RADOSŤ JE NASLEDOVAŤ PÁNA. Ducovné cvičenia zorganizoval a viedol o. ThDr. Jozef Heske PhD....

Pešia púť KOČ 2015
V dňoch 3. až 5. júla 2015 sa uskutočnila už 14. pešia púť Kruciáty oslobodenia človeka....

Pešia púť KOČ 2015 očami účastníka Ľubka
V dňoch 3. až 5. júla 2015 sa uskutočnila už 14. pešia púť Kruciáty oslobodenia človeka....

Púť Kruciáty do Medžugoria 2015
V dňoch 11. - 19. júla 2015 sa uskutočnila už 8. púť Kruciáty oslobodenia človeka do Medžugoria....

Púť Kruciáty do Medžugoria 2015 - pokračovanie
V dňoch 11. - 19. júla 2015 sa uskutočnila už 8. púť Kruciáty oslobodenia človeka do Medžugoria.... pokračovanie fotospomienok z aparátu Ľuba Mauera

Celoslovenská púť Hnutia Svetlo - Život a Kruciáty oslobodenia človeka 2015
Dňa 29. augusta 2015 sa uskutočnila celoslovenská púť HSŽ a KOČ do Kroscienka nad Dunajcom, k hrobu zakladateľa, otca Františka Blachnického

17. celoslovenské sympózium KOČ - 1. časť
V dňoch 9. až 11. októbra sa v Levoči uskutočnilo 17. celoslovenské sympózium KOČ

17. celoslovenské sympózium KOČ - 2. časť
V dňoch 9. až 11. októbra sa v Levoči uskutočnilo 17. celoslovenské sympózium KOČ

17. celoslovenské sympózium KOČ - 3. časť
V dňoch 9. až 11. októbra sa v Levoči uskutočnilo 17. celoslovenské sympózium KOČ

17. celoslovenské sympózium KOČ - 4. časť
V dňoch 9. až 11. októbra sa v Levoči uskutočnilo 17. celoslovenské sympózium KOČ

Výjazd KOČ - Vranie pri Žiline
24. októbra uskutočnila KOČ Levoča výjazd do obce Vranie, kde sme sa stretli s našimi Žilinčankami...

Výročie Kruciáty v Lendaku
Dňa 7. novembra 2015 - v sobotu sa vo farnosti Lendak uskutočnila jednodňová duchovná obnova pri príležitosti 10. výročia vzniku KOČ v Lendaku...

Spoločné novoročné stretnutie KOČ Levoča a Útulku Sv. Františka
Bezprostredne po Novom roku - 2. januára 2016 sa uskutočnilo neformálne spoločné stretnutie spoločenstva KOČ Levoča a Útulku Sv. Františka pri Kláštore minoritov v Levoči....

Duchovné cvičenia KOČ marec 2016
V dňoch 4.- 6. marca 2016 sa uskutočnila v rekolekčnom dome u pallotínov v Smižanoch duchovná obnova KOČ s témou veľmi aktuálnou Milosrdní v Duchu Svätom....

Pešia púť KOČ 2016
V dňoch 1.júla až 3. júla 2016 sa uskutočnil 15. ročník pešej púte Kruciáty oslobodenia človeka....

Pešia púť KOČ 2016 - 2. časť
Fotografie z pešej púte očami účastníka Reného....

Púť KOČ do Medžugorja 2016 - objektívom Vojta
Fotografie z púte KOČ do Medžugorja, ktoré nafotil Vojto Knapek....

Púť KOČ do Medžugorja 2016 - objektívom pána Miroslava
Fotografie z púte KOČ do Medžugorja, ktoré nafotil pán Miroslav Kapusta....

Púť KOČ do Kroščenka
Fotografie z púte KOČ do kroščenka....

18. sympózium KOČ-1.časť
Fotografie z 18. sympózia KOČ, ktoré nafotil pán Milaniak....

18. sympózium KOČ-2.časť
Fotografie z 18. sympózia KOČ, ktoré nafotil admin....

18. sympózium KOČ-3.časť
Fotografie z 18. sympózia KOČ, ktoré nafotil pán Zavarský....

Duchovné cvičenia 2017
Fotografie z duchovných cvičení 3.5. marec 2017

Kruciáta v Turzovke 2017
Fotografie z púte KOČ Levoča do Turzovky 20. mája 2017

Pešia púť Kruciáty - 16. ročník, ktorá sa uskutočnila v dňoch 30. júna – 2. júla 2017
Fotografie z pešej púte KOČ objektívom Julky

Pešia púť Kruciáty - 16. ročník, ktorá sa uskutočnila v dňoch 30. júna – 2. júla 2017
Fotografie z pešej púte KOČ objektívom Majky

Pešia púť Kruciáty - 16. ročník, ktorá sa uskutočnila v dňoch 30. júna – 2. júla 2017
Fotografie z pešej púte KOČ objektívom kameramana Jožka

Pešia púť Kruciáty - 16. ročník, ktorá sa uskutočnila v dňoch 30. júna – 2. júla 2017
Fotografie z pešej púte KOČ objektívom Štefana

Pešia púť Kruciáty - 16. ročník, ktorá sa uskutočnila v dňoch 30. júna – 2. júla 2017
Fotografie z pešej púte KOČ objektívom Zuzky

184_album

185_album

186_album

187_album

188_album

vytvorené použitím skriptov z PHP Pic-o-matic ©
Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign