Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 2. júl 2022 , meniny má Berta , zajtra bude mať meniny Miloslav. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Ruženec oslobodenia

Ruženec oslobodenia je modlitba, ktorá je prosbou o uzdravenie a oslobodenie. Podľa p. Eliasa Vellu aj Jamesa Mariakumara aj hriech je špičkou, ktorá má svoj koreň. Často sa stáva, že sa tento hriech opakuje a aj keď sa spovedáme, znovu upadáme. Hriech alebo problém má svoj koreň, ktorý sme sa možno ešte nesnažili
odstrániť. Tieto korene môžu byť z vnútorných zranení, ktoré môžu vzniknúť v období počatia, tehotenstva matky, detstva alebo i neskôr. Práve v týchto prvých chvíľach života je dieťa veľmi krehké a môže dostať rôzne zranenia. Najväčšie z nich sú neprijatie, nedostatok lásky, ale aj iné.
Ruženec oslobodenia je modlitba, ktorá je zameraná na uzdravenie a oslobodenie od všetkých zlých vplyvov, vplyvov hriechu a zranení alebo aj okultných praktík. Je možné sa ho modliť za seba, ale aj za iných, za svoju rodinu. Tento ruženec má základ v Božom slove, ktoré povedal Pán Ježiš: „Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní“ (Jn 8,36). Tak isto aj slepec Bartimej prosil o uzdravenie: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Mk 10,47)

Ruženec oslobodenia sa má modliť takto:

Ak sa modlím za seba:

Na začiatok: Verím v Boha
na každom malom zrnku sa pomodlím:
Ježišu, zmiluj sa nado mnou, Ježišu, uzdrav ma, Ježišu, zachráň ma, Ježišu, vysloboď ma!

na veľkých zrnkách:
Až keď ma Ježiš vyslobodí, budem naozaj slobodný

Po každom desiatku nasleduje Sláva Otcu, O Ježišu, odpusť nám naše hriechy...
Na konci: Zdravas' kráľovná...

Ak sa modlím za svoju rodinu:

na každom malom zrnku sa pomodlím:
Ježišu, zmiluj sa nad mojou rodinou, Ježišu, uzdrav moju rodinu, Ježišu, zachráň moju rodinu, Ježišu, vysloboď moju rodinu!

na veľkých zrnkách:
            Až keď Ježiš vyslobodí moju rodinu, bude naozaj slobodná.

Po každom desiatku nasleduje: Sláva Otcu, O Ježišu, odpusť nám naše hriechy...
Na konci: Zdravas' kráľovná...

Ak sa modlím za konkrétneho človeka, napríklad za Jozefa:

na každom malom zrnku sa pomodlím:
Ježišu, zmiluj sa nad Jozefom, Ježišu, uzdrav Jozefa, Ježišu, zachráň Jozefa, Ježišu, vysloboď Jozefa!

na veľkých zrnkách:
            Až keď Ježiš vyslobodí Jozefa, bude naozaj slobodný.

Po každom desiatku nasleduje Sláva Otcu, O Ježišu, odpusť nám naše hriechy...
Na konci: Zdravas' kráľovná...


V zložitejšej forme sa možno ruženec oslobodenia modliť aj takto:
1. Vyznanie viery – Verím v Boha
2. Na veľkých zrnkách: Až keď ma Ježiš vyslobodí, budem naozaj slobodný.
3. Na malých zrnkách: Ježišu, zmiluj sa nado mnou!
4. Po celých 5 desiatkoch nasleduje Sláva Otcu, O Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
                                                                            zachráň nás od pekelného ohňa,
                                                                            prived’ do neba všetky duše, najmä tie,
                                                                            ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

5. Na veľkých zrnkách: Až keď ma Ježiš vyslobodí, budem naozaj slobodný.
6. Na malých zrnkách: Ježišu, uzdrav ma!
7. Po celých 5 desiatkoch nasleduje Sláva Otcu, O Ježišu, odpusť nám naše hriechy...
8. Na veľkých zrnkách: Až keď ma Ježiš vyslobodí, budem naozaj slobodný.
9. Na malých zrnkách: Ježišu, zachráň ma!
10. Po celých 5 desiatkoch nasleduje Sláva Otcu, O Ježišu, odpusť nám naše hriechy...
11. Na veľkých zrnkách: Až keď ma Ježiš vyslobodí, budem naozaj slobodný.
12. Na malých zrnkách: Ježišu, vysloboď ma!
13. Po celých 5 desiatkoch nasleduje Sláva Otcu, O Ježišu, odpusť nám naše hriechy...
14. Na záver Mariánska antifona:    Zdravas', Kráľovná, matka milosrdenstva;
                                                           život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas'.
                                                           K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
                                                           v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.


                                                           A preto teda, Orodovnica naša,
                                                           obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
                                                           A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
                                                           plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

                                                          Ó milostivá a nad všetky pobožná,
                                                          ó presladká Panna, Matka Božia Mária. Amen„Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“

Evanjelium:(Mk 11,24)
 

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign