Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. jaugusta 2021

Dnes je utorok 21. september 2021 , meniny má Matúš , zajtra bude mať meniny Móric. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Duchovná obnova KOČ v Bardejove

V prvú aprílovú sobotu 2.4.2011 sa uskutočnila v priestoroch farského úradu v Kobylách duchovná obnova KOČ, ktorú viedol o. Jozef Heske. Účastníkmi boli členovia a sympatizanti z Levoče, Prešova, Bardejova a jeho okolia.

Po úvodných chválach nasledovala katechéza o. Heskeho o NOVEJ KULTÚRE, ktorá spočíva v oslobodení človeka od všetkého, čo ponižuje jeho dôstojnosť, v rozvíjaní skutočných hodnôt jeho osoby a spoločenstva vo všetkých oblastiach života, v šírení kultúry čistoty a skromnosti, ktorá je prejavom úcty k osobe. Táto nová kultúra je dnes veľmi potrebná forma svedectva a evanjelizácie.

Následne sme v skupinách uvažovali a zdieľali sa o rôznych formách otroctva, ktoré prežívame, o problémoch, ktoré máme s prijímaním pravdy o nás, či dokážeme žiť ako slobodné Božie deti a aké je naše odovzdanie Bohu cez Pannu Máriu.

Vyvrcholením stretnutia bola sv. omša, pred ktorou sme mohli v tichu stráviť chvíle s Pánom. Počas homílie o. Heske vyzdvihol niektoré myšlienky otca Blachnického o pokore. Zároveň pripomenul 6.výročie odchodu Jána Pavla II. do večnosti a jeho podporu a prínos pre dielo Kruciáty. Spoločne sa tešíme, že jeho blahorečením pribudne Kruciáte ďalší jej patrón.

Duchovnú obnovu sme ukončili spoločným agapé, na ktoré prijal pozvanie aj miestny správca fary duchovný otec Stanislav Takáč, ktorému aj touto cestou vyslovujeme Pán Boh zaplať za jeho ústretovosť pri realizovaní duchovnej obnovy. Veľké Pán Boh zaplať patrí samozrejme o. Heskemu za jeho katechézu, a tiež všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k celkovej pohode a dôstojnému priebehu duchovnej obnovy.

Mária Češeková

Z tejto akcie Vám ponúkame nasledujúce zábery

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign