Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Oázová duchovná obnova diakonie oslobodenia

Včera, 26. marca 2006 v popoludňajších hodinách sa skončila trojdňová duchovná obnova diakonie oslobodenia, čiže diakonie Kruciáty oslobodenia človeka. V piatok podvečer sa zišlo v Kláštore minoritov v Poprade- Strážach 35 prihlásených záujemcov prevažne z radov členov a kandidátov Kruciáty oslobodenia človeka. Po večeri približne o 19 hodine o. Jozef Heske, ktorý viedol duchovnú obnovu privítal zúčastnených a v krátkosti priblížil obsah duchovnej obnovy, ktorá sa koná v dvoch častiach – jarnej a jesennej časti. Cieľom tejto jarnej časti je pripraviť spoločenstvo ľudí, ktorí sa chcú venovať službe oslobodenia. Účastníci duchovnej obnovy sa na nej majú pripraviť tak, aby išli domov s určitým cieľom: pomáhať spoločenstvu vo vedení duchovnej obnovy vo farnostiach. V krátkosti priblížil históriu vzniku Kruciáty oslobodenia človeka, ako služby tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom škodia svojej dôstojnosti. Po krátkom oboznámení s programom p. Roman Gažúr z Kláštora minoritov v Levoči vysvetlil symboly Kruciáty oslobodenia človeka. Nasledovalo vzájomné predstavovanie sa, pri ktorom účastníci uviedli dôvody, ktoré ich priviedli na duchovnú obnovu. O 20. hodine sa konala v kostole svätá omša, ktorá bola dôstojnou bodkou za úvodným dňom. Druhý deň duchovnej obnovy – sobota, začala rannými chválami, po ktorých nasledovala katechéza na tému: Svetlo- život ako oslobodenie. O. Heske vysvetlil tragédiu falošnej slobody, ktorá vedie k otroctvu. Takéto falošné chápanie slobody, kedy každý si robí čo sa mu zachce, nedbá na žiadne morálne príkazy a zákazy, ľudí robí neslobodnými a nemá nič spoločné so slobodou Božích detí. Kruciáta oslobodenia človeka šíri myšlienky pravej slobody bez zotročovania závislosťou. Alkoholizmus, ale aj rôzne iné formy závislostí, ktoré sú v spoločnosti takmer na každodennom poriadku sú výsledkom falošného chápania slobody. Sloboda totiž sa vzťahuje iba na rozumnú bytosť, čiže sloboda nemôže byť bez svetla poznania. Toto svetlo poznania vychádza z Ježiša Krista: „Kto ide za mnou nebude chodiť za mnou, ale bude mať svetlo života“. Bez Kristovho svetla, bez svetla rozumu, svedomia a svetla Božieho slova nie je pravá sloboda. Na záver katechézy o. Heske vyslovil prianie, aby sme žili jednotu medzi pravdou a slobodou. Po katechéze nasledoval seminár diakonie oslobodenia. Po úvodnej piesni, prezentovanej Mirkou a Denisou z Levočskej minoritskej mládeže, otec Jozef krátkym úryvkom z Apokalypsy sv. Jána priblížil v obraze ohnivých jazdcov rôzne formy ohrozenia, ktoré majú za cieľ zničiť ľudskú dôstojnosť. Sú to rôzne látkové i nelátkové závislosti ( alkohol, drogy, automaty, nemravnosť, voľná láska, ...). Oni majú jediný cieľ: zničiť ľudskú dôstojnosť, spraviť zo slobodného človeka otroka hriechu. V ďalšej časti programu sa prítomní rozdelili do troch skupín a vzájomne sa delili o názory na tému čo ohrozuje ľudskú dôstojnosť. Potom každá skupina prezentovala svoje názory na témy: ako ponúknuť prostredníctvom svojej osoby pozitívny obraz slobody, negatívny vplyv liberalizmu, aké alternatívy ponúknuť človeku v otroctve hriechu a závislostí. Záverečné slovo seminára diakonie oslobodenia znova patrili O. Jozefovi, ktorý zdôraznil, že len Kristus nám môže pomôcť zbaviť sa jarma otroctva. Seminár ukončila pieseň „Ježiš žije v nás“. V podaní Mirky a Denisy. Nasledoval stánok stretnutia a po ňom sv. omša. Po obede sa konal abstinentský seminár, v ktorom sa prítomní zamýšľali nad nezmyselnými dôvodmi proti abstinencii a požiadavkami za abstinenciu. V biblickom kruhu štúdiom Sv. písma a vzájomným zdieľaním svojich prosieb a ďakovaní vzišla tzv.
krátka formula viery:
Vďaka Ti Pane za povolanie Pavla. Za slobodu, ktorú si priniesol a ktorú prinášaš do našich životov každý deň. Ďakujem ti, že môžem byť tvojim služobníkom, že ma zbavuješ škrupúľ a zbytočných starostí, čo si o mne myslia druhí. Ďakujem ti Pane za slobodu, ktorú mi dávaš od ľudí, od zväzkov. Ktoré ma zväzujú.
Vďaka ti Pane za slová chvály, ktoré kladieš do mojich úst, za slová evanjelia, ktoré môžem v tvojom mene slobodne prinášať všetkým tým, ktorí to potrebujú.
Vďaka ti Pane, že ty každému z nás dávaš rovnakú šancu, bez ohľadu na naše postavenie, či sme Židia alebo pohania. Vďaka ti Pane za to, že nás vedieš po správnej ceste a nedáš nám ani na chvíľu odstúpiť od pravého Evanjelia. Vďaka ti Pane za dar viery, ktorý nám nemôže dať nik iný, iba ty Pane.
Vďaka ti Pane za príklad, ktorý si nám dal v nesení kríža, za to, že z lásky k nám si na kríži zvíťazil nad smrťou, nad každým našim hriechom a priniesol nám slobodu.
Pane ďakujem ti, že som tvoje dieťa a skrze vieru v Ježiša Krista môžem byť aj dedičom božieho kráľovstva.
Pane, ja verím, že si vykúpil tých, čo boli pod zákonom, že som dostal adoptívne synovstvo, že Boh poslal do môjho srdca ducha Svojho Syna a že aj ja ti môžem povedať „Abba Otče“.
Verím Pane Ježišu, že aj mňa si povolal prežívať slobodu. Verím Pane, že ty máš pre mňa pripravenú slobodu a chceš ma zbaviť otroctva. Skrze Krista dôjdem k ozajstnej slobode, ktorá ma oslobodzuje z mojich slabostí.
Vyznávam, že Ježiš nám dal Ducha, v ktorom sme slobodní niesť bremená iných, aby sme sa stali bláznami v očiach tohto sveta.
Verím, že patrím Kristovi.
Vyznávam zo slobody Ducha, že budem žiť večný život.
Vyznávam Pane, že nás skrze Ducha Svätého oslobodzuješ a dávaš prísľub večného života.

Po večeri nasledovala evanjelizačná pobožnosť, ktorú viedla animátorka Alika. Vyvrcholením tejto pobožnosti bolo písomne deklarované odovzdanie svojho života Ježišovi:


Prehlásenie o Ježišovej vláde

Ježišu, pevne verím, že si Boží Syn, Mesiáš. Prišiel si na tento svet nie preto, aby si ma potrestal za moje hriechy, ale aby si ma spasil. Viem, že som veľký hriešnik, ale súčasne vyhlasujem, že tvoje milosrdenstvo a odpustenie sú väčšie, než moje hriechy. Dnes svojimi ústami vyhlasujem to, v čo pevne verím vo svojom srdci: si môj osobný Spasiteľ. Úplne sa odovzdávam tebe a tvojej svätej vôli, aby zo mňa urobil to, čo chceš. Už nechcem byť ja stredobodom svojho života. Vezmi ho ty do svojich rúk. Vzbuď vo mne túžbu po tom, čo ty chceš. Odovzdávam ti celé svoje bytie. Nechcem slúžiť peniazom, pôžitku, ani inej neresti či chúťkam, ktoré by ma od teba vzďaľovali. Chcem byť – tak ako Mária – služobníkom tvoho Slova, čo je jediný spôsob, ako dosiahnuť skutočnú slobodu. Za môj život, ktorý ti odovzdávam, daruj mi svoj. Viem, že si zobral vážne moje slová, ako som ja vážne prijal tvoje pozvanie. Úplne ti otváram dvere svojho srdca. Vojdi doň a zostaň so mnou po celý život.

Posledný deň duchovnej obnovy – nedeľa začal rannými chválami a katechézou, po ktorej bol seminár diakonie oslobodenia. Otec Jozef v ňom zdôraznil význam Jána Pavla II. pre vznik Kruciáty oslobodenia človeka a jeho vzťah k človeku vôbec, ktorý je zachytený v encyklike Redemptor hominis. Diakonia oslobodenia je viac ako služba, je to štýl života. Program Kruciáty oslobodenia človeka, ktorú založil o. František Blachnický tvoria: Kruciáta triezvosti, idey Maximiliána Kolbeho, ktorý je jedným z patrónov Kruciáty oslobodenia a Jasnohorské sľuby. O. Heske vo svojom vystúpení zdôraznil v tomto kontexte najmä to, že Kruciáta je službou Hnutia Svetlo-Život pre všetkých ľudí.
Po svätej omši, ktorá bola spoločná s miestnymi obyvateľmi bolo záverečné zdieľanie. Účastníci vyjadrovali svoje veľmi pozitívne pocity a naplnenia z tejto duchovnej obnovy. Všetci sa rozchádzali do svojich domovov naplnení Božím pokojom a s Kristom vo svojom srdci.

Zapísal: Štefan

z tejto akcie ponúkame nasledujúce zábery vo Fotogalérii

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign