Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Oázová duchovná obnova diakonie oslobodenia

Ježiš Kristus nám ukazuje cestu služby ako cestu oslobodenia

V dňoch 17. až 19. novembra 2006 v Rehoľno-formačnom centre Spoločnosti katolíckeho apoštolátu kňazov pallotínov v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch sa uskutočnila oázová duchovná obnova diakonie oslobodenia.

Tejto duchovnej obnovy sa zúčastnili členovia Kruciáty oslobodenia človeka pod vedením moderátora hnutia Svetlo – Život o. Jozefa Heskeho PhD. Účastníci duchovnej obnovy sa zišli v piatok podvečer. Po večeri o. Heske privítal prítomných. Nasledovalo spoločné zdieľanie v ktorom prítomní hodnotili obdobie od jarnej časti duchovnej obnovy. O 20.00 hod. v kostole Božieho milosrdenstva sa konala svätá omša. V homílii otec Heske zdôraznil oslobodenie od hriechu a choroby skrze slovo Ježiša Krista, skrze pôsobenie Svätého Ducha. Slávnosť svätej omše zvýraznili svojim hudobným doprovodom a spevmi súrodenci Pavolovci z miestneho spoločenstva. Počas seminára abstinencie v pracovných skupinách sa rozoberali motívy abstinencie a ich usporiadanie. Prítomní hovorili o svojich skúsenostiach s evanjelizáciou abstinencie. Prečo je dobrá abstinencia, čo človeku dáva, od čoho ho oslobodzuje. Medzi účastníkov duchovnej obnovy zavítal otec Roman z kláštora minoritov v Levoči, kde pôsobí prvá stanica Kruciáty. Hovoril o špecifikách práce so závislými, o formách pomoci rodine závislého. Ako sám zdôraznil, bez modlitbovej pomoci, by táto činnosť v teréne bola veľmi vyčerpávajúca.

Druhý deň začal rannými chválami s katechézou Spoločenstvo a oslobodenie. V katechéze otec Heske zdôraznil, že skutočná sloboda spočíva v slobode božích detí. Skutočné oslobodenie spočíva v tom, že znova sa vracia dôstojnosť božieho dieťaťa. Božie dieťa prežíva osobný vzťah so svojim Otcom. To je základ skutočnej slobody človeka. Po raňajkách na seminári diakonie sa rozoberala metóda stratégie Kruciáty oslobodenia človeka. V stratégii sa musí Kruciáta opierať o Boží plán spásy. Duchovnou stratégiou je evanjelizácia, ale s maximálnym realizmom, nie s falošnou duchovnosťou. Pred Kruciátou stoja tri základné strategické úlohy – mobilizácia, formácia a aktivita. Táto témas sa rozoberala aj v nasledujúcom liturgickom kruhu a stánku stretnutia. Na poludnie sa slávila v kaplnke formačného centra svätá omša. V nej o. Jozef vysvetlil, podstatu služby v spoločenstve. Nie sme vyvolení rozkazovať, ale slúžiť. V ďalšom programe – seminár a biblický kruh sa rozoberali myšlienky abstinentských záväzkov, taktiky Kruciáty, metódami a prostriedkami činnosti Kruciáty v spoločnosti, kde je potrebné šíriť myšlienku abstinencie, ako dobrovoľnej obety. Druhý deň duchovnej obnovy svojimi aktivitami a obsahom podrobne rozobral stratégiu a taktiku Kruciáty. Je potrebné robiť duchovné obnovy vo farnostiach na tému „Evanjelium oslobodenia“. Cieľom týchto rekolekcií je vytvoriť spoločenstvo vo farnosti, ktoré bude šíriť kultúru nového života. Kultúru vnútorného oslobodenia sa ako protiváhu alkoholickej mentalite a alkoholickému teroru, ktorý vládne v našich farnostiach.

Nedeľná svätá omša sa znova slávila v kostole Božieho milosrdenstva spoločne s miestnymi farníkmi. Na nedeľnej svätej omši odznelo aj svedectvo Rozálie o dobrovoľnej abstinencii.

Na záver prijali účastníci duchovnej obnovy tieto úlohy:
1. Kruciáta oslobodenia človeka musí vystupovať a prezentovať svoju spiritualitu a činnosť jednotným spôsobom.
2. Spracovať materiály pre vedenie farských rekolekcií „Evanjelium oslobodenia“.
3. Vytvoriť pracovne – evanjelizačný tým pre realizáciu farských rekolekcií.V záverečnej hodine svedectiev sa účastníci navzájom podelili so svojimi predsavzatiami do budúcnosti. Vyjadrili potrebu podujať sa na krok vnútorného oslobodenia v pravde.

Zapísal: Štefan

fotografie si môžete pozrieť vo Fotogalérii

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign