Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Duchovné cvičenia
Kruciáty oslobodenia človeka
Smižany - 25. - 27. máj 2007

V piatok 25. mája 2007 podvečer sa zišlo približne 40 ľudí na duchovných cvičeniach v Rehoľno-formačnom centre Spoločnosti katolíckeho apoštolátu v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch. Duchovné cvičenia , ktorých témou bolo: „Žiť podľa Ducha“ zorganizovala levočská stanica Kruciáty oslobodenia človeka na čele s pátrom Romanom Gažúrom. Duchovné cvičenia viedla sr. Katarína Ralbovská z Chorvátska.

O 18. hodine bola úvodná svätá omša, ktorú celebroval o. Roman Gažúr OMFConv. Nasledovala večera a po večeri prvý blok s moderátorkou duchovných svičení – sr. Katarínou.
Na začiatku zaznela pieseň „Leť naša duša k výšinám“ a potom sa ujala slova sestra Katarína. Predstavila sa a hovorila o svojej práci. Pracuje ako hagioterapeutka v Centre pre duchovnú pomoc v Záhrebe, v Chorvátsku. Centrum založil prof. Dr. Tomislav Ivančič. Potom nasledovalo vzájomné predstavovanie, pričom každý z prítomných vyjadril svoje očakávania z týchto duchovných cvičení. Vzájomné predstavovanie zakončila pieseň „Celá krásna si Mária“.

Po týchto úvodných chvíľach sa opäť ujala slova sr. Katarína a vysvetlila prítomným význam a jednotu troch zložiek ľudskej osobnosti: telo, psyché a duša. Z myšlienok vyberáme:
Veľa času a starostlivosti venujeme telu. Staráme sa oň, živíme ho, podobne sa staráme aj psyché – čítame, získavame vedomostí, rozmýšľame. Tretia zložka osobnosti – duša má tiež nárok na patričnú starostlivosť. Tiež potrebuje „stravu“. Druhému môžeme dať len to, čo máme v sebe prežité. Preto je potrebné sa starať aj o dušu. Je potrebné vyhradiť si čas. Žiť duchovne! Že sa duchovné cvičenia konajú práve v čase zoslania Ducha Svätého nie je náhoda. Ak vyjadríme tieto tri zložky osobnosti telo, psyché a dušu graficky ako pyramídu, základom je telo, nad ním je psyché a hore je duša. Široká základňa vyjadruje našu starostlivosť o telo, o dušu sa staráme oveľa menej. Preto je to potrebné obrátiť. Ale nie jednoducho otočiť pyramídu vrcholom dole, lebo stratí stabilitu. Je potrebné za základ dať dušu, ktorá si vyžaduje najväčšiu starostlivosť. V svojom živote sa musíme zamýšľať nad otázkami:
Kam sa ponáhľame?, Kde je koniec môjho života?, Ako sa hodnotíme?, Odkedy existujem?, Čo bude, keď zomriem?,...
Každý hľadá pravdu o sebe. A pravdou je to, že: SOM MILOVANÉ BOŽIE DIEŤA. Som závislý na Bohu. Závislosť k materiálnym veciam, k alkoholu, drogám a pod. je problém, ale závislosť na Bohu oslobodzuje. Byť slobodný je, keď človek v oblasti duše (ducha)objaví pravdu o sebe – kto som!
Človek v svojom živote často klesá na živočíšnu úroveň tela a psyché (city, pocity, emócie...). Viac verí v existenciu hmotného – pominuteľného , ťažšie verí večnému. Toto klesanie na živočíšnu úroveň človeka robí nenaplneným, prázdnym a mylne sa domnieva, že Boh nás nechce, že Boh nás trestá. Je to však len výsledok prázdna v našej duševnej oblasti. V závere tejto prvej časti sestra Katarína povzbudila prítomných k väčšej dôvere v Božiu Lásku.

Sobota – 26. mája 2007 druhý deň duchovných cvičení.
Ráno o siedmej ranné chvály, potom raňajky. Na žiadosť mnohých členov Kruciáty oslobodenia človeka v Lendaku páter Roman odviezol sestru Katarínu na dopoludňajší malý výjazd do tejto malebnej obce, aby aj tam šírila sestra Katarína krásne myšlienky o Božej láske k nám, ľuďom, ktorí sme Milované Božie deti. Do nášho centra medzitým zavítali zástupcovia občianskeho združenia Komunita Cenacolo na Slovensku. ktoré má svoje sídlo v Piešťanoch. Duchovným otcom tohto združenia je MUDr. Ivan Mendl, ktorý v jeseni sa zúčastnil 8. Sympózia Kruciáty oslobodenia človeka v Levoči. Pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohol na duchovné cvičenia osobne prísť a preto „poslal“ štvoricu ľudí, ktorí porozprávali o tejto Komunite. Pani Terka porozprávala o fungovaní komunity Cenacolo vo svete a popísala ako fungujú stretnutia v Piešťanoch, ktoré sa konajú každý piatok. Prvou časťou sú chvály, kde prítomní chvália a ďakujú za to čo im dobré niekto urobil. Nasleduje časť čítania zo Sv. písma. Potom je technická časť, časť pohostenia a časť rozbaľovania problémov. Cenacolisti tieto časti nazývajú sympatickým názvom „kolečká“. Pani Terka so svojimi priateľmi priamo takéto stretnutie s jednotlivými časťami zorganizovala a účastníci duchovných cvičení sa tak na vlastnej koži presvedčili ako to funguje. Po krátkej prestávke nasledovala časť, v ktorej hostia podali veľmi hlboké osobné svedectvá zo svojho života o skúsenostiach s drogovou závislosťou svojou, alebo svojich najbližších. O svojich skúsenostiach s drogovo závislým synom a jeho vyliečení v komunite Cenacolo hovorila pani Anka a jej manžel pán Milan. Osobné skúsenosti na ceste svojho obrátenia v Cenakole popísal aj Peťo. V skrátenej forme pripravíme z nich krátky „zostrih“, ktorý nájdu návštevníci našej stránky v sekcii „svedectvá“.

Popoludňajšia časť patrila znova sestre Kataríne, ktorá sa medzitým vrátila z Lendaku. V svojej prednáške, seminári, ako to ona nazýva, veľmi sugestívne upevnila predstavu o Božej láske k nám. ...predstavte si so zavretými očami, ako naša duša uteká oproti Ježišovi a on ju berie do náručia... Tak ako nám Ježiš odpúšťa aj my máme odpúšťať svojim blížnym. Takto očistení od hnevu, zlosti a iných negatívnych pocitoch môžeme ako milované deti Božie darovať Ježišovi všetky svoje strachy. Boh vie, že naša dôvera v neho je zranená, kladie na nás ruku a pozrie do očí, aby uzdravil našu dôveru.

Po prestávke sestra Katarína krásne vysvetlila symboliku svätej omše. Večer sme zažili svätú omšu, v ktorej sa naše duše spojili s Duchom Svätým. Symbolikou spojenia boli malé sviečky, ktoré svietili po svätom prijímaní v rukách všetkých účastníkov. Bolo to vyvrcholenie dňa v predvečer sviatku Zoslania Ducha Svätého.

Nedeľa – Sviatok zoslania Ducha Svätého
Aj slová sestry Kataríny sme vnímali akosi precítenejšie. Hovorila:
„...Otec Nebeský je stále za tebou, aby ťa ochraňoval. Ježiša poslal, aby bol stále pred tebou. Je vždy krok pred tebou, v každej situácii. A Duch Svätý je stále nad nami. NEMUSÍŠ SA NIČOHO BÁŤ...“, „Uvedomujme si, že sme stále chrámom Ducha Svätého. Odpúšťajme sebe a odpúšťajme iným. „

Ako pomôcť druhému, ako sa modliť za druhého:

  1. Predstavme si dušu toho človeka. Poprosme túto dušu: odpusť mi! (že ťa nerozumiem, že mi ideš na nervy, že ťa odsudzujem,...)
  2. Predstavme si, že aj duša toho človeka nám hovorí: „odpusť mi! (že nemôžem byť iná, hľadám tvoju lásku,....) a začni odpúšťať tejto duši.
  3. Prines rozhodnutie: od tejto chvíle o tejto osobe nebudem nič negatívne hovoriť, ani nič negatívne myslieť!
  4. Rozhodni sa, že povieš Bohu: Áno, chcem, aby si túto osobu cezo mňa znovu zrodil duchovne. Dávam Ti svoje srdce ako duchovné materské lono, aby Boh znovu duchovne zrodil túto osobu. A poďakujem, že môžem byť „duchovná matka“.

V každom človeku je hĺbka duše, kde prebýva Boh. Ten Boh človeka vždy miluje – miluje mňa, ale miluje aj teba takého, takú, aký, aká si. Preto si stále hovorím: Tá hĺbka duše ma miluje.
Takéto zmýšľanie je zmýšľanie podľa Ducha a prináša život.

Týmito záverečnými myšlienkami sestra Katarína končila duchovnú obnovu a jej slová v nás ešte dlho budú rezonovať.

Vďaka Vám sestra Katarína!

Duchovné cvičenia skončili slávnostnou svätou omšou v miestnej kaplnke.
Naše poďakovanie patrí okrem sestry Kataríny aj pátrovi Romanovi, ktorý bol duchovným otcom myšlienky, pani Gitke Kočišovej zo Smižian, ktorá vybavila priestory a samozrejme aj pátrom palotínom zo Smižian, že nám umožnili prežiť vnútorné obohatenie v priestoroch formačného centra.

Zapísal: Štefan

z tejto úžasnej duchovnej obnovy ponúkame nasledujúce zábery vo FotogalériiMediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign