Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Ohliadnutie za duchovnými cvičeniami KOČ 2014

V dňoch 7. – 9. marca 2014 sa v Rekolekčnom dome otcov palotínov pri kostole Božieho milosrdenstva v Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi uskutočnili duchovné cvičenia na tému Radosť evanjelia.

Duchovných cvičení sa zúčastnilo okolo 30 prihlásených členov, kandidátov, ale i sympatizantov Kruciáty oslobodenia človeka. Moderátorom celého stretnutia bol o. Jozef Heske, zodpovedný za diakoniu osobodenia pri HSŽ.

Účastníkom vo svojich katechézach priblížil a podrobnejšie rozobral exhortáciu Sv. Otca Františka Radosť evanjelia.

Program začal v podvečerných hodinách v piatok 7. marca. Vo svojom úvodnom príhovore o. Jozef prítomných oboznámil s hlavnými myšlienkami dokumentu Sv. otca. Dokument sumarizuje biskupskú synodu v roku 2012, kde sa rozoberala téma nového ohlasovania evanjelia. Je to akési programové vyhlásenie Sv. Otca.

V ďalších dňoch sme sa pokúsili pod vedením o. Jozefa vstúpiť do obsahu tohto dokumentu, aby sme myšlienky nielen použili pre seba, ale pomocou nich pomohli aj druhým. Pretože dôležité je nemyslieť len na seba, ale aj na druhých, cítiť zodpovednosť za druhých, ako to v exhortácii Radosť evanjelia (Evangelii gaudium) píše Sv. Otec. Mám cítiť zodpovednosť za druhých, nemyslieť len na seba, ale dôležité je pomôcť druhým, obetovať sa za druhých. To je veľmi dôležité: nemyslieť len na seba, cítiť zodpovednosť za to, aby sa aj iní viac priblížili Ježišovi. Na duchovných cvičeniach máme načerpať novú inšpiráciu.

V programe duchovných cvičení sa striedali katechézy moderátora – otca Jozefa s prácou v malých skupinách, kde prítomní vzájomne zdieľali svoje názory na myšlienky. Veľmi podnetné boli besedy na myšlienky napríklad: čoho je viac v mojom živote – smútku, alebo radosti, ako prežívam nadšenie, horlivosť, ako si udržať radosť z ohlasovania evanjelia a pod. Vo vzájomnom zdieľaní účastníkov v malých skupinách sme hľadali odpovede aj na to, ako individualizmus zmeniť na skúsenosť bratstva, spoločenstva.

V programe nechýbal priestor ani na tzv stánok stretnutia, kde každý z prítomných mal osobný priestor na tiché stretnutie s Ježišom. Tam sme mali možnosť v osobnej reflexii premýšľať nad témami a zahĺbiť sa do Sv. Písma, hľadať odpovede na nevyslovené otázky.

Sobotný program začínal rannými chválami a končil vešperami, po ktorých bolo adorovanie Ježiša v Oltárnej sviatosti. Medzi tým sme si mohli vypočuť katechézy na témy: „Radosť evanjelia“ a „Prežívame krízu“.

Z hlavných myšlienok týchto katechéz možno spomenúť najmä:

„Radosť evanjelia prežívajú tí, ktorí sa stretávajú s Kristom, ktorí sú Kristom zachránení, ktorí sú oslobodení od hriechu a smútku, ktorí sú oslobodení od vnútorného prázdna a izolácie. SME POZVANÍ NA CESTU RADOSTI !!!“

„Žijeme v kríze dnešnej spoločnosti. Dolieha to na nás. Aj napriek tomu sme povolaní žiť kultúru života. Žiť dôstojnosť a slobodu božieho dieťaťa. Aj v tomto svete a aj v týchto časoch.“

„Odmietame naivný optimizmus. Odmietame aj realizmus cez ktorý vidíme iba samé ruiny a trápenia. Pápež hovorí: s týmito prorokmi nešťastia nemôžeme súhlasiť. Je potrebné venovať pozornosť božím plánom lásky !!! „

„Toto je ten okamih, keď Kristovi treba povedať: „Pane, dal som sa oklamať; tisícmi spôsobmi som utekal pred tvojou láskou, ale znovu som tu, aby som obnovil spojenie s tebou. Potrebujem ťa. Znovu ma vysloboď, Pane, prijmi ma ešte raz do svojho zachraňujúceho náručia.“ (Pápež František v EG 3.)“


Pretože otec Jozef nám odporúčal podrobne si preštudovať celú exhortáciu Radosť evanjelia, môžete si ju stiahnuť cez tento odkaz: exhortácia vo formáte pdf.

Štefan PALOČKO

Fotografie z duchovných cvičení:

objektívom Števa Kamenického
objektívom admina

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign