Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


DUCHOVNÁ OBNOVA V SMIŽANOCH V DŇOCH 11.-13.5 2018
S BOŽÍM SLUŽOBNÍKOM OTCOM FRANTIŠKOM BLACHNICKÝM

TÉMA - SLUŽOBNÍK NEPOŠKVRNENEJ

Duchovná obnova sa začala úvodnou katechézou a sv. omšou spojenou s vešperami v piatok v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – u palotínov v Smižanoch, pod duchovným vedením otca Jozefa Heskeho. Témou víkendovej duchovnej obnovy bolo štúdium života a diela otca Františka Blachnickeho - zakladateľa diela Kruciáta oslobodenia človeka a hnutia Svetlo –život - a odpoveď na otázku, čo ma oslovilo v živote tohto poľského kňaza.

Program v sobotu a nedeľu dopoludnia pozostával z ďalších katechéz, stretnutia v skupinkách, stánku stretnutia, slávenia eucharistií, modlitby korunky Božieho milosrdenstva vo svätyni Božieho milosrdenstva, premietania životného príbehu otca Františka, večerom chvál spojeným s adoráciou Najsvätejšej sviatosti a modlitby fatimského ruženca, keďže v nedeľu bolo 13. mája - deň zjavenia P. Márie vo Fatime.

Otec František sám seba nazýva služobníkom Nepoškvrnenej. Nepoškvrnená je človek, ktorý bol v plnosti oslobodený, Ona je autentický učeník Krista, Ona už zvíťazila a stojí na čele všetkých, ktorí zápasia za oslobodenie svoje a oslobodenie svojich bratov, ONA vedie tých, ktorí bojujú duchovný zápas medzi dobrom a zlom. Náš zakladateľ osobne bol vo Fatime a napísal aj list k týmto zjaveniam veriac v Jej odkaz - “ Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.

Otec František sa zveril Nebeskej Matke, úplne Jej dôveroval, aj v tých ťažkých chvíľach svojho života spieval Máriin Magnifikát veriac, že ONA má pripravené niečo oveľa lepšie a väčšie pre neho. Zjednotil sa s ŇOU, vzorom mu bolo snúbenecké oddanie sa Panny Márie Pánu Ježišovi. Otec Blachnický bol bláznivo zamilovaný do Pannej Márii, miloval Cirkev a bol Božím mužom , mužom modlitby.


Na záver duchovnej obnovy sme dostali otázky :
Čo s poznaním, ktoré som tu získal, nechám si ho pre seba alebo ho využijem pre službu, apoštolát slobody?
Chcem ďalej niesť štafetu nového života, novej kultúry slobodného človeka, rozvíjať odkaz otca Františka , ktorý je v dnešnej dobe zvlášť aktuálny?
Chcem byť aj ja služobník Nepoškvrnenej ?

Otec František bol prorokom dnešných čias, bol a je vzorom odvážneho, neúnavného bojovníka za slobodu človeka následne slobodu národa pod vedením Nepoškvrnenej – Zorničky slobody.

Účastníčka JulkaSvedectvá niektorých účastníkov duchovnej obnovy v Smižanoch, konanej dňa 11.- 13.5 2018.


Gitku oslovila myšlienka, že cirkev je svätá a súčasne je to spoločenstvo nedokonalých ľudí a vyjadrila radosť z toho, že je dcérou cirkvi.

Máriu oslovilo prežívanie sv. omší a katechézy s myšlienkami otca Františka.

Brat Rudolf počas týchto dní bližšie spoznal otca Františka, jeho myšlienky a dielo.

Mária si viac uvedomila potrebu a význam spoločenstva, predsavzala si viac pracovať na sebe a vystúpiť zo seba, svojich problémov a ísť k ľuďom, ktoré sú neslobodní , zviazaní mnohými otroctvami.

Janka ďakovala za priblíženie diela otca Františka, za film o jeho životnom príbehu, uvedomuje si svoje povolanie, ktoré vyplýva z jej členstva v hnutí. Dielo otca sa začalo jeho obrátením a to počas noci temna, keď vo väzení počas vojny čakal na rozsudok smrti, takže v tých najhorších chvíľach života sa ho dotkol Boh- to sa jej mocne dotklo.

Janka prišla na túto obnovu akoby náhodne, nevedela ani jej tému- potrebovala si oddýchnuť, veľa nového sa dozvedela o živote otca Františka, ktorý dosiahol veľké veci za cenu obrovských obetí v spojení s Máriou.

Brata Mariána oslovila myšlienka, že otec František bol bláznivo zaľúbený do Panny Márie, aj on chce tak milovať nebeskú Matku, nechce sa dať znechutiť okolnosťami života.

Darinku oslovilo stretnutie v skupinkách a rozprávanie spoluúčastníčky duchovnej obnovy o jej zápase za slobodu svojej rodiny, nikdy ešte nepočula o takej vrúcnej láske k Panne Márii - v tom je pre ňu otec František vzorom .

Majka hovorila o svojej túžbe byť svätou, otec Blachnický je pre ňu vzorom zasvätenia sa Panne, vzorom života do hĺbky.

Evku oslovil duch vzájomnej lásky medzi účastníkmi duchovnej obnovy a záverečné požehnanie pri nedeľnej sv. omši, ktorým sme boli vyslaní do sveta, kde máme byť apoštolmi slobody.

Zuzku oslovila bezhraničná dôvera otca Františka v Pannu Máriu, jeho spev Magnifikátu v ťažkých chvíľach života a prosí o modlitbu na príhovor otca Františka za konkrétny úmysel.

Brat Štefan ďakoval za obohacujúce myšlienky otca Františka Blachnického.

Julku oslovil apoštolát úsmevu, služba blížnym, ktorá ani nestojí veľa námahy a pomáha sa nám priblížiť k bratom a sestrám, ktorí sú smutní , beznádejní zo svojho poviazania rôznymi závislosťami a nevedia nájsť východisko a nádej v svojom živote.

Vďaka Bohu za život a dielo otca Františka Blachnického, apoštola ozajstnej slobody , služobníka Nepoškvrnenej, syna Cirkvi, ktorú nesmierne miloval. Vďaka za proroka 20. storočia, ktorý videl problém človeka a ľudstva v jeho otroctve hriechu a hriešnym závislostiam a jeho záchranu v Ježišovi KRISTOVI podľa vzoru Márie, zorničky slobody.

účastníčka Julka

Z týchto duchovných cvičení ponúkame niekoľko fotografií...

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign