Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Duchovná obnova v Lendaku

Dňa 11. februára 2012 – v sobotu zorganizovalo miestne Spoločenstvo Kruciaty oslobodenia človeka v Lendaku pod vedením pána Janka Fudalyho a Rózky Lizákovej duchovnú obnovu, ktorej témou bola závislosť v rodinách – duchovné a telesné oslobodenie a uzdravenie zo závislostí.

Pozvanie na túto duchovnú obnovu prijal a celé podujatie viedol o. ThDr. Jozef Heske PhD., ktorý je celoslovenský moderátor Diakonie oslobodenia pri HSŽ. Zúčastnili sa pozvaní zástupcovia jednotlivých spoločenstiev Kruciaty oslobodenia človeka z Levoče, Bardejova, Lipian, Rožňavy a Starej Ľubovne, páter Roman Gažúr z KOČ Levoča a zároveň zastupujúci Útulok sv. Františka Levoča. Pozvanie prijal aj pán miestny dekan, lekár - MUDr. Ján Krzysik a lekár - psychiater z Kežmarku MUDr. Peter Kočiš.

Otcovi Heskemu v evanjelizačnom programe pomáhali moderátorky z Hnutia Svetlo-Život, ktoré prítomným v názorných prezentáciách, krátkych videách a scénkach priblížili vzťah Boh-človek. Jednotlivé časti boli popretkávane spoločnými spevmi a modlitbami. Na duchovnej obnove odznelo aj niekoľko svedectiev členov Kruciaty. V dopoludňajšom programe prítomní dostali základné informácie o spoločenstve Kruciáta, jej histórii, podstate, formách činnosti a evanjelizácii. V programe vystúpil aj páter Roman, ktorí hovoril o Útulku sv. Františka. Tento bol zriadený v Levoči s cieľom pomoci ľuďom na ceste k životu bez závislostí. Na záver dopoludňajšieho programu sa prítomným prihovoril miestny pán dekan o. Hrtus, ktorý povzbudil prítomných k životu v spoločenstvách a hnutiach. Dopoludňajšiu časť programu spestrilo tiež vystúpenie malých Lendačanov, ktorí v rázovitých krojoch pripravili prítomným krátky kultúrno-hudobný program.

Po výdatnom obede, ktorý pripravili šikovné Lendačanky, program pokračoval odbornou časťou. V nej vystúpil psychiater MUDr. Kočiš. Hovoril o vzniku a rozvoji závislostí, najmä alkoholových, o pomoci závislým a ich rodinám, o činnosti klubov abstinentov, konkrétne o kežmarskom abstinentskom klube. V svojom odbornom vystúpení vyslovil okrem iného jednu pozoruhodnú myšlienku: „Zázraky sa dejú, ale treba im pomôcť...
Po ňom vystúpil miestny lekár MUDr. Ján Krzysik, ktorý rozšíril a konkretizoval informácie o alkoholizme najmä z hľadiska prvého kontaktu. Nasledovala beseda, v ktorej prítomní kládli lekárom konkrétne otázky a podávali osobné svedectvá.

Celodenný program sa ukončil svätou omšou, ktorú koncelebrovali traja kňazi z Kruciaty oslobodenia človeka – o. Jozef Heske, p. Roman Gažúr a o. Martin Goč. Na záver svätej omše, v ktorej niektorí účastníci odovzdali deklarácie vstupu do Kruciaty oslobodenia človeka, bola adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Bol to čas kedy Pán Ježiš sa dotýkal svojou láskou. Prítomní sa rozchádzali v mrazivom večernom čase naplnení horúcou Božou Láskou.


z tejto akcie ponúkame niekoľko fotografií
naspäť

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign