Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Výročie Kruciáty v Lendaku

Dňa 7. novembra 2015 - v sobotu sa vo farnosti Lendak uskutočnila jednodňová duchovná obnova pri príležitosti 10. výročia vzniku KOČ v Lendaku. Celé podujatie pripravili členovia KOČ Lendak - Janko Fudaly a Rózka Lizáková za výdatnej pomoci ďalších dobrovoľníkov.

Program spoločného stretnutia Lendačanov a hostí z iných spoločenstiev KOČ začal Fatimskou sobotou vo farskom kostole. Po modlitbe sv. ruženca nasledovala sv. omša, ktorú koncelebroval o. Jozef Heske, národný moderátor Diakonie oslobodenia spolu s pátrom Romanom Gažúrom OFMConv. z levočskej Kruciáty a miestnymi kňazmi. V úvode svätej omše prítomných privítal miestny pán farár a úvodné slovo povedal o. Jozef Heske. Po svätej omši sa účastníci presunuli do telocvične spojenej školy, kde ďalší program pokračoval vystúpeniami hostí.

Prítomných privítal miestny koordinátor Kruciáty Janko Fudaly. Celý program moderoval o. Jozef Heske. Ako prvý vystúpil RNDr. Paločko z levočského spoločenstva Kruciáty, ktorý prítomným v krátkom vystúpení priblížil históriu vzniku Kruciáty v Poľsku a na Slovensku. Zdôraznil najmä duchovný rozmer Kruciáty. Potom sa ujal slova MUDr. Peter Kočiš, ktorý vystúpil s prednáškou na tému závislosti a spoluzávislosti. Svoju prednášku zameral na praktickú formu pomoci závislým a rodinám, kde sa tento problém vyskytuje.

Krátku prestávku spríjemnili svojim vystúpením mládežníci z eRKa.Po ich vystúpení dostal slovo MUDr. Ján Krzysik. Vo svojom vystúpení sa zameral na praktické formy pomoci rodinám spoluzávislých z hľadiska obvodného lekára - lekára prvého kontaktu. Tiež podal informácie o tom, kde hľadať pomoc v prvom kontakte. Nasledovala diskusia, v ktorej prítomní mohli položiť prednášajúcim otázky. Po diskusii nasledovala obedňajšia prestávka v ktorej si prítomní pochutili na výbornom obede.

Popoludňajší program znova začali svojim kultúrnym vystúpením mládežníci z eRKa, čím vyplnili čas, kedy sa prítomní postupne vracali z obeda. Program pokračoval vystúpením svedectva o. Vladimíra Masláka. Prítomných oboznámil so zariadením Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom a priblížil život a činnosť klientov tomto zariadení. Po jeho pútavom vystúpení dostal slovo páter Roman Gažúr OFMConv. z levočského spoločenstva Kruciáty. Vo svojom vystúpení priblížil Útulok Sv. Františka. Nasledovali svedectvá chlapcov z útulku - Ľuba, Alberta a Petra. V ich vystúpení rezonovala vďačnosť Bohu, Panne Márii, ale i vedeniu Útulku Sv. Františka, že im pomohli dostať sa z ulice znova do spoločnosti.

O. Jozef Heske vo svojom príhovore zdôraznil pomoc, ako vyjadrenie lásky k blížnemu. Pomôcť človeku oslobodiť sa od všetkého, čo zotročuje človeka. Všetci patríme do božieho kráľovstva, sme boží synovia a božie dcéry a preto máme mať synovské zmýšľanie a nie otrocké.Všetci máme mať mentalitu božieho dieťaťa, človeka, ktorý si uvedomuje božie víťazstvo.

Ako posledný vystúpil so svojim svedectvom o. Tomáš Smoleňák, miestny kňaz. Veľmi pútavo hovoril o svojich skúsenostiach z pobytu na Ukrajine, o mentalite tamojších ľudí, o alkoholickej mentalite ako pozostatku predchádzajúceho systému. Ľudia nie sú ešte zrelí pre slobodný život. Je potrebné za tých ľudí sa obetovať a modliť sa za nich.

spracoval:
Štefan PALOČKO

Fotografie zo stretnutia

Videomateriály:
Svätá omša
História vzniku Kruciáty
Prednáška MUDr. Petra Kočiša
Vystúpenie obvodného lekára MUDr.Jána Krzysika
Vystúpenie - svedectvo o. Vladimíra Masláka
Vystúpenie pátra Romana Gažúra
Svedectvo Ľuba z Útulku Sv. Fantiška
Svedectvo Alberta z Útulku Sv. Fantiška
Svedectvo Petra z Útulku Sv. Fantiška
Príhovor o Jozefa Heskeho, národného moderátora Diakonie oslobodenia
Svedectvo o. Tomáša Smoleňáka
-------------
videjká si možete pozrieť aj na našej facebookovej stránke


naspäť
Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign