Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


10. výročie vzniku KOČ v našej farnosti - Lendak

Milí farníci, dňa 7. 11 2015 sa nám s Božou pomocou a za finančnej podpory OÚ Lendak, SOŠ Lendak, FÚ Lendak a iných dobrodincov podarilo uskutočniť Jednodňovú duchovnú obnovu pre našu farnosť na tému: "Ako pomôcť svojmu blížnemu".

Duchovná obnova sa začala ráno o 8,30 hod. Fatimskou sobotou, piesňou KOČ (Keď sa budia ranné zore...), pokračovalo sa spoločnou modlitbou Sv. ruženca. Po ňom nasledovala Sv. omša, ktorú celebroval náš hosť - otec Jozef Heske - celoslovenský moderátor Diakonie oslobodenia pri Hnutí Svetlo-Život (HSŽ). Koncelebranti boli páter Roman Gažúr - predstavený KOČ Levoča a Útulku Sv. Františka pri Kláštore minoritov v Levoči a o. Tomáš Smolenák, náš rodák. Na začiatku sv. omše hostí privítal náš pán farár Ján Záhradník, ktorý im poprial hlboký duchovný zážitok v našej farnosti. Páter Roman v homílii sa podelil so skúsenosťami o zakladaní KOČ na Slovensku a s problematikou závislostí akéhokoľvek druhu, ale aj so spoluzávislosťou.

Navštívili nás aj hostia z KOČ Bardejov, KOČ Levoča, HSŽ Kežmarok, Spišská Belá a Slovenská Ves. Po skončení svätej omše sme sa presunuli do telocvične SOŠ Lendak, kde sa pokračovalo v prednáškach hostí: Pán Štefan Paločko priblížil vznik a činnosť Kruciáty, MUDr. Peter Kočiš, psychiater sa prihovoril na tému "Závislosť a spoluzávislosť", MUDr. Ján Krzysik - praktický lekár pre dospelých v Lendaku sa podelil so skúsenosťami, ale i problémami so závislými a spoluzávislými vo svojom obvode. Prihovoril sa nám aj vzácny hosť - kňaz Mgr. Vladimír Maslák, predseda OZ Dobrý Pastier z Kláštora pod Znievom, ktorý sa stará o 300 ľudí závislých i bezdomovcov. Podelil sa s nami o starostiach, ale i radostiach so svojimi klientami. Je to zariadenie, ktoré je podobné tomu, aké má pán farár Kuffa v Žakovciach.Taktiež sa nám prihovoril náš rodák o. Tomáš Smoleňák, ktorý hovoril, ako je to so závislosťou na Ukrajine, kde pôsobí, ako misionár.

Páter Roman sa zasa podelil s fungovaním a problémami v Útulku Sv. Františka v Levoči, kde sa stará asi o 60 klientov útulku.

Nakoniec sa prihovoril aj otec Jozef Heske, ktorý to všetko moderoval a povzbudil nás, aby sme sa nevzdávali, lebo s Božou pomocou sa dá všetko zvládnuť.

Nesmiem zabudnúť na našich mládežníkov z ERKA, ktorí nám to všetko spríjemnili hudbou a piesňami.

Na záver, ako hlavný organizátor za KOČ Lendak som sa všetkým hosťom, ale i domácim farníkom poďakoval za účasť a za krásne prežitie Duchovnej obnovy.


P.S.
Chcem sa ešte raz Vám všetkým, ktorí Ste akýmkľvek spôsobom prispeli a pomohli k uskutočneniu Duchovnej obnovy v našej farnosti zo srdca poďakovať a vysloviť Vám srdečné Pán Boh zaplať!


Foto i video si môžete pozrieť na webovej stránke Kruciáty oslobodenia človeka - www.kruciata.sk, konkrétne cez tento odkaz.

Ján FUDALY, v.r.
hlavný organizátor a moderátor KOČ LendakMediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign