Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Ikona Krisus – Priateľ v Levoči

ikona

Na prelome rokov 2006/2007 sa v chorvátskom Zahrebe zhromaždilo 40 000 mladých ľudí, ktorých oslovila myšlienka ekumenického spoločenstva Taizé. Toto európske stretnutie je pokračovaním „púte dôvery na zemi“, ktorú pred desaťročiami inicioval brat Roger, zakladateľ komunity Taizé. Cieľom týchto pútí je jednota ľudstva v jednej rodine. Rozdelenia medzi národmi, náboženstvami i v našich miestných spoločenstvách môžeme postupne prekonať vzájomným spoznávaním, odbúravaním predsudkov, posilňovaním dôvery, počúvaním Božieho slova a spoločnou modlitbou – to je tiché, ale pevné presvedčenie bratov v Taizé. Súčasný prior komunity, brat Alois, mladým v Zahrebe povedal: „Viete, ako veľmi túžobne brat Roger usiloval o spoločenstvo a zmierenie. On túto vášnivú túžbu odovzdal nám bratom a my sa o ňu delíme s vami všetkými, aby sa z tohto spoločenstva mohla zrodiť nová tvár sveta. Kristus je ten, ktorý nás zhromažďuje. On dal svoj život na kríži, aby zjednotil v jednom spoločenstve všetky roztratené Božie deti... Zajtra sa všetci vrátime domov. Chceme si preto pripomenúť, že všetkým je nám dané žiť v priateľstve s Kristom. Nie bezdôvodne nám v evanjeliu hovorí: „Nenazývam vás sluhami, nazývam vás priateľmi.“ Ako pokračovanie „púte dôvery na zemi“ odovzdal brat Alois každému národu Ikonu Krista.

Kópiu tejto vzácnej ikony dostali i Slováci a od 12. januára 2007 ju postupne vítajú vo farnostiach a spoločenstvách v okolí Prešova, Sabinova a Bardejova.

15. februára 2007 – vo štvrtok zavíta zo seminára v Spišskom Podhradí aj do mesta Levoča a bude vystavená k poklone v levočskom minoritskom kostole na Košickej ulici.
Máme možnosť ju privítať a pokloniť sa počas večernej adorácie Kruciáty oslobodenia človeka.

Z Levoče odchádza nasledujúci deň v piatok okolo 16 hodiny do Univerzitného pastoračného centra v Košiciach, kde začne Košickú púť dôvery.

Taizé

Na záver slová brata Aloisa:
IKONA JEŽIŠ PRIATEĽ
Chceme si touto ikonou pripomenúť, že všetkým je nám dané žiť v priateľstve s Kristom. Nie bezdôvodne nám v evanjeliu hovorí: „Nenazývam vás sluhami, nazývam vás priateľmi.“
Kristus neprišiel len preto, aby nás niečomu učil, ale aby nás voviedol do spoločenstva s Bohom. On hovorí každému: Si celkom blízko Boha, a to navždy. Aj keď je naša viera celkom malá, aj keď máme dojem, že pochybnosť v nás silnie, Boh neprestáva hľadať naše priateľstvo.
Je tu ikona, ktorá vyjadruje toto priateľstvo, ikona priateľstva. Pochádza z Egypta, zo 6. storočia. Vidíme na nej Krista, ako kladie svoju ruku na plece jeho priateľa a ide s ním, sprevádza ho.
Všetci sa môžeme spoznať v Kristovom priateľovi. Táto ikona nám pripomína to, čo je srdcom evanjelia: Áno, zmŕtvychvstalý Kristus je našim očiam neviditeľný, a predsa sa môžeme zveriť jeho prítomnosti. On sprevádza každého človeka. Pohľad na túto ikonu je už modlitbou, ktorá nás spája s Bohom.
A toto priateľstvo žijeme aj medzi sebou. Kristus nás zjednocuje v jednom spoločenstve, v spoločenstve Cirkvi. Rozšírme teda toto priateľstvo, prekonajme rozdelenia, ktoré pretrvávajú! Kiež by sme mohli urobiť všetko pre to, aby bolo očividnejšie, že Cirkev je miestom priateľstva pre všetkých!
Keď si uvedomíme priateľstvo, ktoré má Boh pre každého z nás, nadobudneme novú odvahu pre budovanie priateľstva s tými, ktorí sú nám zverení a najmä s tými, ktorí sú najzraniteľnejší. Pozornosť voči najopustenejším ľuďom má nesmiernu hodnotu v našich spoločnostiach, kde potreba byť výkonným niekedy vedie k izolácii. Pripravili sme niekoľko kópií tejto ikony Ježišovho priateľstva, jednu pre každú európsku krajinu, ktorá je zastúpená na Európskom stretnutí modlitieb mladých Taizé v Záhrebe. Dostali ste ich dnes pre vašu krajinu ako znak priateľstva. Počas roka 2007 vám táto ikona pomôže podniknúť malé púte dôvery na miesta, kde sa mladí stretávajú, z jedného mesta do iného, z jednej farnosti do druhej, do nemocnice či do útulku pre opustené deti, alebo na iné miesta, kde ľudia trpia. Týmto jednoduchým prostriedkom môžete sprostredkovať dobrú zvesť evanjelia.
Dnes ste predovšetkým vy, mladí, povolaní odovzdávať radosť evanjelia druhým. Pamätajte si preto: Kristus hľadá vaše priateľstvo, on vkladá Ducha Svätého do vás, on ide pre vami a sprevádza vás všade, kam pôjdete.
"Naša budúcnosť závisí vo veľkej miere od schopnosti rozvinúť v sebe cit pre Božiu blízkosť. Boh nám každý deň dáva život. On nám odovzdáva svoj život. On nás nesie."

Brat Alois – predstavený Ekumenickej komunity Taizé

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign