Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Prednáška
UMENIE ŽIŤ

Vo štvrtok 26. februára 2009 sa uskutočnila už druhá z cyklu prednášok, ktoré Spoločenstvo Kruciáty oslobodenia človeka z Levoče pripravilo v spolupráci s odborníkmi v oblasti psychológie. Pozvanie na prednášku prijala Mgr. Zuzana Rochová, odborná pracovníčka - klinický psychológ Psychiatrického oddelenia NsP v Levoči.

Téma prednášky vychádzala zo súčastnej celospoločenskej situácie. Ako aj v úvode autorka poznamenala: "Názov tejto prednášky vznikol potom, keď som si uvedomila, že všetci, ktorí sme tu nezávisle d veku, od stavu máme spoločné to, že žijeme a že každý deň sme pozvaní do života. Každým ranným prebudením sme pozvaní do dňa a jej na nás ako ho prežijeme...".

Na začiatku prednášajúca prítomných pozvala, aby sa zastavili a pozreli na niektoré aspekty života. Jednou z neodmysliteľných súčasí života je zmena. V živote sme neustále vystavení zmenám, novému. Otázkou je, ako my na tieto zmeny reagujeme. Každé vývinové obdobie človeka je charakteristické zmenou, často radikálnou. Každá zmena prináša straty aj zisky. Ak prevažujú pozitíva, ľahšie prijmeme aj straty, ktoré zmena so sebou prináša. V niektorých životných situáciách (choroby, utrpenie akéhokoľvek druhu) zas nemožno hovoriť o ziskoch. Cieľom prednášky bolo upriamiť pozornosť na také životné skúšky a situácie, kedy sme konfrontovaní viac s negatívami a ako sa s tým v živote vyrovnať. Pohľad na to čo sme stratili, nám zakrýva pohľad na to, čo nám ešte zostalo. Máme niekoľko možností nazerania na životné situácie: ružový pohľad, zúžený pohľad a rozšírený pohľad, ktorý pripúšťa aj slabé, ale aj silné stránky života. V ďalšej časti svojej prednášky rozvinula možnosti, kroky a stratégie zvládania ťažkých životných situácií. Najdôležitejšie je dať zmysel každému okamihu. V závere použila prirovnanie života k náhrdelníku, ktorý sa skladá z rôznofarebných perál - sú to prežité dni a hodiny, každý iný. Každý deň môžeme brať ako perlu pri vytváraní náhrdelníka. každú perlu je treba prijať a navliecť ju na náhrdelník života. Na konci tohto deja je zaklapnutie uzáveru, aby sa žiadna perla nestratila.Z náhrdelníka nášho života už nevypadne žiadna hodina, žiadna perla.

Po prednáške nasledovala krátka beseda, v ktorej účastníci podávali svedectvá z vlastného života, pri riešení životných kríz a zmien.
Prítomní po skončení prednášky sa rozchádzali naplnení novými myšlienkami, postojmi a dojmami.

Kruciáta oslobodenia človeka vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať!

Z prednášky je možné si objednať na adrese "kruciata.zavináč.kruciata.sk" videozáznam na DVD médiu.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign