Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Prednáška
VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY
ALKOHOLOVEJ ZÁVISLOSTI

Vo štvrtok 26. marca 2009 sa uskutočnila už tretia z cyklu prednášok, ktoré Spoločenstvo Kruciáty oslobodenia človeka z Levoče pripravilo v spolupráci s odborníkmi v oblasti psychológie. So svojou prednáškou vystúpil pán MUDr. Juraj Bezecný - primár Psychiatrického oddelenia VNsP v Levoči.

Vo svojej prednáške vysvetlil pojem alkoholizmu, podrobne rozobral fázy rozvoja tejto závislosti, ktoré ilustroval na pripravenej obrazovej prezentácii.

V ďalšej časti popísal spôsoby liečby všeobecne a aj na tunajšom psychiatrickom oddelení. Prednáška bola dokladovaná množstvom faktov a čísel, ktoré prítomným priblížili nebezpečenstvo alkoholizmu, ako choroby, závislosti, ktorá sa dá liečiť, ale je potrebné s liečbou začať čo najskôr. V ďalšej časti svojej prednášky MUDr. Bezecný popísal formy liečenia, ktoré možno rozdeliť na krátkodobé a dlhodobé - ústavné, tieto jsú nevyhnutné ako základ pre budúcu abstinenciu. Odliečení pacienti vo svojom ďalšom živote, pokiaľ chcú skutočne zotrvať v abstinencii, musia sa podrobiť tzv. doliečovaniu. Táto tretia fáza liečenia sa na Slovensku uskutočňuje pomocou klubov abstinujúcich a rôznych spoločenských združení, medzi ktoré patrí aj Kruciáta oslobodenia človeka. Pán primár vysoko vyzdvihol spoluprácu členov Kruciáty s psychiatrickým oddelením, kde títo sa zúčastňujú besied s pacientami. Na týchto besedách priblížia potenciálnym záujemcom o ústavnú liečbu jej formy a spôsoby.

Po prednáške odpovedal pán primár na otázky publika, ktoré sa živo zaujímalo o danú problematiku.Z prednášky je možné si objednať na adrese "kruciatazavináč.kruciata.sk" videozáznam na DVD médiu alebo audiozáznam na CD vo formáte wav.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign