Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Prednáška:
Niekoľko slov abstinujúcim alkoholikom a ich rodinám

Vo štvrtok 28. mája 2009 sa v priestoroch Kláštora minoritov v Levoči uskutočnila ďalšia zo série prednášok organizovaných spoločenstvom Kruciáty oslobodenia človeka v Levoči. Tentoraz prijala pozvanie PhDr. Iva Kuceková, ktorá dlhé roky pracovala, ako terapeutka v liečebnom ústave na liečbu závislostí Predná Hora. Vo svojej prednáške sa zamerala na analýzu vzťahov v rodine odliečeného abstinujúceho alkoholika. V úvode vysvetlila pojem spoluzávislosti a jej charakteristické znaky. Spoluzávislí sú osoby, ktoré dlhý čas žili so závislým alkoholikom, pričom toto spolužitie výrazne poznačilo ich správanie. Medzi ich najvýznamnejšie charakteristiky patrí: spoluzodpovednosť za druhých, pocity úzkosti, ľútosti a viny, snažia sa pomáhať druhým a riešiť ich problémy, sú smutní, pretože majú výčitky svedomia, pretože celý život len dávajú a nedostávajú. Strácajú záujem o vlastný život, ukončujú zlé vzťahy, pochybujú, že či vôbec nájdu šťastie. Dlhodobým spolunažívaním so závislým dochádza k výrazným problémom v komunikácii. Aj v tzv. normálnych rodinách, kde nie je problém so závislosťou sa vyskytujú komunikačné problémy. Ľudia sa nedokážu porozprávať tak, aby sa navzájom počúvali, tolerovali názory partnera a hľadali obojstranne vhodné východiská z problémov. O to viac je táto neschopnosť komunikácie v rodinách, kde spoločne žijú závislí (aj odliečení) a spoluzávislí. Preto často, keď sa odliečený alkoholik vracia z liečenia, dochádza k tomu, že v rodine stále viazne komunikácia, nedokážu sa otvorene porozprávať o problémoch a konštruktívne ich riešiť. Je to preto, že spoluzávislosť nebola so svojimi patologickými prejavmi chápaná ako ochorenie a tejto problematike sa začína venovať pozornosť až v poslednom období. Tak ako závislá osoba, ktorá prichádza z liečenia potrebuje dlhodobý proces doliečovania, aj osoby, ktoré dlhodobo žili so závislým a stali sa spoluzávislými potrebujú terapiu, najmä rodinného typu. Preto v závere svojej prednášky ponúkla p. dr. Kuceková pomocnú ruku pri organizovaní a realizácii terapie rodinných párov.

Po zaujímavej a pútavej prednáške nasledovala plodná diskusia, v ktorej prítomní sa vzájomne delili so svojimi skúsenosťami.

Z prednášky je možné si objednať na adrese "kruciatazavináč.kruciata.sk" videozáznam na DVD médiu alebo audiozáznam na CD vo formáte wav.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign