Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. jaugusta 2021

Dnes je utorok 21. september 2021 , meniny má Matúš , zajtra bude mať meniny Móric. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Kruciáta oslobodenia človeka na Orave

Na pozvanie členov Kruciáty oslobodenia človeka sa v sobotu 6. februára 2010 uskutočnilo v Oravskom centre mládeže v Ústi nad Priehradou, okr. Trstená stretnutie členov, kandidátov a sympatizantov Kruciáty oslobodenia človeka z oravského regiónu. Vyše 50 prítomných z okolitých oravských obcí privítalo medzi sebou duchovného otca ThDr. Jozefa Heskeho PhD. - celoslovenského moderátora Diakonie oslobodenia HSŽ. Pozvanie prijal aj pán František Mateja, viceprezident Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS) a predseda A-klubu "JASEŇ" v Oravskej Jasenici.

Po úvodnom privítaní hostia predstavili prítomným Hnutie Kruciáta oslobodenia človeka, jeho úlohu v dnešnej spoločnosti, ciele a metódy práce. Otec Jozef vo svojej katechéze vyzdvihol a podrobnejšie rozobral duchovný rozmer Kruciáty, ktorá má vychovávať človeka novej kultúry, chrániť dôstojnosť človeka pred zotročovaním rôznymi závislosťami. Dr. Paločko podrobne prítomným vysvetlil podmienky prijatia záväzku abstinencie - ako kandidát KOČ alebo ako člen KOČ. Okrem toho oboznámil prítomných s myšlienkou a fungovaním Modlitbovej reťaze, tiež s činnosťou a formami práce I. Stanice KOČ v Levoči. Na poludnie počas svätej omše mali možnosť prítomní, ktorých oslovila myšlienka Kruciáty oslobodenia človeka, priniesť svoju deklaráciu vstupu do KOČ a dať ju na oltár, ako svoj vlastný obetný dar. Popoludní program pokračoval besedou účastníkov, na ktorej odznelo niekoľko svedectiev. Možno predpokladať, že toto stretnutie bude začiatkom fungovania nového spoločenstva Kruciáty oslobodenia človeka v oravskej oblasti.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign