Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 2. júl 2022 , meniny má Berta , zajtra bude mať meniny Miloslav. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Púť Kruciáty oslobodenia človeka

V dňoch 2. až 6. júla 2003 sa uskutočnila druhá Púť Kruciáty oslobodenia človeka. Úmysel púte bol za triezvosť slovenského národa a na úmysel Sv. Otca. Púť začala sv. omšou o 10,30 hod. vo farskom kostole v Starej Ľubovni. Sv. omšu celebroval kustód slovenských minoritov páter Lucián Mária Bogucki - duchovný vedúci púte. V homílii uviedol v súvislosti so sviatkom navštívenia Panny Márie u s.Alžbety, dôležitosť tohto ľudského rozmeru putovania v obeti pre dobro blížneho.

Na cestu sa vybralo štrnásť odvážlivcov - skupinka počtom malá, ale veľká myšlienkou, naplniť náročný program púte. Počas cesty bohatý duchovný program viedol minorita brat Martin Kollár. V modlitbe a sústredení sme ľahko prekonávali všetky vzdialenosti a nevadilo nám ani menšie túlanie sa v hustých lesoch nad obcou Hniezdne. Pán sa nám postaral o spoľahlivého sprievodcu v osobe človeka, ktorý práve trávil svoj voľný čas dlhším pobytom v týchto lesoch, ktoré dôverne pozná a upriamil nás na správne a označené chodníky, tak že sme cieľ tohto dňa stihli podľa plánu. V kláštore redemptoristov, v Podolínci, sme našli príjemnú atmosféru bratského spoločenstva, ktorú svojím návratom z misií v Rumunsku, umocnil páter Zamkovský. Vo vzájomnom zdieľaní nás povzbudil vo vytrvalosti a vernosti na zvolenej ceste pokánia. Druhý deň sme začali sv. omšou s rehoľníkmi v Podolinci a po raňajkách sme vyrazili na ďalšiu etapu - najdlhšiu počas púte - do Žakoviec. Príjemný oddych bola poludňajšia prestávka v Spišskej Belej, kde sme vo farskom kostole strávili tichý čas pred bohostánkom. Duchovný správca farnosti nás počas obeda inšpiroval uvažovať o osobitnej misii Kruciáty pre farnosť v Spišskej Belej. Putujúc v duchu Krížovej cesty oslobodenia sme podľa plánu došli do Žakoviec, kde sme zavŕšili deň sv. omšou vo farnosti s veľmi vážnym a hlbokým príhovorom duchovného správcu farnosti o. Kuffu. Krásnym zavŕšením dňa a umocnením spoločenstva jednoty v Kristovi boli spoločné vešpery s domácimi IKV. Posledný deň putovania sme zahájili v piatok ráno o 7,15 hod. sv.ružencom a sv.omšou so všetkými obyvateľmi Inštitútu, pod vedením pátra Luciána. Vo svojej homílii zdôraznil rozmer Božieho milosrdenstva v spolupráci s tými, ktorí v osobnej dôvere s ním spolupracujú v konkrétnych situáciách života. V závere uviedol prítomných členov Kruciáty, ktorí boli pripravení potvrdiť svojím svedectvom uvednú skutočnosť. S požehnaním otca Maroša Kuffu a za doprovodu jedného z jeho zverencov sme sa vydali na poslednú etapu púte krásnou prírodou Levočských vrchov. Príjemne osviežujúce zastavenie na tele i na duchu bolo na poludnie v útulnom kostolíku vo Vlkovciach , tiež s príjemnými a pohostinnými farníkmi. S ťažkými nohami, ale radostným a ľahkým srdcom sme v podvečer na Mariánskej Hore v Levoči s vďakou zložili k nohám Madony svoje úmysly a celý priebeh púte. Občerstvení teplou večerou v kláštore minoritov sme sa uložili na nocľah v pripravenom vojenskom stane na Mariánskej Hore a niektorí v kláštore. Fatimskou sobotou začala naša bezprostredná príprava na evanjelizačné stretnutie v programe púte o 14,00 hod.

Cez zdieľanie spevom, Božím Slovom a svedectvami nás svojím príhovorom viedol páter Lucián k osvetleniu problematiky akej sa Kruciáta venuje, čím je a čo ponúka verejnosti i konkrétnym osobám v potrebe zdieľania svojho neľahkého bremena. Do konca púte sme slúžili záujemcom o kontakt a osobný rozhovor na dobre prístupnom stanovišti, striedajúc sa v programe sv.omší a pobožností aj pre našu vlastnú duchovnú obnovu.

z tejto akcie si môžte pozrieť zopár fotografií

Účasť členov KOČ na púti v Gaboltove

Od soboty do nedele sa zúčastňovali členovia Kruciáty oslobodenia človeka na Arcidiecéznej púti v Gaboltove neďaleko Bardejova. Tamojšia stanica Kruciáty osobodenia človeka pod vedením Marcely veľmi agilne sa podieľa na činnosti v svojom regióne. Arcidiecéznej púte sa zúčastnilo 16 členov Kruciáty oslobodenia človeka, z toho päť z Levoče, kde je Prvá stanica Kruciáty.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign