Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Desiata pešia púť Kruciáty oslobodenia človeka

V dňoch 1. až 3. júla sa uskutočnila v poradí už desiata Pešia púť Kruciáty oslobodenia človeka s úmyslom: "Za triezvosť slovenských rodín". Podľa tradície púť začala sv. omšou vo farskom kostole v Starej Ľubovni. Svätú omšu celebrovali o. Jozef Heske celoslovenský moderátor Diakonie oslobodenia pri HSŽ a páter Roman Gažúr OFM Conv. Na začiatku páter Roman a o. Jozef privítali účastníkov púte. Po svätej omši sa účastníci za chladného sychravého počasia vybrali na cestu, smerom na obec Hniezdne.Za spevu mariánskych piesní a s modlitbami sa pútnici vedení pátrom Romanom a bratom diakonom Martinom - monoritom smerovali za svojim cieľom. V obci Hniezdne pútnikov v kostolíku privítal miestny pán farár Mgr. Miroslav Slotka. Po krátkom oddychu pokračovali pútnici smerom na Nižné Ružbachy. Tam v kostolíku už čakal pán farár Mgr. Igor Jendruch. Vo svojom príhovore prítomným spomenul aj svojho predchodcu - d.p. Eduarda Korponaya, ktorý v rokoch 1838 až 1891 ako miestny kňaz založil v obci spolok striezlivosti. Po spoločných modlitbách sa účastníci vybrali na ďalšiu etapu. Ich kroky smerovali do mestečka Podolínec, kde v kláštore redemptoristov ich čakalo malé občerstvenie. Pútnikov privítal sám Otec Michal Zamkovský. Po družnom rozhovore sa účastníci presunuli do kostola, kde ich o. Michal požehnal na ďalšiu cestu.Takto posilnení sa vybrali na poslednú časť cesty, ktorú si naplánovali na tento deň a to do mestečka Spišská Belá. Tam pútnikov čakal nocľah na miestnej fare. Predtým však, sa zúčastnili večernej svätej omše, ktorú celebroval páter Roman Gažúr. Po svätej omši nasledoval evanjelizačný program, v ktorom myšlienky a ciele Kruciáty oslobodenia človeka farníkom priblížili p. Roman a člen KOČ Rudko Češek. Na záver evanjelizačného programu odznelo veľmi silné svedectvo pani Vlasty, ktorá prešla peklom závislosti. Druhý deň účastníkov púte privítalo chladné upršané ráno, ktoré naznačovalo, že druhá časť púte bude náročná. Zo Spišskej Belej kroky pútnikov smerovali do mesta Kežmarok, kde v bazilike Sv. Kríža pútnikov privítal pán dekan - d.p. Jakub Grich. Pred vystavenou Oltárnou Sviatosťou požehnal pútnikov, ktorí pokračovali na obec Ľubica. V Ľubici nás už tradične privítala pani kostolníčka. Po poklone v miestnom kostolíku si v dome pani kostolníčky pútnici oddýchli a prijali pohostenie, ktoré pre nich pani kostolníčka pripravila. Takto posilnení opustili obec Ľubicu a pustili sa cez Záľubicu - bývalý vojenský výcvikový priestor smerom na Mariánsku Horu. Po ceste sa zastavili pri drevenom kostolíku na mieste bývalej obce Ruskinovce. Keďže počasie nesľubovalo prechádzku ružovou záhradou, pokračovali v ceste ďalej. Počas cesty prekonávali hustý a vytrvalý dážď i vietor, ktorý ich sprevádzal cestou. Napriek nepriaznivému počasiu v popoludňajších hodinách dorazili do Levoče, kde ich prvé kroky viedli do minoritského kostola, kde sa pomodlili a potom v kláštore minoritov sa posilnili výborným gulášom. Po malom oddychu sa znova zoskupili, aby dosiahli vytúžený cieľ - Mariánsku Horu. Tam po poklone v Bazilike Navštívenia Panny Márie ukončili svoju výpravu v stane Kruciáty oslobodenia človeka, kde zotrvali až do nasledujúceho dňa, oddychovali a zároveň evanjelizovali. Samozrejme zúčastňovali sa hlavného programu Levočskej púte.

z tejto púte si môžete pozrieť niekoľko záberov kliknutím na tento odkaz

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign