Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Na púti v Kroscienku nad Dunajcom

Každá púť je vyjadrením istej dynamiky, presunu z miesta na miesto. Púťou konkretizuje človek svoj názor a postoj k náboženskému presvedčeniu, ktoré mu nie je ľahostajné, a snaží sa ho rozvíjať, obnovovať. Aj putovanie do poľského Kroscienka malo dôležitý význam pre každého zúčastneného. Prečo sme sa teda podujali vykonať tento pohyb? V prvom rade pre duchovné prebudenie a oslobodenie celého slovenského národa, lebo v týchto náročných časoch je tak často ovplyvňovaný rôznymi myšlienkovými prúdmi, ktoré sa snažia človeku nahovoriť, že je pánom svojho života a času, že on sám si vystačí a nepotrebuje Božiu pomoc a milosť.

V rámci bohatého duchovného programu sme sa na úvod zapojili do modlitby chvály a vďaky, pretože máme za čo a komu ďakovať. Pri týchto modlitbách sme si opäť mohli uvedomiť, komu patrí náš život, kto ho riadi, usmerňuje a požehnáva. Potom nasledovala prednáška pani Kataríny na tému – Znova sa narodiť. Vychádzala z textov Sv. Písma, na podklade ktorých nám priblížila, z čoho pramení znovuzrodenie človeka. Medzi jednotlivými prameňmi nášho znovuzrodenia nemožno obísť naše úplné a nekompromisné nasmerovanie na Ježiša, ktorý je Svetlom a zdrojom posily. Na ceste k novému životu nám pomáhajú sviatosti, bez ktorých by sme nemohli pokračovať ďalej. Znovu sa narodiť znamená aj hľadať a plniť Božiu vôľu, otvárať sa potrebám našich blížnych, nebyť ľahostajným a odvážne sa zapojiť do služby podľa vzoru Ježiša. Všetky tieto známky znovuzrodenia sú veľmi dôležité pre našu aktívnu evanjelizáciu v dnešnom svete.

Po prednáške nastal čas stíšenia a rozjímania nad počutými slovami a návšteva hrobu otca Františka Blachnického – zakladateľa HSŽ a Kruciáty oslobodenia človeka, skrze ktorého Boh vykonal veľké a záslužné dielo pre obnovu Cirkvi. V rámci ďalšieho programu bolo možné navštíviť Centrum HSŽ a Kruciáty na Kopej Gorke. Neskôr sa konala vo Večeradle bl. Jána Pavla II. krížová cesta so svedectvami. Počas tejto pobožnosti bolo premenlivé počasie, raz pršalo, potom svietilo slnko, tak nejako to vyzerá aj v našich životoch, niekedy prežívame viac radosti, inokedy zasa smútok, avšak vždy máme v Bohu nádej a istotu. On nám cez obetu svojho Syna ponúka uzdravenie a večný život. Učí nás prijať kríž a utrpenie v pokore a v odovzdanosti do Jeho vôle.

Duchovný program vyvrcholil slávnostnou sv. omšou, kedy zaznelo z úst hlavného celebranta veľa slov k odvážnemu ohlasovaniu našej viery, lebo ako hovorí filozof Edmund Burke, na to aby zvíťazilo zlo, stačí málo: aby dobrí ľudia nerobili nič. Dnešná doba je na jednej strane slobodná v tom, že môžeme ohlasovať Evanjelium a jeho hodnoty, že nám v tomto snažení nebráni žiadny totalitný režim, no na druhej strane je to aj veľmi ťažké a náročné bojovať za vieru a svedčiť o nej pred svetom, ktorý je presýtený toľkými liberálnymi myšlienkami. Nech nám teda Pán pomáha, aby sme sa nebáli vyjsť von a ponúkať radosť a nadšenie z toho, že sme Božími deťmi. Nech Kristus, ktorý je naším Svetlom, nezostáva iba naším subjektívnym Kristom, ale nech sa stane aj Kristom našich bratov a sestier, aj tých, čo momentálne tápajú v tme svojich hriechov a závislostí. Aby cez naše skutky prenikalo Kristovo svetlo milosti a požehnania, ako to znázorňuje luster v jednej z kaplniek na Kopej Gorke.

Ďakujeme Ti, Pane, za čas strávený s Tebou a s našimi bratmi a sestrami počas púte v Kroscienku. Modlime sa, aby táto púť priniesla svoje ovocie v podobe ráznej a odvážnej evanjelizácie v prostredí, v ktorom žijeme a pracujeme.

Kall Pavol

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign