Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Rozhovor s jednou pútničkou o Kroscienku 2014

V sobotu, 30. augusta 2014, sa uskutočnila slovenská púť Kruciaty a Hnutia Svetlo-Život do poľského Kroscienka nad Dunajcom. Program mal niekoľko častí. Najprv sa zúčastnení stretli v miestnom kostole na modlitbách chvál, potom nasledovala prednáška jedného poľského kňaza na tému „Radosť Evanjelia“. Neskôr okolo poludnia pokračoval program tichou osobnou adoráciou. Čas obeda bol vyhradený aj na spoločné stretnutia a zdieľania a samozrejme prišiel čas aj na doplnenie energie pokrmom z vlastných zásob. Popoludní sa vo Večeradle sv. Jána Pavla II. konala krížová cesta so svedectvami a vrcholom celého podujatia bola sv. omša. Na tejto púti sa zúčastnili členovia, kandidáti aj sympatizanti Kruciaty. Jednej z pútničiek sme položili niekoľko otázok.

Čo Vás zaujalo najviac z programu púte?

Zaujala ma prednáška na tému „Radosť Evanjelia“. Najviac mi utkvela v pamäti myšlienka o tom, že je dôležité mať k blížnemu taký postoj, aký mal Pán Ježiš, keď umýval apoštolom nohy. Ježiš takto prejavil úctu k človeku, ku každému bez rozdielu. Čo to znamená pre nás, ľudí tejto doby? Výjsť zo seba a ísť k ľuďom bez postoja posudzovania. Obliecť si postoj služby. Dávať a nie iba stále niečo očakávať od druhých. Taktiež ma duchovne obohatila aj tichá osobná adorácia.

Ako na Vás zapôsobila krížová cesta so svedectvami vo Večeradle sv. Jána Pavla II.?

Zaujalo ma svedectvo jedného kňaza, ktorý v úvode krížovej cesty pri prvom zastavení hovoril o svojom živote. Rozprával o svojej ceste obrátenia. Ako mladý kňaz fajčil a neskôr sa k tomu pridal aj alkohol na príležitostných oslavách. Potom však už vyhľadával sám príležitosť ako sa dostať k alkoholu. Práve na popud jeho mládeže z farnosti si uvedomil, že fajčenie ani alkohol nie sú tou správnou cestou. Možno dnes by mu mnohí mladí ani nič nepovedali, ani na nič nepoukazovali, no vtedy prišiel impulz k zmene života práve od mládeže. Ďalšie svedectvo hovorilo o tom, aké dôležité je zriecť sa úplne alkoholu, ak máme v rodine niekoho závislého. Práve táto dobrovoľná abstinencia mu môže veľmi pomôcť, aby sa dostal zo svojho otroctva. Manželia v jednom zo svedectiev rozprávali aj o tomto dôležitom kroku smerom k závislému človeku. Spätnou väzbou na ich nový životný štýl bez kvapky alkoholu im bolo okrem iného aj vyznanie jednej kamarátky, ktorá pripomenula, že aj preto k nim rada chodí na návštevu, lebo vie, že tam sa jej manžel určite neopije.

Čo Vám dáva spoločenstvo Kruciata? Ako Vás obohacuje v duchovnom vyzrievaní?

Svoju príslušnosť k spoločenstvu Kruciata obetujem aj za tých, ktorí sú v nejakej náročnej životnej situácii, v momente rozhodujúcej voľby, aby neriešili svoje rozpoloženie nejakými nesprávnymi prostriedkami alebo skratovo. Na podklade medžugorských zjavení obetujem svoje modlitby aj život v abstinencii za tých, ktorí potrebujú pomoc. A k tomu spoločenstvu Kruciata, kam sa radím, ešte čosi. Som rada s ľuďmi s podobným zmýšľaním. Navzájom sa v spoločenstve povzbudzujeme, aby sme kráčali podľa Evanjelia v duchovnom vyzrievaní.

Prečo je dôležité obetovať vlastnú abstinenciu za oslobodenie národa?

Pán Ježiš obetoval za nás svoj život a aj my by sme si mali osvojiť postoj obety. Sme ratolesťami na strome Cirkvi, navzájom sme prepojení, a preto by sme mali cítiť spolupatričnosť s ostatnými ľuďmi. Každý je vzácny, Bohom milovaný. Stáť pri druhom človeku a pomôcť mu by malo byť preto niečím prirodzeným.

Vďaka za odpovede. Nech Vás Pán požehnáva.

/ odpovede poskytla kandidátka Kruciaty Lipany /
Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign