Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


SPRÁVA O X. PÚTI HNUTIA SVETLO-ŽIVOT (HSŽ) A
KRUCIATY OSLOBODENIA ČLOVEKA (KOČ) V KROSCIENKU N/D.

Jubilejná X. Celoslovenská púť HSŽ a KOČ k hrobu
Božieho služobníka otca Františka Blachnického

Dňa 31. 8. 2019 sa uskutočnila jubilejná X. Celoslovenská púť HSŽ a KOČ k hrobu zakladateľa Božieho služobníka otca Františka z príležitosti 40. výročia založenia diela Kruciaty oslobodenia človeka (KOČ). Púť sa zorganizovala v spolupráci s moderátormi diakonie oslobodenia Štefanom a Miriam pod heslom formačného roka: VYSLOBODENÍ A VYSLOBODZUJÚCI. V diele KOČ ide o duchovný zápas o slobodu a dôstojnosť človeka. KOČ má tri piliere: modlitba, evanjelizácia a pôst vo forme dobrovoľnej abstinencie ako obety lásky za blížneho.

Pútnikov do Kroscienka prišlo v hojnom počte od Bratislavy, Trnavu cez Žilinu až po slovenský východ. Začiatok púte prirodzene začal modlitbou k Duchu sv., ktorého sme prosili, aby nás všetkých prítomných naplnil svojou láskou a mocou. Pri chválach (vedenou hudobnou diakoniou z Kežmarku a bratom Gorazdom CSsR) sme oslavovali Boha za dielo Hnutia Svetlo-Život (HSŽ) a dielo Kruciaty oslobodenia človeka. Zážitkom pre všetkých prítomných bolo svedectvo (vďaka tlmočníčke Mery) pani Stanislawy, živého svedka a priameho spolupracovníka Božieho služobníka otca Františka. Vidieť a počuť človeka, ktorý priamo poznal Zakladateľa a bol jeho blízkym pomocníkom, tak to je veľký Boží dar. Zazneli aj svedectvá o Božom dotyku cez príhovor Božieho služobníka otca Františka Blachnického. Veríme, že aj to prispeje k tomu, aby Zakladateľ HSŽ a KOČ bol čím skôr povýšený na oltár.

Účastníci púte mali možnosť lepšie spoznať medzinárodné centrum Hnutia, v ktorom pôsobil otec F. Blachnicki. Zvlášť novozriadený náučný chodník CESTA NOVÉHO ČLOVEKA priblížila podstatu charizmy Hnutia. Duchovný program pokračoval moderovanou adoráciou vo svetle témy Vyslobodení a Vyslobodzujúci. Vrcholným bodom celej púte bola slávená sv. omša (vďaka liturgická diakonia z Košíc), ktorú celebroval otec Zdenko Králik, národný moderátor HSŽ, ktorý sa v homílii zastavil pri troch smerovkách nového človeka – Ježiš Kristus, Nová Kultúra a Cirkev. Na záver sv. omše zaznela spoločná modlitba za blahorečenie kňaza Františka.

Boží služobník, otec František Blachnicki prihováraj sa za našu cirkev na Slovensku a za jej duchovnú obnovu.

Napísal: Jozef Heske

Prednáška pani Stanislawy Orzel
(zvýšte si hlasitosť, nižšia kvalita záznamu)

Homília o. Králika
(zvýšte si hlasitosť, nižšia kvalita záznamu)

Zvuková reportáž

Ďalšie fotografie Mery Poláčkovej nájdete cez tento odkaz

Fotografie KOČ Levoča v Kroščenku

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign