Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Jesenné zasadnutie KV KOČ

V sobotu, 24. novembra 2012 sa uskutočnilo v Centre HSŽ v Prešove jesenné zasadnutie Koordinačného výboru KOČ. Na pracovnom stretnutí pod vedením o. Jozefa Heskeho zodpovedného za Diakoniu oslobodenia pri HSŽ rokovali zástupcovia spoločenstiev KOČ z Lipian, Levoče, Prešova, Jarovníc, Rožňavy, Bardejova a Lendaku.

Zasadnutie Koordinačného výboru KOČ otvoril a prítomných privítal národný moderátor Diakonie oslobodenia pri HSŽ o. Jozef Heske. Nasledovalo vzájomné predstavenie sa prítomných . Potom sa účastníci pracovného stretnutia spoločne pomodlili modlitbu dňa Liturgie hodín.

Otec Jozef Heske v krátkej katechéze o ohlasovaní evanjelia zdôraznil, že evanjelizácia sa bytostne dotýka Kruciáty. Evanjelizácia nie je suché odovzdávanie informácií, ale svedectvo o tom, čo Boh koná v mojom živote. Keď prijmem Ježiša do srdca stávam sa vnútorne slobodným. Túto radostnú zvesť treba odovzdávať vo forme svedectva druhým, aby aj oni zažili vnútorné uzdravenie. Preto KOČ je evanjelizačné dielo. Po tomto príhovore otca Jozefa nasledovalo vzájomné zdieľanie sa prítomných k danej téme

V ďalšej časti stretnutia prítomní zástupcovia jednotlivých spoločenstiev a oblastí KOČ hodnotili činnosť KOČ a vzájomne sa zdieľali s úspechmi i problémami s ktorými zápasia. Na záver prerokovali plán ďalších aktivít.

Stretnutie sa skončilo v popoludňajších hodinách a účastníci navzájom povzbudení a obohatení sa rozišli do svojich domovov

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign