Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 2. júl 2022 , meniny má Berta , zajtra bude mať meniny Miloslav. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


ALKOHOLICKÉ FÁZY
podľa MUDr. Jelínka
a etapy procesu uzdravovania

Dôležité varovné signály

 • keď niekto pije napriek škodám, ktoré si spôsobí pitím
 • keď niekto vypije jednorazovo väčšie množstvo tekutín obsahujúcich viac ako 100 g etanolu, alebo pravidelne denne požíva viac ako 25 g etanolu v tekutinách
 • keď niekto vyráža klin klinom, čiže konzumuje alkohol pre odstránenie účinkov predošlého pitia
 • keď niekto začína deň pitím alkoholu
 • keď niekto pije alkohol sám, zároveň v situáciách, keď chce odstrániť únavu, fizickú bolesť, smútok a žiaľ
 • keď niekto zanedbáva povinnosti a úlohy z dôvodu pitia
 • keď niekto má ťažkosti spomenúť si, čo sa stalo predošlý deň v situáciách súvisiacich s pitím
 • keď niekto kompenzuje alkoholom pocit viny a výčitky svedomia
 • keď niekto riadi auto pod vplyvom alkoholu
 • keď niekto reaguje rozčúlením, podráždením v situáciách, kde chýba alkohol alebo sa vyžaduje obmedzené pitie
 • keď niekto dostáva od iných ľudí signály upozorňujúce na obmedzenie množstva alkoholu, alebo zdržanie sa pitia

I. fáza - počiatočná

 • >pitie spoločenské na banketoch, oslavách, recepciách, výročiach
 • pitie za účelom príjemného pocitu
 • pitie na zlepšenie nálady

II. fáza - varovná, upozorňujúca

 • hľadanie a vyrábanie dôvodov na pitie
 • začiatky pravidelného pitia
 • opíjanie sa v spoločnosti
 • "pretrhávanie filmu"
 • pitie na poprávku, vyrážať klin klinom, odstraňovanie kocoviny
 • rast tolerancie k alkoholu
 • opakované problémy s pamäťou po pití alkoholu
 • pitie skryté, osamote, tajné pitie
 • hltavé pitie

III. fáza - rozhodujúca

 • výčitky svedomia a pocit viny
 • pocit potreby vypiť si predpoludním
 • zanedbávanie rodiny a manželské spory
 • klamanie súvisiace s pitím
 • strata záujmov, ktoré nesúvisia s pitím
 • ľahostajnosť k strave, nepravidelná životospráva
 • "vyrábanie" ospravedlnení a alibi pre ďalšie pitie
 • neúspešné pokusy kontrolovaného pitia
 • agresívne správanie a konflikty so zásadami práva a poriadku
 • zhoršenie porúch pamäti
 • zanedbávanie vonkajšieho vzhľadu
 • napätie, chvenie tela a nutkanie ráno sa napiť
 • pitie v období zdržiavania sa pitia z dôvodu zlepšenia zdravia
 • pokusy dokazovania si svojej sily vôle a schopnosti kontrolovane piť
 • zhoršenie fyzického zdravia
 • znižovanie tolerancie k alkoholu
 • sexuálne potiaže, poruchy, zábrany

IV. fáza - konečná, chronická

 • obdobie dlhotrvajúceho opíjania sa
 • oslabenie schopnosti myslenia
 • pitie sa stáva jedinou dôležitou vecou v živote
 • morálny úpadok, odborná a spoločenská degradácia človeka
 • rozpad rodinného zväzku
 • pocit krajnej bezradnosti a odizolovanosti od vonkajšieho sveta
 • stavy strachu a posadnuté pitie
 • alkoholické otupenie
 • alkoholické psychózy, delírium
 • alkoholické záchvaty
 • choroby somatické - tvrdnutie pečene, polyneuropatia
 • extrémne zlyhávanie všetkých funkcií organizmu

1. etapa procesu uzdravovania - ODVYKÁVACIE LIEČENIE

 • priznanie faktu vlastnej závislostia nádej na svoju záchranu
 • pozorovanie faktu straty schopnosti riadiť svoj vlastný život
 • rozoznávanie a uznanie faktu vlastnej bezmocnosti voči alkoholu
 • uvedomovanie si škôd vo vlastnom živote spôsobených alkoholom
 • získavanie vedomostí o príznakoch a príčine závislsoti na alkohole
 • účasť členov rodiny v programe psychologickej pomoci pre rodinu
 • začiatok systematickej terapie závislosti
 • počiatok uvedomovania si vlastnej choroby
 • dlhšie prestávky v pitía kontakty s odvykacím pracoviskom a so svojpomocnými skupinami ľudí
 • liečenie somatických poškodení a psychických porúch
 • detoxikácia - vylučovanie jedov, prerušovanie ťahu

2. etapa procesu uzdravovania - REHABILITÁCIA

 • trénovanie schopností predchádzať návratu pitia
 • získavanie vedomostí o procese návratu pitia a varovných signáloch
 • pripravovanie sa k systematickej účasti v programe AA (alkoholová abstinencia)
 • práca na konštruktívnych a triezvych kontaktoch s inými ľuďmi
 • práca na zlepšení kontaktov s členmi svojej rodiny
 • rozpoznávanie škodlivosti a ohrození v živote svojej rodiny
 • pochopenie a akceptácia prítomnosti Vyššej Sily - BOHA ako opory v práci na sebe
 • budovanie pocitu vlastnej hodnoty
 • budovanie nového pohľadu na svoj život v triezvosti
 • naučiť sa rozumieť sám sebe a svojmu okoliu
 • rozoznávanie vlastného systému ilúzií a negácií (popretí)
 • získavanie vedomostí o mechanizme závislosti
 • začiatok práce na vývoji duševných aspektov v živote
 • učenie sa konštruktívne postupovať s vlastnými pocitmi
 • rozpoznávanie vlastných emocionálnych a duševných porúch
 • získavanie vedomostí o poškodeniach emocionálneho citového i duševného života

3. etapa procesu uzdravovania - SEBAREALIZÁCIA

 • učenie sa nachádzania príjemných stránok triezveho života
 • väčšie zainteresovanie v robení niečoho užitočného a dobrého v živote
 • rekonštrukcia rodinných vzťahov a práca na zlepšení rodinného života
 • angažovanie sa pomoci iným ľuďom
 • znovuzískavanie dôvery a akceptácie zo strany najbližších osôb
 • znovuzískanie úcty k sebe samému
 • znovuzískanie a vznik nových záujmov
 • zlepšovanie schopnosti sexuálneho spolužitia
 • dodržiavanie správnej životosprávy - pravidelný spánok a odpočinok
 • príprava plánu ďalšej práce na zlepšení vlastného života
 • trénovanie schopností poradiť si so stresom a ťažkými životnými situáciami
 • trénovanie praktických schopností dôležitých v kontaktoch s ľuďmi
 • poznávanie vlastných životných schopností potrebných v triezvom živote

4. etapa procesu uzdravovania - TRIEZVOSŤ

 • úplná akceptácia triezvosti a abstinencie
 • tvorivé využívanie voľného času
 • zmena životného štýlu a obrátenia sa k novým hodnotám a ideálom

PRÍZNAKY ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLE

 • zmeny tolerancie k pitiu
 • abstinenčné príznaky
 • subjektívny pocit túžby po alkohole
 • sústredenie života okolo pitia
 • strata kontroly nad pitím
 • návraty pitia po pokusoch udržania pravdelnej abstinencie
návrat na hlavnú stránku sekcie
Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign