Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je streda 29. jún 2022 , meniny má Peter a Pavol, Petra , zajtra bude mať meniny Melánia. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Správa o stretnutí členov KV KOČ v Prešove dňa 30. 11. 2013

Stretnutie členov Koordinačného výboru KOČ začalo modlitbou k Duchu Sv. a duchovným slovom na povzbudenie. Duchovné slovo bolo inšpirované novou apoštolskou adhortáciou pápeža Františka Evangelii Gaudium o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete.

Jednotliví členovia sa zdieľali zo života oblastných spoločenstiev Rožňava, Bardejov, Jarovnice, Levoča, Lendak, Lipany a Prešov.

Pozitívne sa zhodnotilo sympózium KOČ z mesiaca október v Levoči. Bolo na tému veľmi aktuálnu o čistote. K dispozícii sú video a audio nahrávky.

Organizuje sa Kurz pre moderátorov Dobrej Zábavy, ktorý sa uskutoční v centre pre mládež v Juskovej Vôli (okr. Vranov n/T), v dňoch 17.-19. januára 2014. Program bude v réžii pani Katarzyny Owczarek, členky poľskej Kruciaty oslobodenia človeka a diakonie oslobodenia Hnutia Svetlo-Život. Cena za kurz je 15.-Eur. POTREBNÉ JE VYSLAŤ ASPOŇ DVOCH ZÁSTUPCOV ZA OBLASŤ!!! Nahlásiť sa na adresu centra: email – skolacentrum@centrum.sk alebo na telefónne číslo: 057/4490290 alebo 4490761. A to čím skôr. Pozvaní sú všetci, ktorí majú záujem a ochotu organizovať dobré zábavy v duchu novej kultúry.

V dňoch 7.- 9. marca 2014 v Smižanoch v rekolekčnom dome otcov palotinov sa uskutočnia duchovné cvičenia pre členov, kandidátov a sympatizantov KOČ.

Na kurz a duchovné cvičenia je možné sa prihlasovať.

Vyslovilo sa poďakovanie p. Rudolfovi za jeho doterajšiu finančnú pomoc pri vydávaní časopisu. Vďaka Bohu našla sa jedna bohuznáma štedrá pani, ktorá venovala dar na vydávanie infolistu Echo KOČ. Je tu aj výzva: nech sa prihlásia ďalší ľudia v oblastiach (oblastní redaktori), ktorí by pomáhali s článkami do Echa!

Na stretnutí KV KOČ bola vyslovená potreba financií na činnosť útulku sv. Františka. Spoločenstvo klientov môže prísť do farnosti, aby tam povedali svoje svedectvo. Lenže ich je potrebné pozvať. Je potrebné dať návrh miestnemu p. farárovi.

V rámci rôznych vecí okrem iného boli predložené informácie:

  • Spoločenstvo KOČ z Rožňavy je pozvané koncom januára 2014 urobiť program prezentovania idei KOČ do Lučenca.
  • Je záujem o detskú Kruciatu Nepoškvrnenej. K dispozícii sú poľské materiály. Je potrebné ich preložiť.

Na záver pracovného stretnutia bola sv. omša, ktorá bola obetovaná za členov KV KOČ a za ich spoločenstvá.

Zapísal: Jozef Heske, moderátor
diakonia oslobodenia HSŽXXXXXXXXXXXXXXXXX
-
VÝZVA MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ

Neostávajme iba pri modlitbe a rôznych formách duchovnej zbožnosti!
Je potrebné duchovne rásť aj ako jednotlivci, aj ako spoločenstvo. Je potrebné sa posúvať dopredu.
Predovšetkým my potrebujeme evanjelizáciu, aby sme dokázali druhých priviesť ku Kristovi.
Je potrebná evanjelizácia a pôst vo forme dobrovoľnej abstinencie.
KOČ je totiž náročné dielo! Dielo obety a lásky!


Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign