Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Dostal som e-mailom a celkom ma to oslovilo :), tak preposielam na zamyslenie.Možno sa aj my môžeme zamyslieť a robiť najprv Referendum vo svojom srdci....Joel 2,12-17

Drahí priatelia, týmto e-mailom Vás chceme pozvať
k “REFERENDU V TVOJOM SRDCI”
 
Určite ste zachytili v posledných dňoch rôzne názory na pripravované referendum, jeho obsah, zámery…
Sociálne siete sú zahltené diskusiami, ktoré ako keby viazli v akejsi hmle. Otázky referenda rozdeľujú spoločnosť na niekoľko táborov, dokonca aj medzi kresťanmi.
Ako otočiť túto situáciu na Boží zámer tak, aby bez ohľadu na konečný výsledok referenda bolo referendum užitočné pre náš národ?
Modlili sme sa za túto celú situáciu a na základe týchto modlitieb chceme pozvať kresťanov na Slovensku k REFERENDU V MOJOM SRDCI”.
Skôr ako ktokoľvek pôjde na referendum, skúsme vyjadriť svoj názor pred Bohom a sebou samým. 
Nemravnosť v našej spoločnosti je tak rozšírená a akceptovaná že neobchádza ani kresťanov. Ak si dáme ruku na srdce, každý z nás je do nemravnosti istým spôsobom namočený. 
Niekto menej niekto viac. Vinníci za mravný úpadok v našej spoločnosti nie sú len tí, na druhej strane - aktivisti LGTB a liberálne zmýšľajúci ľudia, ale aj my kresťania, ktorí robíme kompromisy s nemravnosťou vo svojich srdciach. 
Ak cirkev, kresťania začnú referendum svojim pokáním – REFEREDNOM VO SVOJOM SRDCI, len vtedy môžeme očakávať -  či sa nad našou krajinou náš Všemohúci Boh Otec nezmiluje.
 
Máme ešte niekoľko dní do referenda.
Chceme vyzvať farárov, kazateľov, kňazov, laikov, vedúcich mládeží, skupiniek, ale aj jednotlivcov:
 Na najbližšom stretnutí vášho spoločenstva, či už na skupinke, na mládeží, alebo v nedeľu v kostole venujte aspoň 10 minúť “REFERENDU V MOJOM SRDCI”.
Vyzvite ľudí, seba nevynímajúc k pokániu. Pretože ako kresťania sme prví, ktorí máme čo vyznávať a poslední ktorí sme bez viny.
Následne sa môžete modliť za Slovensko, za Božiu cestu pre referendum a žehnajte tím ktorí nás osočujú, hoci aj neprávom. Modlite sa s láskou za tých ktorí nenávidia cirkev, ktorí ničia Božie hodnoty, lebo rovnako ako mi aj oni potrebujú Božiu milosť.
 
Ako pomôcku môžete použiť tento text pokánia:
- Vyhlasujem že odmietam akúkoľvek nemravnosť vo svojom živote, vo forme sledovania akýchkoľvek nemravných médií, vo forme myšlienok, slov a nemravných skutkov samých.
- Nebeský Otče prosím, aby si mi odpustil hriechy nemravnosti pre ktoré som sa doteraz otvoril a tak som si znečistil svoje vnútro.
- Odpusť mi že som nemravnosť vpustil do svojho srdca cez: postoje, myšlienky, oči, ústa a nemravné skutky samotné…
- Prosím ťa Otče Nebeský očisti moje - postoje, myšlienky, oči, ústa a nemravné skutky samotné…  a daj mi silu zachovať si čistotu.
- S Božou pomocou sa zriekam nemravnosti akéhokoľvek druhu, nechcem ju viac vpúšťať do svojho života, zriekam sa skutkov ktoré by ma mohli viesť k nemravnosti.
 
Následne môžete dať výzvu na odstránenie a zničenie akýchkoľvek vlastných
vecí v domácnostiach a na pracoviskách, ktoré nás vedú k nemravnosti.

Ďakujeme, že s odvahou a vierou môžeme stáť spoločne aj v tomto čase.
--
Compel Marek
Slnečná 1
04801 Rožňava
Mobil:0904-318 660
marekcompel@gmail.com
Web: www.kruciata.sk--
Kruciata oslobodenia človeka - spoločenstvo Rožňava
moderátor KOČ Rožňava: Marek Compel, 0904 - 318 660

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign