Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Siedme celoslovenské sympózium Kruciaty oslobodenia človeka,

ktoré sa konalo v dňoch 8. a 9. októbra 2005 v starobylom meste Levoča sa začalo úvodnou svätou omšou, ktorú celebroval o. Ladislav Vrábel. Počas svätej omše slávnostne posvätil novú zástavu Kruciáty oslobodenia človeka. Po svätej omši nasledoval program duchovnou časťou - v nej vystúpil hosť z poľskej Kruciáty – kňaz Miroslav Žak, ktorý je diecéznym dušpastierom triezvosti a kňazom odvykacieho centra. S prítomnými účastníkmi, ktorých bolo vyše sto, sa podelil so skúsenosťami poľskej Kruciáty.Napriek tomu, že poľština je nám Slovákom blízka, jeho vystúpenie simultánne tlmočil o. Komanický, aby nikomu neušli dôležité myšlienky hosťa.

Pred obedom zavítal medzi účastníkov sympózia pán docent MUDr. Alois Rakús, popredný slovenský psychiater, bývalý minister zdravotníctva. Vo svojej prednáške, ktorá bola skôr osobným svedectvom, vysvetlil nebezpečenstvo tzv. kultúry smrti. Sexuálnej revolúcii, masovému šíreniu drog a útokom proti rodine možno zabrániť jedine kultúrou života, kultúrou, ktorá stavia na tradičných kresťanských hodnotách slovenskej rodiny. Obnovenie kresťanských tradícií, obrátenie k Bohu a posilnenie úlohy rodiny, otca, matky, ktorí ako jediní môžu zdravo vychovávať svoje deti, môže postaviť hrádzu postupujúcemu poklesu morálky, šíreniu pornografie, a postupnému vymieraniu slovenského národa.

Po prednáške doc. Rakúsa vystúpil pán MUDr. Ivan Mendel, ktorý pracuje v Piešťanoch, v centre, kde sa mladí narkomani učia žiť bez drog a pripravujú sa na pobyt v Cenacolo. Jeho vystúpenie doplnila pani Anka, ktorej syn je v Cenacole – mieste, kde sa nelieči, ale kde sa učí znova žiť. Svojim emotívnym vystúpením presvedčila prítomných, že skutočná rodičovská láska, musí niekedy byť aj veľmi tvrdá k závislým deťom, pokiaľ rodič im chce naozaj pomôcť. Silu na takúto tvrdú lásku je možné čerpať jedine z Lásky Božej.

Popoludňajší blok prednášok uzavrela sestra Katarína zo Záhrebu, ktorá účastníkom sympózia vysvetlila vzťah človeka k Bohu, vzťah, zakladajúci sa na Božej láske, ktorá chce neprestajne prúdiť do našich sŕdc. Len zranená duša nie je schopná túto lásku prijímať a preto sa pokúša ju hľadať v svojom okolí. Preto cieľom „hagioterapie“ je ozdravenie duše, ponorenie sa do nekonečného Božieho milosrdenstva a Božej lásky. Kde je preťaté spojivo lásky k Bohu, tam je najviac potrebná ozdravujúca modlitba.

Vo večerných hodinách mestom Levoča uberali sa účastníci sympózia po Krížovej ceste, ktorú pripravila a doplnila hudbou a spevom levočská minoritská mládež. Viedol ich kustód rehole minoritov otec Lucián M. Bogucký, ktorý patril medzi vzácnych hostí sympózia. Zastavenia krížovej cesty boli pred známymi levočskými pohostinstvami, aby aj tým sa demonštrovala myšlienka Kruciáty – oslobodenie od alkoholu.

Záver prvého dňa sympózia sa niesol v znamení modlitieb uzdravovania pred vystavenou Oltárnou sviatosťou v Kostole Minoritov. Adoráciu viedla sestra Katarína zo Záhrebu a hudbou i spevom slávnostnú, ale i radostnú atmosféru zvýraznila levočská minoritská mládež.

Druhý deň – nedeľa začal pre účastníkov sympózia rannými chválami, ktoré pripravili členovia bardejovskej skupiny Kruciáty, na čele s Marcelou Sorokovou. Potom nasledovala panelová diskusia. Ako prvá vystúpila znova sestra Katarína, aby ešte viac rozvinula vzťah dieťaťa a rodiča, čiže vzťah človeka a Boha. Celé sympózium vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval o. kustód Lucián M. Bogucký. Na tejto svätej omši, medzi obetnými darmi boli aj deklarácie nových členov a kandidátov Kruciáty oslobodenia človeka.Otec Lucián v homílii i v záverečnom preslove vysoko hodnotil Kruciátu, ako hnutie dobrovoľníkov, ktorí sa podujali niesť kríž pomoci svojim blížnym - závislým, aj ich rodinným príslušníkom. Všetci účastníci sa v nedeľu v popoludňajších hodinách rozchádzali s hrejivým pocitom v srdci. Cítili , že sa ich dotkla BOŽIA LÁSKA.

Vzhľadom k tomu, že je veľký záujem o zvukový ale aj videozáznam prednášok, členovia Kruciáty v Levoči a Bratia Minoriti oznamujú, že je možnosť si objednať prostredníctvom našej e-mailovej schránky zvukové záznamy( vo formáte MP3) - na CD (spolu aj fotografiami, ktorých je vyše 150 (vo formáte jpg) a tiež videozáznamy na DVD- nosičoch


z tohto výnimočného podujatia ponúkame nasledujúce zábery: 7. celoslovenské sympózium vo fotografii

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign