Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je piatok 9. jún 2023 , meniny má Stanislava , zajtra bude mať meniny Margaréta. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Jubilejné sympózium
Kruciáty oslobodenia človeka
v Levoči

Starobylé mesto Levoča, mesto, kde sa kresťania z celého Slovenska každý rok schádzajú počas Mariánskej púte hostilo od piatku 2. mája do nedele 4. mája 2008 účastníkov desiateho Celoslovenského sympózia Kruciáty oslobodenia človeka. Témou tohtoročného sympózia bola vernosť - Život vo vernosti ako forma oslobodenia. Tak ako Panna Mária bola verná svojmu Synovi, svojmu Bohu, tak aj dnešný človek si musí uvedomiť, aká je jeho vernosť evanjeliu, vernosť voči Bohu. Častokrát sa nechá oklamať dnešným svetom, vecami, ktoré ničia život v jeho vnútri. Kto je pre nás Ježiš, kto je pre nás Boh, ktorý nám je verný?
Otec Ján Buc v homílii úvodnej svätej omše v minoritskom kostole Ducha svätého pripomenul slová Pána Ježiša: „Ja som cesta, pravda a život!“. Prečo toľkokrát hľadáme to, čo nie je tou cestou, prečo toľkokrát žijeme to čo nie je pravdou. Aká je odpoveď človeka na to čo nám Boh ponúka. Musíme dokázať žiť pravdu, ísť za Ježišom, ktorý je stále s nami.
Nebudeme spokojní, kým nebudeme verní Bohu. Nič zo sveta nenaplní naše srdce. O tom spievali po svätej omši mladí pre mladých z kresťanskej kapely S2G Band: “Si úžasný!“,“Neviem bez teba dýchať“, „Chcem sa Ťa dotknúť“. Zneli aj ďalšie piesne o láske k Bohu o vernosti Boha k nám, ale aj o našej vernosti Jemu. Prednášková sála detašovaného pracoviska Katolíckej univerzity vedľa Kláštora minoritov, v ktorej bol piatkový program pre mladých znela oslavou vernosti Boha.
Po tomto vystúpení nasledovalo svedectvo manželov Beáty a Jána Halčinovcov zo Spišskej Belej o tom ako vyzerá predmanželský a manželský život vo vernosti a čistote. V dnešnom svete, ktorý ponúka „voľný“, neviazaný, často aj mimomanželský sexuálny život a kladie ho ako čosi normálne, čosi čo sa „nosí“, Beáta a Ján predložili mladým alternatívu kresťana – život v čistote a vo vernosti. Táto vernosť dáva pravú slobodu Božích detí a odmenou je úprimný vzťah, založený na vzájomnej dôvere a láske, ktorá vychádza z dôvery v Pána. „Toľkokrát počúvam, čo mi hovoria ľudia, toľkokrát počúvam, čo mi hovorí svet, čo mi hovorí internet, prečo by som nezačal počúvať to, čo mi hovorí Ježiš!“. Hlboké myšlienky a jednoduchá pravda zneli z úst šťastných manželov.
Po svedectve Beáty a Jána sa účastníci sympózia – prevažne mladí ľudia, presunuli do minoritského kostola, kde program piatkového večera vyvrcholil modlitbami chvál a adoráciou pred vystavenou Oltárnou sviatosťou. Modlitby chvál viedli svojim spevom , prosbami a chválami mladí zo spoločenstva Dávid zo Spišskej Belej.

Nasledujúci deň, v sobotu pokračovalo sympózium svätou omšou, ktorú celebroval pomocný spišský biskup otec Štefan Sečka. V svojej homílii zdôraznil význam rodiny pre vytváranie kresťanských čností, pretože len rodina ustanovená Bohom je zdrojom radosti a šťastia. Dnes sme zvlášť povolaní k tomu, aby sme vedeli rozlíšiť tie názory, ktoré prichádzajú v mene modernosti. Pripomenul navrhovaný a cirkvou kritizovaný navrhovaný „Národný program sexuálneho zdravia“, pričom poukázal na jeho nebezpečenstvo pre život v čistote a vernosti. Po svätej omši program desiateho sympózia KOČ pokračoval v aule neďalekého SOU pre zrakovo postihnutú mládež prezentáciou staníc Kruciáty na Slovensku, ktorú otvoril o. Jozef Heske. V tejto časti účastníci z Levoče, Bardejova, Prešova, Jarovníc a Lendaku hodnotili svoju doterajšiu činnosť.

V predpoludňajšom programe vystúpili ešte dvaja hostia: O. Irenej Ciutti, ktorý pracuje v Piešťanoch v komunite Cenacolo, kde sa pripravujú mladí narkomani na dlhodobý liečebný pobyt. V svojom vystúpení pripomenul, že žijeme prostredí, kde je pojem vernosti veľmi zdevalvovaný. Zdôraznil , že vernosť je božia vlastnosť. Po ňom sa ujala slova pani Katarína Ralbovská, ktorá prišla zo Záhrebu, z Chorvátka, kde pracuje v komunite Mir založenej profesorom Tomislavom Ivančičom. Sestra Katarína zdôraznila najmä potrebu jednoty nášho života s božím plánom. Žiť svoj život v Božej jednote, v Božej pravde a Božej vernosti.

V nabitom programe popoludní vystúpil hosť z poľského centra Kruciáty v Kroščenku, konkrétne pani Katarina Owcarek a MUDr. František Orlovský, ktorý prednášal na tému Sexualita, závislosť na hriechu a prirodzený Boží zákon. Potom nasledovali vystúpenia MUDr. Bezecného, primára Psychiatrického oddelenia nemocnice v Levoči, MUDr. Stanislava z Liečebného ústavu predná Hora na Muráni a pokračovali ďalšími vystúpeniami pozvaných hostí. Sobotný program vyvrcholil už tradičnou Krížovou cestou Kruciáty mestom Levoča s jednotlivými zastaveniami pred krčmami rôznej úrovne. Záver Krížovej cesty a sobotného programu patril stíšeniu a adoráciou pred Oltárnou sviatosťou v minoritskom kostole.

V nedeľu vystúpil so svojou prednáškou vzácny hosť – spišský biskup otec František Tondra, ktorý sa zameral na mravný zákon a manželský život. V manželskom živote, ale aj v každodenných povinnostiach, rodičovských a aj iných vždy musíme načúvať a byť verný hlasu svedomia. Poznať dobro a zachovávať ho!
Po prednáške otca biskupa nasledovala záverečná svätá omša, na ktorej bol otec biskup Tondra hlavným celebrantom.

Účastníci sympózia sa v popoludňajších hodinách rozchádzali do svojich domovov naplnení ušľachtilými myšlienkami a pocitmi.

Každé slovo, ktoré sme si vypočuli na sympóziu, v nás bude ešte dlho rezonovať, každé vystúpenie bolo ako studnica, z ktorej je potrebné neustále čerpať, ako prameň, ku ktorému sa musíme neustále vracať.

Fotografie z 10. sympózia:

10. sympózium KOČ - piatok
10. sympózium KOČ - sobota
10. sympózium KOČ - nedeľa

Zvukové záznamy:

pre vypočutie zvukových nahrávok je potrebný ovládač

piatok - 2. máj 2008
Svätá omša, celebruje o. Ján Buc
Homília zo svätej omše – o. Ján Buc
Svedectvo manželov Halčinovcov
sobota - 3. máj 2008
Svätá omša, celebruje o. biskup Št. Sečka
Homília zo svätej omše – o. biskup Sečka
Prezentácia spoločenstiev úvodné slovo o. Jozef Heske
Prezentácia spoločenstva Levočskej Kruciáty – p. Roman
Prezentácia spoločenstva Bardovskej Kruciáty – M. Soroková
Prezentácia spoločenstva z Prešova – P. Malík
Prednáška o. Ireneja Ciuttiho – Vernosť ako čnosť
Svedectvo Ľuboša – otca z komunity Cenacolo
Svedectvo Evy – matky z komunity Cenacolo
Prvá časť prednášky Kataríny Ralbovskej z Chorvátska
Vystúpení hostí z poľskej Kruciáty na čele s K. Owcarek
MUDr. Fr. Orlovský – Sexualita, závislosť na hriechu a prirodzený Boží zákon
MUDr. J. Bezecný – Nevera v manželstve
O. Ladislav Vrábel – Pohľad kňazov na manželský život
M. Žabka – Spomienka na Juraja Mariániho
R. Lizáková – prezentácia Kruciáty z Lendaku
p. Roman – otvorenie diskusie k prednášaným témam
Diskusné vystúpene MUDr. Orlovského
Diskusné vystúpenie kňaza o. Slováka
Jitka Letková – prezentácia spoločenstva Prameň života z Považskej Bystrice
Svedectvo Petra zo spoločenstva Prameň života
Svedectvo Barborky zo spoločenstva Prameň života
Druhá časť vystúpenia Jitky Letkovej
Druhá časť prednášky Kataríny Ralbovskej z Chorvátska
nedeľa - 4. máj 2008
O. biskup František Tondra – Vernosť hlasu svedomia
Záverečná svätá omša, celebruje o. biskup Tondra
Homília o. kustóda minoritov Luciána Boguckého na sv. omši
Záverečné vystúpenie Kataríny Ralbovskej z Chorvátska
Otázky k vystúpeniu K. Ralbovskej

Záujemcovia o zvukové nahrávky vo formáte mp3 si ich môžu objednať cez odkaz: kruciata@kruciata.sk


Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign