Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes
15. sympózium Kruciáty oslobodenia človeka

V dňoch 11. až 13. októbra 2013 sa pod Mariánskou Horou v Levoči uskutočnilo 15. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Organizátorom tohto pozoruhodného podujatia boli Spoločenstvo Kruciáty oslobodenia človeka Levoča, Kláštor minoritov Levoča a Hnutie Svetlo-život. Ako už je z nadpisu zrejmé, podujatie sa uskutočnilo už po pätnásty krát. Témou tohtoročného sympózia bola Čistota v partnerských vzťahoch (s podnázvom „Láska nie je len o sexe“). Napriek tomu, že organizátori pripravovali sympózium dávno pred Pochodom za život v Košiciach, celé podujatie obsahovo nadväzovalo na tento Pochod.

Už tradične celý program bol rozvrhnutý do troch dní: piatkový program bol venovaný najmä mládeži, v sobotu dostali slovo kňazi a ľudia, ktorí sa problematike profesne venujú a nedeľa bola akýmsi vyvrcholením a hodnotením sympózia. Piatkový program začal popoludňajšou svätou omšou v Minoritskom kostole sv. Ducha v Levoči, ktorú koncelebrovali bratia minoriti - gvardián kláštora minoritov páter Adam Baran a páter Roman Gažúr, ktorý je duchovným vodcom spoločenstva Kruciáty oslobodenia človeka v Levoči. Po svätej omši dostala slovo Mgr. Ivana Kovaľová z Domčeka - Domu Anky Kolesárovej - centra mladých vo Vysokej nad Uhom. Vo svojom vystúpení o predmanželskej čistote ako dare zaujala všetkých prítomných mladých študentov a žiakov a nielen ich, ale aj prítomných dospelých svojimi krištáľovo čistými názormi o hodnote života, o hodnote čistoty a tiež vzťahoch medzi mladými ľuďmi. Po jej vystúpení sa piatkový program mladých ukončil adoráciou pred najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou.

Sobotný program začal tradične svätou omšou v minoritskom kostole, ktorú celebroval spišský diecézny biskup Mons. o. Štefan Sečka. Vo svojej homílii poukázal na vzor čistoty – Nepoškvrnenú Pannu Máriu, Matku nášho Spasiteľa. Od nej a najmä od nej sa máme učiť pokore a predovšetkým čistote. Ona má byť našim každodenným vzorom. Program sympózia pokračoval v aule neďalekej Strednej odbornej školy pre zrakovo postihnutú mládež na Námestí Štefana Kluberta. Ako prvého prednášajúceho prítomní privítali doc. ThDr. PaedDr. o. Františka Trstenského. Tento známy biblista, ktorý prednáša sväté písmo na Spišskej Kapitule, veľmi zaujímavou a prístupnou formou pripomenul účastníkom Manželstvo a rodinu vo Svätom písme. Katolícka cirkev manželstvo chápe ako právne uznané spoločenstvo medzi jedným mužom a jednou ženou. Tento zmluvný vzťah je zakotvený vo Svätom písme. Manželstvo pre pokrstených kresťanov je zároveň aj sviatosťou. Nie je to len ľudská dohoda, ale má svoj pôvod v Bohu. Je to vzťah rovnocenný. Aj sex a erotika majú v manželstve svoje miesto - ale len v manželstve! Dieťa je pre manželov božím darom. Je na zahanbenie, ak dávame peniaze pre útulky pre psíkov a dieťa je záťaž. Ak sme tak úzkostliví, keď ide o psíkov, božie stvorenia, tak o koľko viac, keď ide o človeka o ktorom Sv. písmo hovorí, že bol stvorený na boží obraz. Láska muža a ženy najlepšie vystihuje vzťah medzi Bohom a človekom.

Po prednáške otca Trstenského sa k slovu dostal MUDr. František Orlovský. Je členom organizácie Donum vitae. Ako kresťan, otec štyroch detí a zároveň lekár – gynekológ vysvetlil vo svojej prednáške Čím je ohrozený život v dnešnej dobe úskalia a negatíva interrupcie ale i antikoncepcie. Poukázal na potrebu dodržiavania Božích zákonov aj v oblasti manželstva a rodičovstva. Je povinnosťou kresťana chrániť ľudský život od počatia. Zvlášť poukázal na nebezpečenstvá ideológie rodovej rovnosti a juvenilnej justície.

Po obedňajšej prestávke sympózium pokračovalo prednáškou ThDr. o. Martina Kolejáka PhD. na tému Predmanželské vzťahy. Hovoril o rozmachu predmanželského sexuálneho spolužitia, ako výsledku sexuálnej revolúcie. Je to obrovský antropologický omyl, ktorému podliehajú, žiaľ, aj mnohí katolíci. Cieľom tejto revolúcie je dosiahnuť toho, aby mládež prestala rešpektovať rodičov, učiteľov a všetkej ostatnej autority. Cieľom je zničiť kresťanskú morálku a zaviesť morálku liberálnu. Predmanželské sexuálne spolužitie ani nemožno nazvať predmanželským, pretože častokrát ono nevedie k uzavretiu manželstva. Je to nemorálne a rodičia sú povinní napomenúť. Ináč sa dopúšťajú ťažkého hriechu, lebo podporujú nemorálne vzťahy. Takzvané predmanželské vzťahy väčšinou negatívne postihujú budúci život oboch súčasných partnerov. Ak aj sa zoberú, častokrát pre banality sa rozvádzajú. Manželstvo je sviatosť, ktoré trvá celý život a láska zaväzuje k zodpovednosti.

Krásne svedectvo o kresťanskej láske a kresťanskom manželstve podala pani Denisa. " Všetko ma svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom:" (Kazateľ 3,1) – to bola nosná myšlienka svedectva, v ktorom pani Denisa opísala svoje neľahké manželstvo, ale plné lásky a vzájomného porozumenia. Iba úplné odovzdanie sa do božej vôle im pomohlo prekonať poznanie, že nemôžu mať deti. Liek na svoje nešťastie hľadali vo Sv. Písme. Otvorili prvú knihu proroka Samuela, kde neplodná Anna prosí Boha a do roka prichádza syn Samuel. Pretože liečba bola finančne nákladná a hormonálna, rozhodli sa že všetko zveria do rúk Boha. Rozhodli sa pre adopciu a božím riadením po dvoch rokoch a rôznych peripetiách, kedy sa im rúcal svet a pomoc hľadali pred Eucharistiou Pán zasiahol a dostali ponuku adoptovať si narodeného chlapčeka. Keď sa v nemocnici pýtali, či majú pre neho vybraté meno povedali, že áno – Matúš. Vtedy im povedali, že chlapček už meno má a volá sa Samuel...Po skončení svedectva pani Denisy moderátor sympózia vyslovil nahlas myšlienku všetkých: Pri počúvaní takého svedectva by sme mali kľačať!

Záver bloku prednášok patril manželom Jankowiakovým z Poľska. Títo manželia vlastne tiež podali svedectvo svojho života. Sú viac ako tridsať rokov členmi Hnutia Svetlo-život a tiež členovia poľskej Kruciáty oslobodenia človeka. To ovplyvnilo celý ich život a život ich rodiny. V súčasnosti sú zodpovední za diakoniu života. Toto hnutie je v prvej línii boja o život. Vždy sa objavujú nové ohrozenia rodín, proti ktorým musia pôsobiť. Dôležité je aké svedectvo dávame svojmu okoliu. Manželská láska má byť ľudská, zmyslová, ale i duchovná. Je dôležité hovoriť mladým ľuďom o vernosti. Manželská láska musí byť darom druhému človeku, aby sme boli šťastní. Manželstvo je prejavom božej lásky. Čistota je niečo viac, ako zdržanie sa. Je to vernosť božiemu plánu pre život človeka. Čistota je zavedenie poriadku, je to stav srdca, ktoré chce zotrvávať v stave posväcujúcej milosti. Čistota znamená pamätať na to, že ľudská láska vychádza zo slobodného rozhodnutia v súlade s Božou vôľou.

Vo večerných hodinách sa všetci účastníci sympózia zúčastnili krížovej cesty ulicami mesta Levoča. Krížová cesta vyvrcholila v minoritskom kostole adoráciou pred Oltárnou sviatosťou. Bola vyvrcholením druhého dňa sympózia.

Tretí – záverečný deň sympózia začal spoločnými rannými chválami, po ktorých vo vzájomnom zdieľaní účastníci hodnotili sympózium. Kruciata oslobodenia človeka nie je len o boji proti alkoholizmu, Je to výzva bojovať proti všetkému čo zotročuje človeka. Oslobodiť srdce – miesto, kde má svoje miesto Kristus.

Celé sympózium skončilo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval levočský pán dekan Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.

Fotografie z 15. sympózia:

objektívom Karola Zavarského
objektívom Števa Kamenického
objektívom Jožka Milaniaka
objektívom admina

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign