Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


16. Celoslovenské sympózium KOČ

Uplynulý víkend v dňoch 10. až 12. októbra 2014 sa v Levoči uskutočnilo 16. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Uskutočnilo sa v roku Sedembolestnej Panny Márie a v roku 15. výročia založenia prvej stanice Kruciáty na Slovensku. Preto aj program organizátori ladili v tomto duchu. Prvý deň sympózia, už tradične venovaný mládeži sa niesol pod taktovkou levočskej minoritskej mládeže – spoločenstva Pavol, ktorí si zvolili tému „ Oprav brány jeruzalema“. Ich hosťom bol gréckokatolícky kňaz o. Igor ČIKOŠ, ktorý momentálne pôsobí ako kňaz v gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave ako duchovný správca. Podľa neho je potrebné činiť pokánie za svoje hriechy, ale aj za hriechy predkov. Boh prisľúbil, že ak sa ľud pred ním pokorí, on uzdraví zem a naša zem – Slovensko potrebuje uzdravenie. O. Čikoš vo svojej homílii vyzdvihol potrebu pokory a dôvery v Boha. Po svätej omši nasledovalo pod vedením o. Čikoša otvorené stretnutie mladých.

V sobotu – druhý deň sympózia program oficiálne začal úvodnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Anton TYROL, generálny vikár Spišskej diecézy a koncelebrovali prítomní kňazi. Po svätej omši sa účastníci sympózia presunuli do auly Spojenej škola internátnej na Nám. Št. Kluberta.

Tam prítomných v mene levočskej stanice KOČ privítal o. ROMAN GAŽÚR, OFMConv. Z pozvaných hostí, ako prvý dostal slovo poľský kňaz Dr. Prof. PIOTR KULBACKÝ, ktorý stál pri zrode KOČ na Slovensku a dlhé roky stál na čele poľskej Kruciáty. Vo svojom príhovore zdôraznil potrebu modlitby k Duchu svätému, aby posilnil pôsobenie Kruciáty. Práve v tomto Duchu je potrebné prežívať toto sympózium. Ako vzor uviedol Pannu Máriu, ktorá bola plná Ducha svätého. V ďalšej časti hovoril o koreňoch Kruciáty, o jej zakladateľovi – o. Františkovi Blachnickom. Tak ako on i o. Maximilián Kolbe sa úplne zasvätili Panne Márii. Preto celé dielo Kruciáty je dielom Panny Márie.

Po ňom dostal slovo ďalší vzácny hosť o. prof. PhDr. ThDr. AMANTIUS AKIMJAK PhD. Svoju prednášku, či lepšie meditáciu pomenoval: „Po boku nás všetkých stojí Sedembolestná s prebodnutou dušou“. V nej zdôraznil, že po boku nás všetkých stojí Sedembolestná, či si to uvedomujeme, alebo nie. Stojí najmä po boku trpiacich. Dôležité je veriť predovšetkým Bohu, lebo keď neveria Bohu, nemôžu veriť ani iným, ani sebe. Pre vieru je potrebná pomoc Nepoškvrnenej, lebo Ona stojí medzi nami a Bohom vždy, najmä vtedy, keď sa nám i nedarí, keď máme nejaké ťažkosti. A sprostredkuje nám pomoc Božiu. Pomoc Panny Márie je nám potrebná najmä teraz v tomto období, kedy vôkol zúri praktický ateizmus, liberalizmus, ľahostajnosť, násilie medzi mládežou... Vládne slobodomurárstvo ktoré vládne okultnou mocou. Na presadenie svojich záujmov zneužíva prostredníctvom drog a mládež. Zbraňou proti zlému musí byť ruženec a Eucharistia. A tiež rodinné večeradlá. V závere jeho prednášky sa rozvinula veľmi plodná diskusia, počas ktorej o. Akimjak ochotne odpovedal na otázky prítomných.

Na jeho prednášku veľmi dobre nadviazal svojim príhovorom o. Peter KOMANICKÝ, ktorý vo svojej prednáške prítomným priblížil vzťah zakladateľa Kruciáty a Hnutia svetlo – život o. Františka Blachnického k Panne Márii. Hovoril o tom, ako o. Blachnický vo svojom živote vnímal Pannu Máriu a ako ju predstavuje v Hnutí a v diele Kruciáty oslobodenia človeka. Panna Mária dáva východisko z krízy dnešného sveta. Ponúka nám liek: Ako Matka všetkých ľudí zjednocuje nás v spoločnej modlitbe. Keď sa k nej primkneme dokážeme sa z krízy dostať. Svoju vôľu stotožňuje s Božou vôľou. Preto sa podľa otca Františka máme zasvätiť Nepoškvrnenej. Myšlienka zasvätenia sa objavila už dávno, pri založení Kruciáty oslobodenia človeka otcom Blachnickým. Panna Mária bola Zorničkou slobody aj pre otca Františka, ale i pre otca Kolbeho, ktorý je jedným z patrónov Kruciáty.

Dopoludňajší program sympózia bol duchovne veľmi bohatý. Popoludňajší program bol zameraný viac odborne - terapeuticky. So svojou prednáškou vystúpila MUDr. Mária MARTINOVE, PhD., primárka z Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore. V prednáške s názvom „Spoluzávislosť“ rozobrala z lekárskeho a odborného pohľadu problematiku spoluzávislosti. Vychádzala zo skúseností z praxe a interpretovala ich výsledky z pohľadu pacienta na rodinu, spolupacientov a terapeuta, z pohľadu terapeutov a rodiny na pacienta a využitia výsledkov v praxi najmä pre rodinu závislého. Jej odborný výklad obohatil prítomných a poskytol im širší pohľad na problematiku spoluzávislosti. Po prednáške nasledovala plodná diskusia k danej téme a program prednášok vyvrcholil vystúpením pátra Romana Gažúra, ktorý hovoril o Dome Sv. Františka – útulku, o jeho cieľoch problémoch a víziách. V závere podal svoje svedectvo Ľuboš - klient útulku.

Po večernej prestávke sympózium pokračovalo krížovou cestou na Mariánsku Horu. Počas nej na jednotlivých zastaveniach odznelo mnoho svedectiev účastníkov. Krížová cesta vyvrcholila spoločnou adoráciou pred vystavenou Oltárnou Sviatosťou v kostole na Mariánskej Hore.

Nedeľný program sympózia začal spoločnými rannými chválami, po ktorých boli raňajky a slovo dostali hostia z Poľskej Kruciáty. Viedla ich pani Katarzyna OWCZAREK. Spolu s ňou prišli pani Magda a Oľa. Blok poľských hostí začal spoločnou modlitbou, po ktorej sa pani Katarzyna predstavila. V Kruciáte pôsobí už 26 rokov, veľa rokov prichádza na Slovensko, kde sa delí so svojim svedectvom. Podelila sa tiež so svedectvom poľského mladého muža Zenka, na ktorom ukázala ako abstinovať s láskou. Kruciata oslobodenia človeka je hnutím radostným. V Kruciáte nemáme smútiť, ale radovať sa a túto radosť treba vyjadriť aj spoločným tancom. Preto jej vystúpenie bolo spestrené melodickou hudbou, pri ktorej účastníci sympózia si spoločne zatančili. Po pani Katarzyne vystúpila pani Magda, ktorá vo svojom príhovore hovorila o patrónoch Kruciáty. Hlavnou patrónkou je Nepoškvrnená. Je vzorom človeka vykúpeného a plne oslobodeného. Druhým patrónom je sv. Stanislav, ktorý bol biskupom v Krakove v 11. storočí. Je príkladom, mužnosti a odvahy hovoriť pravdu. Ďalším patrónom je sv. Maximilián Maria Kolbe. Je zakladateľom Rytierstva Nepoškvrnenej. V koncentračnom tábore sa obetoval za spoluväzňa a je nám príkladom obety. V Kruciáte ukazuje ako realizovať Božie slovo vo svojom živote. Učí nás láske k bratom, lebo bez lásky nemôžeme pomôcť inému človeku. V Poľsku je patrónom Diakonie oslobodenia je blahoslavený kňaz Jerzy Popieluško. Bol kňazom, ktorý zomrel ako mučeník. Bol horlivým ochrancom práv človeka. Všetci patróni Kruciáty okrem Nepoškvrnenej boli mučeníkmi. Sú príkladom toho, aby sme sa nebáli, lebo skutočná sloboda, ktorá pochádza od Boha je v nás.

Na záver 16. Sympózia Kruciáty oslobodenia človeka bola slávená svätá omša, na ktorej odznela nezabudnuteľná homília o. Branislava KOŽUCHA.
Po svätej omši sa účastníci sympózia naplnení Duchom Svätým rozchádzali do svojich domovov. Vďaka Ti Bože za chvíle strávené na tomto sympóziu!

Štefan Paločko, člen KOČ Levoča a člen KV KOČ

Fotografie z 16. sympózia:

objektívom admina
objektívom Karola Zavarského
objektívom Jožka Milaniaka
objektívom Števa Kamenického

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign