Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


17. sympózium KOČ slovom a obrazom

V dňoch 9. až 11. októbra 2015 sa v Levoči uskutočnilo v poradí už 17. Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka. Nosnou myšlienkou celého sympózia bolo heslo: "Milujem preto nepijem“ Duchovná myšlienka bola: „Mocou Ducha Svätého".

Celý program bol rozvrhnutý do troch dní. Prvý deň – piatok bol venovaný mládeži. Piatkový program pripravilo Spoločenstvo Pavol s Levoče. Ich hosťom bol o. ThDr. VLADIMÍR ŠOSTÁK, PhD. , biskupský vikár pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov z Košickej arcidicézy. Svojou katechézou na tému: „Je možné sa zmeniť“, ktorá odznela v piatok večer po svätej omši povzbudil prítomných a najmä mládež.

Druhý, hlavný deň sympózia začal úvodnou svätou omšou v minoritskom kostole Sv. Ducha. Hlavným celebrantom bol o. ThDr. PETER MAJDA, PhD., rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V svojej homílii zdôraznil najmä premenu ľudského srdca, ktoré je stvrdnuté pre rôzne zvyklosti, návyky, ktoré sme si vypestovali, často vplyvom spoločnosti, prostredia. Boh však ich môže zobrať a obliecť nás za božích synov a božie dcéry. Počas svätej omše, ale i počas celého sympózia máme prežívať radosť z toho, že sme božie deti a že zvládame svoj život v božej prítomnosti. Boh nikoho neopúšťa, ale prijíma, posilňuje a zdvíha. Po týchto povzbudivých slovách, po svätej omši, sa účastníci sympózia presunuli do prednáškovej miestnosti, kde si vypočuli veľmi zaujímavé prednášky a príhovory.

Ako prvý vystúpil moderátor diakonie oslobodenia o. ThDr. JOZEF HESKE, PhD. Vo svojom vystúpení hovoril najmä o zakladateľovi Kruciáty oslobodenia človeka o. Petra Blachnického. Zdôraznil najmä charizmy Ducha Svätého, ktoré má spoločenstvo, a sú to charizmy, ktorými máme slúžiť. Podstatnú časť jeho vystúpenia možno si prečítať v článku „MOCOU DUCHA SVÄTÉHO A CHARIZMY SPOLOČENSTVA“, ktorý je zverejnený na našej stránke.

Po otcovi Jozefovi vystúpil o. Ing. Mgr. PETER KOMANICKÝ, národný moderátor hnutia Svetlo-Život. Vo svojom príhovore zdôraznil potrebu obety pri práci v spoločenstve. V alkoholovej kultúre spoločnosti je veľmi dôležitá práve obeta na poli abstinencie. V zmysle hesla „Milujem, preto nepijem!“ deklarovať na verejnosti svoju abstinenciu a pomáhať tým, čo pomoc potrebujú. Mocou Ducha svätého sa ľudské srdcia začínajú meniť. Objavujme najmä v sebe to, čo chce Boh v našom živote zmeniť. Naučme sa poznávať Božiu vôľu!

Ďalšími hosťami boli predstavitelia gréckokatolíckej charity z Prešova o. Paedr. VASIL KORMANÍK – duchovný správca charity a projektový manažér a zástupca riaditeľa Ing. EDUARD MALATINEC. Ako prvý sa ujal slova Ing. Malatinec, ktorý vo svojom vystúpení podrobne predstavil činnosť a štruktúru gréckokatolíckej charity. Potom dostal slovo o. Vasil Kormaník. On zasa predstavil duchovnú správu, ako prebieha duchovná starostlivosť o zamestnancov i klientov. Tiež priblížil svoj osobný pohľad na závislých a pomoci týmto ľuďom. Po ich vystúpení sa rozvinula bohatá diskusia, v ktorej prítomní účastníci kládli prednášajúcim otázky, často i osobného rázu.

Dopoludňajší program uzavrel svojim vystúpením o. Mgr. Dušan ŠKURLA, z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského Košice, spoluorganizátor Národného pochodu za život. Jeho vystúpenie s názvom – Môj vzťah ku Kruciáte zaujalo účastníkov najmä myšlienkami: Nemáme zabúdať na to, že máme byť v stave posväcujúcej milosti, musíme naplno pochopiť, že neabstinujeme pre dobrý pocit, ale ako duchovná, neviditeľná, na diaľku fungujúca pomoc tým, ktorým je táto pomoc nasmerovaná – závislí ale i ich rodinní príslušníci. Súčasťou diela Kruciáty je aj evanjelizácia. Záväzok dostatočnej abstinencie je evanjelizácia bez komentára. Ako sa povzbudiť v milovaní blížneho skrze nepitie: musíme sa v tejto myšlienke zjednotiť. Propagovať abstinenciu, ako spôsob života. Zdôraznil históriu abstinentského hnutia - bolo by dobre inšpirovať sa abstinenčnými dejinami, ktoré v minulosti zakladali katolícki kňazi, tak ako o tom píše o. Peter Sedlák, historik košickej arcidiecézy v diele „Spolky striezlivosti“.

Po obedňajšej prestávke sa účastníci znova zišli na popoludňajší program. Slova sa ujal hosť, lekár MUDr. Peter KOČIŠ z Psychiatrickej ambulancie v Kežmarku. Hovoril na tému spoluzávislosti. Na začiatku svojej prednášky vysvetlil pojmy závislosť a spoluzávislosť. Spoluzávislý sa necháva chorobne ovplyvňovať správaním závislého, ktorého sa snaží riadiť. V skutočnosti sú sami ovládaní závislými. Preto je potrebné, aby poznali charakteristiky spoluzávislosti. Zameral sa najmä na spoluzávislé deti, pričom neopomenul ani ostatných spoluzávislých. Načrtol spôsob komunikácie a spolužitia medzi závislými a spoluzávislými. Po jeho obsahovo veľmi hodnotnej prednáške sa mohli prítomní zdieľať so svojimi skúsenosťami a názormi. Pán doktor podrobne odpovedal na otázky z publika, čím určite rozšíril vedomostný obzor zúčastnených.

Ako ďalší vystúpil PhDr. Dušan UŽÁK. Vo svojom príhovore vystúpil so svojim svedectvom o zničujúcom vplyve alkoholu na človeka a zároveň, sa s nami podelil o vlastné skúsenosti z vyše 20-ročnej abstinencie. Celé jeho vystúpenie si môžu návštevníci stránky prečítať na tejto našej webovej stránke. Na záver vystúpenia sa rozvinula medzi prítomnými bohatá diskusia.

Po prestávke vystúpil so záverečnou prednáškou o spolupatrónovi Kruciáty otcovi Maximiliánovi Kolbem o. Mgr. Roman GAŽÚR OFMConv. Vysvetlil, prečo je o. Kolbe spolupatrón Kruciáty. Je to obeta, ako cesta k svätosti. Tak ako on sa obetoval za neznámeho otca rodiny, tak aj v Kruciáte sa máme obetovať za iných, často i neznámych ľudí, ktorí trpia závislosťou svojou alebo závislosťou svojich blízkych. Je to práca veľmi ťažká, pretože silno cítiť odpor diabla. Preto sú veľmi potrebné modlitby za toto dielo.

Popoludňajší program skončil večerou, po ktorej sa prítomní zhromaždili v Minoritskom kostole Sv. Ducha, aby sa zúčastnili krížovej cesty za závislých, ktorá viedla na Mariánsku Horu. Vyvrcholila spoločnou záverečnou adoráciou pred vystavenou Oltárnou Sviatosťou v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej Hore.

Tretí záverečný deň sympózia - v nedeľu prítomní hodnotili priebeh sympózia a celé sympózium sa skončilo spoločnou svätou omšou v Minoritskom kostole Sv. Ducha, ktorú celebroval levočský pán dekan Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. František DLUGOŠ, PhD. Vo svojej homílii vysoko vyzdvihol činnosť Kruciáty. Doslovne povedal: “ Vyprosujem vo svojich kňazských modlitbách hojnosť Božích milostí nadmieru záslužnému dielu aké doteraz dosiahlo hnutie Oslobodenia človeka Kruciáta tu v Levoči.“

Po svätej omši sa prítomní rozchádzali do svojich domovov duchovne posilnení ale i obohatení o nové poznatky.

Boh žehnaj dielu Kruciáty oslobodenia človeka!

Štefan Paločko, člen KOČ Levoča a člen KV KOČ

Fotografie zo 17. sympózia:

objektívom admina
objektívom Števa Kamenického
objektívom Jožka Milaniaka
objektívom Karola Zavarského

-----
(Fotografie v originálnej veľkosti, videozáznamy a audiozáznamy si môžte objednať prostredníctvom našej e-mailovej adresy: kruciata@kruciata.sk)Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign