Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Ježiš, môj lekár tela a duše.

Volám sa Vlado a svojím svedectvom chcem priblížiť moju úbohosť v predchádzajúcom živote. Hriech, ktorý ma ťažil dlhé roky bolo moje opilstvo. No v prvom rade, by som chcel poďakovať Pánu Bohu za nezaslúženú milosť, ktorej sa mi dostalo, že sa môžem otvorene s vami podeliť so svojou hriešnosťou a úbohosťou. Ježiš Kristus, ktorý uzdravuje a nie je pre Neho nič nemožne ani v dnešnej dobe ma pred 9 rokmi oslobodil a dal mi novú nádej od veľkého a klamlivého hriechu opilstva. To, že je to veľký hriech môže posúdiť len ten, čo to prežil a začal žiť ináč bez alkoholu, vo veľkej dôvere, že mu to Pán Boh odpustil a pomôže mu, aby mohol napredovať v oslobodzovaní seba a žiť v pravde.

Alkoholik musí začať v prvom rada sám od seba a to v pokore, oslobodiť sa od svojich hriechov pokáním, prijímaním Eucharistie a postupom času zažije, že sa s ním niečo deje. Preto potrebuje otvoriť svoje srdce, ktoré len takto môže Pán Boh očisťovať. Uvedomovať si slová, ktoré ma naučil ešte môj starý otec „Bez Božieho požehnania, márne sú vaše namáhania“. Tu nezáleží na tom, či som vypil veľa alebo trochu menej, ale o správaní voči svojmu okoliu a príklad otca rodiny. Aj ja som urobil veľmi veľa chýb a to najmä v manželskom živote. Lebo len pravda sama o sebe, keď to poviem nahlas v spoluúčasti s Ježišom a jeho milosrdenstvom ma vyslobodí od hriechov, ale aj náš život sa iba takto môže zmeniť. Nechcem však dlho polemizovať, ale akýkoľvek hriech veľmi ovplyvňuje náš život, no ak sa nezamyslíme a nezastavíme dostávame sa do zložitej situácie z ktorej si už sami nakoniec nevieme rady.

Uvediem jeden príklad z mnohých, čo sa mi v živote v spojení s alkoholom stali. Manželka ma posiela na nákup. Dáva mi peniaze ale aj upozornenie, vráť sa čím skôr...Ja idem s dobrým úmyslom, nechcem manželku sklamať v poslednej dobe nám to dosť dobre klape. Všetko v poriadku nakúpim a s nakúpenými plnými taškami s dobrým svedomím sa vraciam cestou domov. Stretávam však kamaráta s ktorým sme sa dlhšie nestretli. Po krátkom rozhovore mi navrhuje, poď na jedno pivko. Ja, ešte stále s dobrým úmyslom, veď čo mi môže jedno pivo urobiť odchádzame do neďalekej krčmičky. Stretávame tam ďalších tzv. kamarátov, veľa z nich ma pozná z čias, keď som robil čašníka, takže vedia, že si rád vypijem. Rozprúdi sa hlučná debata, odznejú vulgárne slová, zabúdam na sľub voči manželke a zrazu riadne pripitý si konečne po troch hodinách zabitého času spomínam na nákup. Vtedy sa začnem neuveriteľne ponáhľať aj keď v duchu viem, že to zasa bude riadne sklamanie zo strany manželky no ja si to vtedy vôbec neuvedomujem, lebo mi je fajn. Po príchode domov začnú výhovorky, klamstvá, zlostné výčitky, zo strany manželky, ktoré nerád počúvam, hrubé slová a potom tresknutie dverami a oddych, ktorý si vraj zaslúžim.

To je len jeden príklad nezodpovednosti manžela, ktorý si hovorí hlava rodiny. To som vám rozpovedal, len jeden možno stredný hriech opilstva, ale musím uviesť, že boli aj oveľa horšie. Po čase idem na spoveď. Ako to len tomuto kňazovi vysvetlím, veď ma pozná : (hovorím príklad nechcem prezrádzať spovedné tajomstvo, to nemám vôbec v úmysle) od poslednej svätej spovede som sa asi 7x opil. Pán farár sa ma už nič ďalej ohľadom tohto hriechu nepýta, som rád, vec je vybavená, mám odpustené (myslím si) Lenže keď sa nad tým zamyslím teraz koľkých hriechov som sa vlastne dopustil? Odpovedám si - neskutočne veľa: opilstvo, klamstvo, nedodržanie sľubu, nezodpovednosť, zlé využitie času, zanedbanie detí, okruh ľudí, ktorí drzo, oplzlo, vulgárne rozprávali aj ohovárali a ja s nimi, krátenie rodinného rozpočtu atď. Toto je hriech opilstva, ale aj možno ďalšie, ktoré boli neúmyselne zatajené.

Spoločenstvo, ale aj Kruciáta sú mi v tejto ale aj iných situáciách veľmi nápomocní. Zmena kolektívu v ktorom žijem teraz ma naučila žiť duchovne, dalo mi to veľa, mne ako alkoholikovi a nebyť spoločenstva snáď by som takto bez zábran nebo ani nikdy hovoril. Preto sa snažím teraz neúnavne konať dobro a neustále mať na zreteli, že len konaním dobra tento dar, ktorý do nás vložil Pán Boh už pri našom narodení, môžem ďalej rozvíjať. Preto ho nechcem sklamať, veď som Božie dieťa a to je moja veľká výsada oproti tým, čo žijú svetsky. Nikdy na to nesmiem zabudnúť, že žijem s dôverou v Duchu Svätom a že Pán Boh je nado mnou a zmiloval sa, aby som mohol kráčať v ústrety kráľovstvu, ktoré nepochádza z tohto sveta. Kto si myslí, že je bez hriechu, klame sám seba a niet v ňom pravdy. Pán Boh vidí ďalej ako mi ľudia, nikdy na to nezabúdajme, lebo Božie milosrdenstvo je veľké a nekonečné...A ešte jedno heslo nakoniec, ktoré si veľmi často pripomínam „Kto sa nepolepší nestretne anjela.“ (to myslím ľudí, ktorých mi Pán Boh posiela do cesty, aby mi pomáhali prekonávať ťažkosti a z víťazstva sa vedieť aj radovať.) Zlý je stále nablízku na to pamätajme, no Ježiš je vždy víťaz a vie premeniť aj to zlé, čo si občas myslíme na dobré. Amen.

(Vlado – KOČ Lipany)

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign