Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je štvrtok 30. jún 2022 , meniny má Melánia , zajtra bude mať meniny Diana. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Alkohol a tabák – nebezpečná kombinace

Rizika

Tabák i alkohol podstatně zvyšují riziko rakoviny ústní dutiny a hltanu. U lidí, kteří kouří a zároveň pijí alkohol, je výsledné riziko nikoliv součtem ale násobkem rizik (Howe a spol., 2001). Synergický efekt alkoholu a tabáku se předpokládá i při vzniku rakoviny jícnu a jater. Kouření tabáku a pití alkoholu se nezřídka odehrávají souběžně. Časté pití nadměrných dávek alkoholu koreluje s kouřením, jak u dospívajících, tak u dospělých v běžné populaci. V ČR byla korelace u adolescentů 0,44 a dospělých 0,32. Nadměrné dávky alkoholu nikdy nepije 70% nekuřáků, zatímco 37 % denních kuřáků současně přiznává časté pití nadměrných dávek alkoholu (původní data z databáze ESPAD a GENACIS ČR). Na biologické rovině obě tyto psychoaktivní látky ovlivňují mimo jiné dopaminový systém. Nepřekvapuje proto, že u závislých na alkoholu i na tabáku vyvolává jedna z těchto látek bažení (craving) i po druhé látce. Léčba závislosti na tabáku je kritický důležitá při léčbě závislosti na alkoholu a jiných látkách i z jiného důvodu. Ukázalo se totiž, že více než polovina závislých na alkoholu a jiných drogách nakonec zemře na následky kouření tabáku (Walsh a spol., 2005). Durazzo a spol. (2007) uvádějí, že mozek lidí, kteří nadměrně pijí alkohol, je více poškozen, jestliže zároveň kouří tabák. Citovaní autoři předpokládají, že se zde uplatňuje mimo jiné zvýšený oxidativní stres a vyšší tvorba radikálů. Ženy, které v těhotenství pijí alkohol, také častěji v těhotenství kouří tabák (Cornelius a Day, 2000). Obě tyto látky samy o sobě vedou k poškození plodu a pozdějším zdravotním a psychologickým problémům dítěte. Fisher a spol. (1984) uvádějí, že kombinace alkoholu a tabáku zhoršuje transport aminokyselin placentou více než samotný alkohol nebo tabák.

Léčba

Je evidentně žádoucí léčit u závislých na alkoholu a drogách i závislost na tabáku. Není ale zatím zcela jasné, zda je efektivnější léčit závislost na tabáku současně se závislostí na jiných látkách nebo až následně (Alcohol and tobacco, 2007). Podle známe studie MATCH a dalších pramenů není abstinence od tabáku spojena u závislých na alkoholu s větším rizikem recidiv závislosti na alkoholu. To platí na počátku abstinence od alkoholu a platí to i u déle abstinujících (citováno podle Gulliver a spol., 2006). Naopak se zdá, že abstinence od tabáku může abstinenci od alkoholu usnadnit. To bylo patrně důvodem, proč stát New Jersey vyžaduje, aby zařízení pro léčbu závislostí léčila současně i závislost na tabáku a aby v těchto zařízeních bylo zakázáno kouření (Alcohol and tobacco, 2007). Při léčbě závislosti na tabáku u závislých na alkoholu je možné používat podobné postupy jako u normální populace, např. vareniklin, nikotinové náhražky nebo bupropion. Posledně jmenovaný preparát je jako antidepresivum zvláště vhodný u depresivních pacientů, kteří kouří, protože zároveň snižuje bažení po tabáku. U závislých na alkoholu v kombinaci s tabákem je také vhodné používat posilování motivace, kognitivně behaviorální terapii a další psychoterapeutické postupy.

Souhrn a závěr

Souběžné zneužívání alkoholu a tabáku s sebou přináší zdravotní rizika někdy dokonce vyšší než by odpovídalo součtu rizik pro tyto látky. Léčba závislosti na tabáku u závislých na alkoholu nezhoršuje výsledky léčby závislosti na alkoholu, ale patrně je naopak zlepšuje. Při léčbě závislých na tabáku a alkoholu se používají podobné postupy jako při samotné léčbě závislosti na alkoholu nebo závislosti na tabáku.

Literatura

Alcohol and tobacco. Alcohol Alert, NIAAA 2007; 6.
Cornelius MD, Day NL. The effects of tobacco use during and after pregnancy on exposed children.Alcohol Res Health. 2000;24(4):242-249.
Durazzo TC, Cardenas VA, Studholme C, Weiner MW, Meyerhoff DJ. Non-treatment-seeking heavy drinkers: effects of chronic cigarette smoking on brain structure. Drug Alcohol Depend. 2007; 87(1):76-82.
Fisher SE, Atkinson M, Van Thiel DH. Selective fetal malnutrition: the effect of nicotine, ethanol, and acetaldehyde upon in vitro uptake of alpha-aminoisobutyric acid by human term placental villous slices. Dev Pharmacol Ther. 1984;7(4):229-238.
Gulliver SB, Kamholz BW, Helstrom AW: Smoking Cessation and Alcohol Abstinence: What Do the Data Tell Us? Alcohol Research and Health 2006; 29:208-212
Howe, H.L.; Wingo, P.A.; Thun, M.J.; et al. Annual report to the nation on the status of cancer (1973 through 1998), featuring cancers with recent increasing trends. Journal of the National Cancer Institute. 2001;93:824–842.
Walsh, R.A.; Bowman, J.A.; Tzelepis, F.; et al. Smoking cessation interventions in Australian drug treatment agencies: a national survey of attitudes and practices. Drug and Alcohol Review. 2005;24:235–244.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická léčebna, Odd. léčby závislostí (muži)
www.plbohnice.cz/nespor
PhDr. Ladislav Csémy
Psychiatrické centrum Praha
csemy@pcp.lf3.cuni.cz
Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign