Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Perly z úst otca Michala Zamkovského.

Stojí za to, prečítať si to...aj keď je to viac-menej pre mužov

Otec Michal napísal:
"Čítam knihu „Maximální mužství" od E. L. Coleho a ona ma inšpirovala napísať tento článok.“

Muži, pouvažujme spolu...

Boh chce, aby všetko, čo zasadí nieslo ovocie. Pomarančovník nesie pomaranče. Vinný krík nesie hrozno. Figovník nesie figy. Nemožno oberať citróny z viniča, ani figy z pomarančovníka.

Muži, Boh nás stvoril ako mužov a zasadil do nás svojho Ducha. A pretože mu patríme, Boh má právo očakávať ovocie. Ovocie našej mužnosti. Nežnosť i prísnosť, zrelosť, zodpovednosť a rozhodnosť. To všetko vyplýva zo zrelej viery. Cirkev, rodina a národ sú tak silné, ako sú zrelí ich muži. Muži nesú zodpovednosť a tejto zodpovednosti sa nedá vyhnúť.

V Starom zákone bola kanaánska zem miestom, kde mal žiť Boží ľud. Tam ich chcel mať Boh potom, ako ich vyviedol z egyptského otroctva. Mali tam žiť vo viere, že Boh naplní všetky prísľuby, ktoré im dal. Kanaán je zasľúbená zem, po ktorej Izraeliti túžili. „Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti" (1 Kor 10, 5). Sv Pavol potom uvádza päť základných dôvodov, prečo sa tak stalo.

Zdá sa, že týchto päť základných hriechov ničí aj dnešných mužov, aby nemohli žiť plnosť Kanaánu. Či už je to v manželstve, v kňazstve, v práci, vo vzťahoch, muž neprežíva maximum svojho potenciálu, keď je ovládaný hoci len jedným z týchto hriechov. O nich sv. Pavol píše: "To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa." Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtri tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu. A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. Preto, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol" (1 Kor 10, 6-12).

1. Žiadostivosť zla

Nemusí ísť len o sexuálnu žiadostivosť. O tej ešte bude reč. Ide o túžbu, kde chcem uspokojovať seba samého na úkor Boha a iných. Ide o uspokojenie toho, čo chce moje ego. Je to opak lásky, ktorá je z Boha. Láska dáva - žiadostivosť berie. Izraeliti túžili po tom, čo mali v Egypte. Nohy ich niesli do Kanaánu, ale srdce sa neustále vracia do Egypta. Svoje rozkoše milovali viac než Boha. Ako ťažko sa žije s človekom ovládaným žiadostivosťou, či už je to v manželstve, v práci, ba aj v Cirkvi. Sám si skontroluj svoje správanie, či je motivované láskou, alebo žiadostivosťou.

2. Modloslužba

Systém hodnôt, kde staviame niečo vyššie ako Boha. Čo všetko sa stáva dnes pre muža modlou? Moc, kariéra, vzdelanie, peniaze, podnikanie, popularita, ego, pornografia. Mnohým sú modlou športové podujatia, iným televízor, alkohol, alebo aj práca, či služba (aj náboženská). Mnohí herci, športovci uctievajú sami seba, ako modlu. Vedie ich k tomu zbožňovanie fanúšikmi.

3. Smilstvo

Ide o všetky druhy sexuálnych hriechov. Ako sa to dnes podceňuje! Ale hriech zostáva hriechom, nech sa mu dá akékoľvek meno. Dnes sú smilstvo a promiskuita skoro všade populárne, ale v Biblii nie. Božie slovo je nemenné a stále dáva pokyny pre mravný život a zjavuje Boží charakter. Biblické príbehy o Samsonovi, o Dávidovi a ďalších sú dôležitým poučením o tom, aké následky má hriech smilstva. Žiaľ, dnes tento zoznam mužov pribúda a mnohí podliehajú túžbam, žiadostivosti a rozkošiam. Ich mužnosť je obmedzená sexuálnym hriechom. Nie sú tým, kým mali byť.

Keď izraelskí muži spáchali smilstvo, pomreli na púšti a nikdy nevideli Kanaán. Aj dnes mnohí muži, zaborení v morálnom bahne, umierajú na svojich púšťach a nedosahujú úroveň života, pre ktorý ich Boh stvoril.

4. Pokúšanie Krista

„Zostúp z kríža a uveríme ti!" Tak volali zástupy na Kalvárii. Chcieť od Boha niečo iné, ako Jeho vôľu. Hľadať inú cestu spasenia než kríž. To je pokúšanie Boha. Pri podnikaní klamať a požadovať Božie požehnanie. Žiť ako kresťan v smilstve, aj keď viem, že je to zlé. Chcieť prijímať cez sviatosti milosť spasenia a zároveň neodmietať rozkoše hriechu. Chcieť budovať cirkevné spoločenstvo viac na sociálnych programoch, na peniazoch, než na Božom slove a modlitbe. To všetko je pokúšanie Krista. Tento hriech zabránil Izraelu vstúpiť do zasľúbenej zeme. Môže to byť vážnou prekážkou žiť plný život s Bohom aj pre nás dnes.

5. Reptanie

Sťažovanie si, kritika, nachádzanie i vymýšľanie chýb, ohováranie i osočovanie. To všetko aj dnes tak rozšírené.

„Pozrite, aký malý oheň, akú veľkú horu zapáli!" (Jak 3,5). Taký je jazyk. Hrubé slová, nevhodné poznámky, zlomyseľné komentáre, jedovatý výsmech spôsobia požiar nenávisti a nepriateľstvá. Šomreme na Cirkev a čudujeme sa, že naše deti strácajú dôveru v Boha, šomreme na Božie príkazy a sťažujeme si, že naša viera nerastie.

Muži, Boh chce, aby sme vstúpili do kanaánskej zeme, miesta odpočinku, požehnania, úspechu a autority, lebo tam sme blízko Boha. Predsa však mnoho mužov stále blúdi po púšti a umierajú kvôli hriechom. Umierajú preto, že sú spútaní hriechom. Ak je to tak aj v tvojom živote, teraz je chvíľa, aby si konal pokánie. Volaj k Bohu o zmilovanie, použi slová žalmu (Ž 51) a Boh ti dá silu odporovať zlu, ktoré ťa ničí. Hriech potrebujeme tiež vyznať. Keď si katolík, máš možnosť dobre sa vyspovedať a začať nanovo. A nevzdávať sa. Aj keď prehráš jednu bitku, ešte si neprehral celú vojnu. Čosi však treba urobiť, aby si mohol prekročiť Jordán a byť slobodný.


„Modlím sa za vás, ktorí sa rozhodnete obrátiť sa k Bohu a prosím tiež o modlitbu. Všetko, čo som napísal, napísal som aj pre seba, lebo „kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol" (por. 1 Kor 10, 12) a „aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý" (1 Kor 9, 27).

O. Michal Zamkovský CSsR

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign