Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Pôstna katechéza

„Drahé deti!
V tomto milostivom čase, keď sa aj príroda pripravuje, aby vydala najkrajšie farby v roku, pozývam vás, milé deti, otvorte svoje srdcia Bohu Stvoriteľovi, aby vás on premenil a formoval na svoj obraz, aby sa všetko dobro, ktoré zaspalo vo vašom srdci, prebudilo do nového života a túžby po večnosti.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
(25. februára 2010.)

Pôstne obdobie je naozaj časom milosti. Božie Slovo otriasa srdcia tých kresťanov, ktorí začali veľkonočný pôst a pokánie prijímajúc v Popolcovú stredu popol a pozvanie: obráťte sa a verte evanjeliu!
Tento svätý a milostivý čas je časom prebúdzania. Končia aj posledné zimné dni. Naša skúsenosť je sprevádzaná nádejou v nový čas prebúdzania, rastu, kvitnutia, života.
Kráľovná Pokoja nám chce povedať, že aj príroda okolo nás sa pripravuje na zmeny, že sa prebúdza k novému životu, a o to viac nás Cirkev i Pán pozýva na našu premenu, na náš rast. Každý strom ktorý na jar zostane nezmenený, ktorý nezazelená - zostane suchý. Taký strom sa vysekáva. Je mŕtvy. Kresťan, ktorý vstupuje do veľkonočného pôstneho obdobia bez odpovede k pozvaniu na obrátenie - zostáva ako suchý strom.
Zmyslom nášho vykúpenia je obrátenie každého jednotlivca, a nakoniec spása všetkých ľudí. Začiatok pôstneho obdobia a sypaním popola znamená vykročiť na cestu s Ježišom, na púšť modlitby a pôstu. Preto otvorenie srdca Bohu je začiatkom našej premeny. Premýšľať o Ježišovi, o Jeho pobyte na púšti, o Jeho utrpení a smrti, o Jeho kríži - nás zdvíha a posilňuje, aby sme bez strachu mohli povedať pokušiteľovi: “Choď preč Satan!“ To znamená, že apoštol nám povedal, že naším povolaním je: “Stať sa podobným Ježišovi!” Čo znamená premeniť sa na Jeho podobu!? Či môžem odkryť Jeho podobu, Jeho milostivú tvár, ak sa nemodlím a nepostím? Akými očami pozerám na Ježiša na púšti, v Getsemanskej záhrade alebo na kríži, ak mám strach začať sa modliť, začať sa postiť. Ak nemám silu vypnúť televíziu aby som tak našiel pokoj, slobodu a čas na modlitbu. Ak nečítam s vierou sväté Pismo a nepočúvam denne svojho Učiteľa, ako sa mu budem podobať!? Ako odkryjem Jeho milostivú tvár!?
On ma učí stáť pred Otcom a vyslovovať modlitbu chvály. On ma učí odpúšťať sedemdesiat sedemkrát. On ma učí vo všetkom prijímať Otcovu vôľu, zriecť sa seba, svojich neskrotných a nestriedmych želaní a túžob. Len On ma môže zobudiť k novému životu ako vtedy Lazára v Betánii. On sa pýta kde som sa to zahrabal vo svojej sebeláske, v hriechoch, pýche, v mojom opilstve a bezbožnosti. Len On môže odvaliť kameň z môjho zatvoreného srdca a oživiť ma.
Veľa je toho, čo je zahrabané a spiace v našich srdciach. Spomeňme si čo všetko sme prisľúbili pri birmovaní, pri sobáši alebo pri dávaní sľubov. Len On môže púšť našej neplodnosti zušľachtiť a premeniť.

Tá milosť je každému potrebná. Veľa sme dostali a veľa budú od nás i očakávať.
Toto posolstvo je mocné a veľmi súčasné (aktuálne). Odpovedzme na pozvanie svojej Cirkvi, svojho Spasiteľa a našej drahej Matky, Kráľovnej Pokoja. Nehovorí nám že nás informuje o svätom pôstnom období, ale nám hovorí, že nás prebúdza aby nás nadchla pre obrátenie. Hlas Matky z Medjugoria sa rozlieha po celom svete. Milióny ľudí ho počujú. S pokorou vkladajú do svojho života každé Jej slovo. Z lásky k nej sú k dispozícii slúžiť každému.
Púť viedenského kardinála a váženého člena Kongregácie pre náuku viery, ktorá je zodpovedná za Medjugorie, je zvláštnou milosťou za ktorú musíme poďakovať. Ten tichý a pokorný pastier prehovoril v Medjugorí k zhromaždenej pútnickej cirkvi. Sme vďační za každé slovo ktoré je liek, a balzam pre každé srdce pútnika. Rovnako ako Mojžiš poukázal na to, kam nás od začiatku vedie Kráľovná Pokoja. To všetko je veľký znak pre nás, ktorí sme uverili.
Drahá modlitebná rodina, s nadšením prijmime tieto vrelé slová našej Matky a Kráľovnej Pokoja, a odpovedzme na pozvanie žiť posolstvá, a všetko ostatné nám Pán pridá.
Tento mesiac sa modlime za tieto úmysly:

  1. Za nášho Pápeža Benedikta, za všetkých biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry, aby v tomto pôstom období boli znakom milosti, znakom pokoja a lásky pre Cirkev a svet. Aby ich modlitba a obeta prispeli k obráteniu sveta a Cirkvi.
  2. Za všetky rodiny, aby v tomto pôstnom období očistili svoj život od všetkých idolov, od všetkých závislostí, aby sa opäť všetky naše kresťanské rodiny stali plodnými svätosťou. Za všetkých rodičov-pútnikov, aby ich sľuby za ich deti boli vyslyšané.
  3. Za všetkých pútnikov, a najmä mladých ľudí ktorí hľadajú Boha a Cirkev, aby Ho našli a stretli ako svojho milosrdného a dobrého Otca. Za obrátenie všetkých hriešnikov a ich návrat k Otcovi skrze Cirkev a sviatosti. Za všetkých chorých ktorí s vierou putujú do Medjugoria, aby našli milosť uzdravenia duše a tela.

sprostredkoval pán Rudolf Češek

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign