Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Z príhovoru Matky Elvíry na Festivale mládeže v Medžugorí, august 2010

Stojím tu pred vami so všetkou mojou ľudskou úbohosťou, avšak so srdcom, ktoré prekypuje láskou. V živote som pochopila, že láska je všetko, je prítomná vždy, kdekoľvek, že láska napriek všetkému ostáva. Aj keď sa ocitneme uprostred mnohých ťažkostí, keď zakúsime „ťarchu“ našej slabosti, musíme dovoliť láske, aby žila vo vnútri v nás, mimo nás, okolo nás. Sme deti Otca, ktorý je prameňom lásky. Boh je láska! A preto, aby nám povedal že Láska nie je iba myšlienka, nie je iba idea, nie je iba pocit, ale je konkrétny skutok, skutočný dar, preto sa Boh zjavil v ľudskosti Ježiša Krista, svojho syna, človeka ako my. My sme mohli uvidieť Lásku z „mäsa a kostí“, my sme ho počuli, my sme ho stretli. Láska, to je Boží život ktorý je nám daný v Ježišovi Kristovi.

Často mi niektorý z mladých povie: „Elvíra, zakaždým nám hovoríš, že si stretla Ježiša, ale ja som ho nikdy nevidel!“. Vtedy mu odpoviem: „Spomeň si na to, kým si bol, keď si prišiel do Komunity: plný strachu, plný zbabelosti, plný najrôznejších problémov, s očami bez života, s túžbou iba zomrieť... A pozri na seba dnes: si schopný sa usmievať, slúžiť druhým, máš žiarivé oči, pretože Ježiš je vo vnútri v tebe, premenil ťa. Si novým stvorením v Kristovi a On žije v Tebe!“. Že Ježiš je živý môžeme vidieť v tom, že náš život sa mení, že náš život je vzkriesený silou jeho lásky k nám. Obrátenie, reálna premena ku ktorej dochádza v nás je tým najkonkrétnejším znakom Božej prítomnosti. Ak mu dovolíš, aby sa s tebou stretol, ak sa necháš uchopiť jeho láskou, zmeníš sa, staneš sa novým človekom!

Dnešný svet má nesmiernu potrebu vidieť, že viera je tou skutočnou radosťou života. Preto chcem povedať vám, mladým ľuďom, že musíte žiť a svedčiť o pravej radosti! Ak sa nevieme radovať, nie sme mladí, sme vo vnútri už starci, a bohužiaľ koľkí mladí ľudia dneška sú plní smútku, osamotenosti. Toto sú veci, o ktorých viete, ktoré máte každý deň pred očami! My však musíme začať nový život, a nielen pre nás, ale pre všetkých! Ak sme neustále ustrnutí, nehybní, usadení, ak stále čakáme kým začne niekto iný, takto sa nikam nedostaneme, naopak, vrátime sa dozadu. Musíme nabrať odvahu, vstať a vyraziť, ísť napred, ísť za nádejou, ktorá žije v nás. A potom nás ostatní budú nasledovať, pretože uvidia že radosť, ktorú máme v srdci, je presne to, čo aj oni hľadajú.

Dospievajúci, mládež, rodičia: začnime nový, skutočný život! Ježiš je pravda a my sa musíme naučiť pravde tým, že budeme s Ježišom hovoriť v modlitbe. Ak si ho stretol, aj ty žiješ v pravde a si slobodný! Nadišiel čas, drahá mládež – musíme „ísť s kožou na trh“, musíme vedieť stratiť všetko preto, aby sme mohli povedať: „Ježiš je živý, Ježiš je živý, je tu uprostred nás!“ Musíme to ohlasovať dňom aj nocou. Tak do toho, skúsme to! Potom sa naozaj staneme jedinou rodinou, zjednotenou vo viere v Neho: ty robíš dobro pre mňa a ja pre teba, a tí ktorí ešte neveria nás trošku podozrievavo pozorujú, ale potom si povedia: „Pozri na nich, ako si rozumejú, ako sa majú radi, akí sú šťastní, akí sú slobodní“. A preto aj oni, pomaličky, keď sa stretnú s našou autentickou vierou, s našou vierou bez strachu, sa postavia na nohy a vydajú sa na cestu za Ježišom spolu s nami.

A teraz ma ospravedlňte, ale občas keď hovorím nenachádzam slová a preto som sa naučila používať jazyk malých detí, ktoré bľabocú „ta-ta-ta-ta-ta...“. Aký krásny je život, aj keď už nie som schopná povedať ústami všetko to, čo by som chcela. Ale ostáva láska, a láska je niečo veľmi konkrétne, je to úsmev, pohľad, podanie ruky, objatie. Láska je slovo, ktoré hovorí za každých okolností!

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign