Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


V zamestnaní diabla

Pred časom sme organizovali konferenciu, na ktorej sa zvykneme zastaviť, posilniť na duši a trochu nabiť novou energiou. Viacerí ľudia mi oznamovali, že by radi prišli, ale nemôžu, lebo nemajú čas. Niektorí prišli iba "na skok”. Dva dni sú vraj strašne veľa. Hovorím o manažéroch a podnikateľoch, ktorí väčšinou nemajú nad sebou ďalšieho šéfa, ktorý by ich zamestnával nezmyselnými vecami. V čom je teda problém, že toľko ľudí sa neustále ponáhľa a tvrdí, že nemajú čas? Viem, že je to ťažké – množstvo podnetov z okolia, na ktoré musíme reagovať. Musíme? A aká je naša reakcia? Často radi sľubujeme veci sebe alebo druhým, pokiaľ máme na ich splnenie týždne alebo mesiace. Keď sa termín blíži, nastupujú priority – niektoré veci presúvame, iné rušíme, niektoré robíme len tak polovičato.

Aká je to sila, čo nás neustále poháňa do ďalších aktivít a neumožňuje nám zastaviť sa? Vonkajšie stimuly nás často oberajú o schopnosť počúvať náš vnútorný hlas. Nájsť si správny a pomalý čas (kairos) na spoznanie svojho vnutorného sveta je dôležitejšie ako rýchly beh medzi udalosťami z okolia (rýchly čas chronos). Vo svojom vnútri objavím dobré návyky aj zlozvyky. Pre tie prvé sa môžeme slobodne rozhodnúť a rozvíjať ich (pracovitosť, trpezlivosť, láskavosť), od zlozvykov a vášní sa môžeme oslobodiť (láska k peniazom, lenivosť, pýcha, túžba po moci a sláve).

Niekedy mám pocit, že neustály tlak na ľudí, aby sa nezastavili a nestíšili, je diabolský plán, ktorý robí z človeka závislého otroka, neschopného porozumieť sebe samému, rozlišovať veci a robiť správne rozhodnutia. Je veľa spôsobov zastavenia sa – meditácie, duchovné cvičenia a obnovy, modlitby, prechádzky a pobyty na tichých miestach, kde môžeme byť chvíľu sami so sebou.

Na našej májovej konferencii hovoril Bernard Mišovič, SJ o tom, aké je dôležité zastavenie sa, ticho a načúvanie: "Ticho je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sme dokázali počuť. Starobylé mníšske tradície východu ako aj západu svedčia o dôležitosti ticha. To platilo aj o samotnom Ježišovi Kristovi, ako aj o sv. Pavlovi apoštolovi, či Františkovi Asiskom alebo aj Ignácovi Loyolskom. V dôležitých okamihoch ich života sa utiahli do samoty. Ticho prináša z nášho vnútra na povrch naše starosti, motívy, záujmy. Samozrejme ticho môže vyplaviť na povrch aj naše obavy, zraňujúce skúsenosti, chaotické myšlienky či bremená, ktoré si nosíme z minulosti. Ich jednoduchým "zametením pod koberec” by sme dosiahli možno zdanlivý pokoj avšak s rizikom, že nás budú negatívne ovplyvňovať aj naďalej.

Môžem sa pýtať: Čo zachytáva moju pozornosť? Čo ma nadchýňa? Čo ochromuje moje rozmýšľanie? Čo mi zabraňuje urobiť krok vpred? Čo mi bráni v úprimnom pohľade na realitu? Sú moje obavy opodstatnené, alebo nie? Čo ma motivuje? Dávam príliš veľa dôrazu na názor iných ľudí? Po čom skutočne túžim?…”

Neustále sa náhliť, byť v strese a horúčkovito pracovať je vlastne najvyššia forma lenivosti – je to neschopnosť rozlišovať dôležité a nedôležité veci v našom živote.

Čím skôr sa vymaníme z neustálej činnosti a náhlenia, tým skôr dokážeme oddeliť dôležité veci od nedôležitých, dobré od zlého a nájsť v sebe pokoj a energiu. Tak, ako trpia ľudia chorobou závislosti na drogách, trpia aj nemiernosťou, neustálou aktivitou a reagovaním na vonkajšie podnety. Dobré pramene, z ktorým môžeme čerpať, sú hlboko v našom vnútri. Zakalené pramene, ktoré nás niekedy poháňajú k horúčkovitej aktivite prichádzajú zvonka. Musíme sa rozhodnúť, odkiať budeme čerpať silu pre naše rozhodnutia a život. Myslím si, že v tichu a pokoji nachádzame naše povolanie od Boha a v hluku, neustálom náhlení a nepretržitých aktivitách sme zamestnávaní diablom.

Ján Košturiak
(zverejnené na http://www.ipaslovakia.sk/sk/blogy/jan-kosturiak/ 01. 09. 2013)

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign