Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Modlitbové stretnutie o uzdravenie a oslobodenie, Hájik 30. apríla 2016

Boh oddeľuje dobré od zlého aj nám, lebo chce, aby sme žili podľa toho, čo chce on, ale my často nežijeme v jeho spravodlivosti. Otec sa vždy stará o svoje deti a chce, aby prišli do slávy. No my sme často zranení, žijeme podľa seba, často si myslíme, že žijeme dobre, že žijeme spravodlivo pred Pánom. Preto aj toto vyučovanie nám robí ranu, lebo to už nie je mliečko, pokrm pre deti, ale pokrm tvrdý, ktorý treba prežúvať. Sme tu, aby Pán uzdravil zranenia – smútok, keď sme nepravdivo obviňovaní a usvedčovaní Zlým, ktorý nám nahovára, že sme takí a takí...Všetci potrebujeme moc Ducha Svätého, aby nám ukázal ako máme žiť v Božej pravde.

Rozdiel medzi obviňovaním a usvedčovaním: Hovoríme si, že Boh nemá taký názor, ako mám ja, nerobí to, čo chcem ja. Môj názor je lepší, ale vždy vyhrá Boh! Ježiš nám prišiel povedať, ako máme žiť, pretože ak nežijeme podľa toho, máme ranu, ale Boh ju túži uzdravovať. Túžime, aby Boh premieňal naše srdce, preto mu to dovoľme, aby uzdravoval naše vnútro a naše srdce, lebo Boh bude robiť len to, čo mu dovolím.

Na minulom marcovom stretnutí sme dostali úlohu prečítať Mt 5, 6, 7, ale mnohí to nečítali, tak sme neposlušní. Aj sme chceli, ale sme to neurobili...Aby sme mohli robiť to, čo od nás žiada Boh, našimi silami však nie sme toho schopní, nedokážeme žiť podľa Božieho slova. Nemáme silu. Boh to vie, zoslal Moc, ktorá ťa uschopní takto žiť, aby sme robili to, čo od nás žiada Boh, aby sme mohli žiť podľa jeho vôle. Môj život je jeho Slovom. Ježiš prišiel, aby uskutočnil Božie slovo. Ježiš je vtelené Božie slovo a je aj naplnením Božieho slova. To, čo ho poslal Boh urobiť, aj urobil. No sám od seba to ani Ježiš nedokázal urobiť, ale prijal Ducha Svätého, keď sa dal pokrstiť Jánom Krstiteľom, lebo sám od seba by nemohol Božie slovo uskutočniť. Jedine Duch Svätý ho uschopnil na to, aby mohol konať Božiu vôľu. Až keď bol Ježiš naplnený Duchom Svätým, konal zázraky : „Lazár, poď von!“ vzkriesenie mŕtveho. Ježiš nám prišiel ukázať, kto sme a ako máme žiť, reprezentuje Oca :“Kto vidí mňa, vidí Otca“. Ak začnem žiť v poslušnosti Pánovej, budem poznať, kto som, budem vedieť, že mám zjavovať Boží obraz. Toto je tvoje poslanie. Ak sa chcel Otec ukázať svojim deťom na zemi, poslal Ježiša ako človeka, lebo prišiel obnoviť Boží obraz na zemi, ktorý zničil Adam. Ježiš tu na zemi zjavuje Otca nebeského. Každý máme poslanie, aby sme ho zjavovali. Keď chce Boh urobiť niečo na zemi, urobí to cezo mňa. Starý zákon: Boh sa zjavuje cez Abraháma, Mojžiša, sudcov, ktorí súdili spravodlivo. Teda sa Boh osobne nezjavoval, ale všetko konal cez človeka, cez ktorého zjavoval seba samého.
Aj dnešný svätec stretnutia – svätý páter Pio, zjavoval Boha, pretože ľuďom dával Ježiša.
Chceš byť Otcov syn na Boží obraz stvorený? Chceš to?
Budeme sa učiť, ako to urobiť.
Vieme, že bez Ducha Svätého to nepôjde, ale naučíme sa aj spôsob, akým to máme robiť. Boh nám dá všetky schopnosti, podmienky, nástroje, teda máme všetko dané, aby sme zjavovali Božiu vôľu, samozrejme, musíme byť naplnení Duchom Svätým. Jediné dôležité, čo je na nás, je zmeniť myslenie! V tomto nemáme jasno. My si zamieňame prostriedky za cieľ a cieľ je zjavovať Boží obraz. Modlitba je prostriedok, ale to nie je cieľ, lebo cieľ je zjavovať Boha a modlitba nám k tomu pomáha. Modlitbou nadväzujeme vzťah s nebeským Otcom, modlitbou ho prosíme, aby nám dal to, aby sme ho zjavovali. Modlitba je pracovným nástrojom na to, aby sme zjavovali Boha.
Páter Pio teda dával ľuďom Boha a modlitba je prostriedok. Modlitbou všetko začína, lebo modlitbou Boha voláš do svojich vecí a tak ho ťaháš z neba na zem, aby sa udialo to, že Boh zjaví na zemi svoju vôľu.
Keď Ježiš vzkriesil Lazára, modlitbou ďakoval Otcovi, lebo on ho poslal, aby ho vzkriesil. Na Lazárovi sa mala ukázať Božia sláva. Ježiš vždy robil to, čo ho Boh poslal urobiť, teda plniť vždy Božiu vôľu.
Uvedom si, že Boh chce zjavovať seba samého cez teba. Ježiš nám hovorí“ Vy ste soľ zeme...svetlo sveta. Ty si svetlo sveta. Svietiš? Ty si svetlo pre temnotu sveta. Tak to máme robiť my, lenže neraz takto nefungujeme alebo fungujeme? Ak ľudia vidia, že robíme dobré skutky, oslavujú nášho Otca, nie nás. (koľkí ste zažili, že hovorili o vás, že čo to je s tým človekom, prečo je taký...)

Ježiš nás učí, aby sme svietili pred ľuďmi. Ježiš nám prikazuje, čo máme urobiť – nezabiješ.....Prečo nás takto Ježiš vedie? Preto, lebo chce, aby sa zjavil nebeský Otec, ktorý je dobrý, milujúci, ktorý sa nepomstí, ak urobím niečo zlé. Pomstil sa niekedy? Alebo používa pomstu? To diabol používa, ak použiješ jeho nástroj, koho zjavuješ? Cieľom nášho života nie je nerobiť zlo, to je veľmi málo, to nestačí, toto nie je cieľ. Ale keď použiješ nástroj milosrdenstva, zjavíš Otca. Pýtame sa: Čo mám robiť na zemi? Ježiš ti povie, lebo hovorí, že choď aj ty a rob podobne ako on, aby si zjavoval Otca. No nám sa neraz stane, že použijeme zlý nástroj, lebo sa chceme pomstiť, myslíme, aké to nie je hrdinské....je to však nástroj Zlého. Páter Pio dostal zákaz na základe falošných obvinení slúžiť omše, spovedať. Vedel, že obvinenia sú nepravdivé, ale bol poslušný, neslúžil ani nespovedal. Otec je napätý z toho, že má vášeň preto, aby si ho zjavoval. Starozákonné oko za oko, zub za zub pre nás neplatí, lebo Ježiš prišiel ukázať ako nastaviť aj druhé líce a keď chce niekto plášť, tak mu máš dať aj kabát. Ty nezávisíš od ľudí, ale od Boha a Otec vie, čo potrebuješ. Ty nežiješ z toho, čo ti ľudia dajú, ale žiješ z Otca – ak ti zoberú plášť, neboj sa, Otec má veľa plášťov...veríš?

Od koho závisíš? Kto je ten, kto ti dá to, čo máš? Keď ti bude niečo chýbať, od koho si pôjdeš pýtať? Ak si závislý na sebe,, tak si sám zožeň, čo ti chýba, ak si spravil zle, tak to nahraď...vidíš ten rozdiel? Začneš pracovať na tom, aby si mal dobrý pocit, začneš chodiť do kostola, modliť sa, to však zjavuješ seba....alebo démona, ale ty máš zjavovať Otca. To je tvojím poslaním. No démon ti ukáže, že sám máš zháňať, sám sa máš starať, si zamestnancom, robíš, aby si zaplatil.... a nástroj? Manipulácia, lebo démon chce, aby si zjavoval jeho, aby si robil to, čo ti nahovára, bude zastrašovať...a tak ty, miesto toho, aby si zjavoval Boha, budeš chcieť pretvárať ľudí na svoj obraz, lebo chceš, aby robili to, čo chceš ty, aby súhlasili s tebou, lebo keď nie, stávajú sa tvojimi nepriateľmi, lebo nie sú takí, ako ty.
Boh nám dáva autoritu, resp. tvoju slobodu, aby si v nej zjavoval Otca.
Keď prosíme niekoho z ľudí o niečo, ale čakáme, aby robili to, čo chceme my, manipulujeme ľudí.
Keď chceš spraviť niečo dobré a zoberieš zlý nástroj, myslíš, že to pôjde takto?
Nič nepôjde, máš zlý nástroj – pomsta, neodpustenie, zrada, odplata... a ty vieš, koho to je. Máme zjavovať Otca, ale diabol začne manipulovať človeka, aby zjavoval jeho, len preto, aby sa on stal tvojim otcom. On hľadá ľudí, ktorí by používali jeho nástroje. Posadnutosť – to je navonok prejavenie Zlého, on však chce, aby jeho vplyv bol v tvojom živote a nahovára ti – neodpusti, niekedy sa pomsti!

Úloha : Mt 5, 6, 7, preto, aby sme zjavovali Otca. Tam nájdeš návod, pretože tam budeš hľadať to, aby si zjavoval Otca, ak nájdeš, budú sa diať zázraky, lebo sa bude plniť Božia vôľa a Boh sa bude zjavovať a jeho plán sa bude zjavovať v tvojom živote. Ty splníš svoje poslanie, ktoré ti určil Boh.

Majka Sluková, Žilina

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign