Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Či jesto PRAVDA na svete?!

Či jesto PRAVDA na svete?!
                              / Milan Rúfus/

Evanjelium podľa Jána 1.kap.
„ Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha / v.1/. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo /v.3/. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí /v.4/. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... /v.12/. A to Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu Jednorodeného od Otca, /bolo/ plné milosti a pravdy.“ /v.14/.

JEŽIŠ: JA SOM CESTA I PRAVDA, I ŽIVOT /Jn14,6/
Pán Boh daroval možnosť záchrany každému, kto prijme Jeho PRAVDU, bude Ju milovať a bude Jej poslušný.

Pánu Bohu veľmi záleží, aby každý bol zachránený. Preto sa dôkladne postaral, aby Jeho Pravdu každý človek našiel.

Je všade okolo nás
„ Lebo čo je neviditeľné z Neho, jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie, že hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.“ /Rim 1,20-21/

Milovaní, Boh sa nám prihovára miliónmi spôsobov a my? Nevidíme, nepočujeme, Božie dotyky nazývame šťastím, náhodou, vieru v Boha spochybňujeme, sme k nej ľahostajní, a tak si zatvrdzujeme srdcia. Následky sú tragické: “Hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú PRAVDE, lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu, veď sám Boh im to zjavil.“ /Rim. 1,18-19/

Pravdu môžeme vidieť aj bez očí

V nádhernej básni Milana Rúfusa, ktorý miloval Boha, sa dvaja bratia, veriaci a neveriaci, vyberajú do sveta hľadať PRAVDU. Ten neveriaci brat sa na svojho brata pre jeho vieru, že PRAVDA existuje, tak nahnevá, že mu vylúpi oči. A udeje sa zázrak. Slepý brat vidí! Boh mu tú Svoju nádhernú PRAVDU rozprestrel pred očami jeho srdca .

Koľko ľudí slepých, chromých, nemocných, veľmi boľavých, mučených, väznených... Pravdu Božiu vidí, miluje... „Neviem, prečo ma môj Milovaný drží vo väzení.“ /R.Wurmbrand/ Úplne stačí táto malá veta, aby sme vnímali, že tento brat vo väzení vyznáva Pánovi lásku. Dôveruje Mu i tu. Och, tá nádherná oddanosť svojmu Bohu aj vo väzení, kde ho nesmierne mučili. Prečo? Lebo miloval Ježiša, lebo vedel, že len v Kristovi má nádej a život. Bratia a sestry, môžeme žiť v paláci a mať všetko, čo nám srdce zažiada, ak nemáme Krista, nemáme nič! Brat toto vedel a ani za cenu mučenia si nedal Krista vziať.

S Božou pravdou sa stretávame aj v rozprávkach

Načieram do spomienok na detstvo, keď mi starká čítala rozprávky. Od údivu nad ich krásou sa mi srdce chvelo šťastím, keď dobro a krása a láska a nadprirodzené zázraky zvíťazili nad zlom. Skadiaľ naši predkovia vedeli o živej vode, že ona naozaj existuje a má moc oživiť človeka? „Ja som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Ja dám vysmädnutému z prameňa vody života.“ /Zj 21,6/ V rozprávke Soľ nad zlato Maruška zo zázračnej soľničky rozdáva každému a soľ sa sype, sype... Chudobná vdova zo Sarepty sa rozdelila s prorokom Eliášom s posledným jedlom a bola Hospodinom odmenená: „Múka z hrnca sa nemíňala ani olej z krčaha nechýbal ...“ / 1.Kr 17,16/ / Pozor! Žijeme v posledných časoch a čarodejníctvo má veľkú popularitu. Dnes dostávajú i pôvodne jednoduché rozprávky silný magický obsah, a preto pred nimi varujem nás všetkých, sú plné mágie, okultizmu a určite nie sú vhodné ani pre dospelých, ani pre deti a pre Božie deti už vôbec nie/

Žijú v našej blízkosti, sú živým evanjeliom
„On poslal Svoje Slovo, uzdravil ich, z hrobových jám ich vyslobodil.“
Ž 107, 20

Šípková Ruženka bola na sto rokov zakliata a s ňou celé kráľovstvo. A potom prišiel princ a bozkom Ruženku a celé kráľovstvo vyslobodil. To bolo radosti! Po uliciach chodia nadrogovaní chlapci a dievčatá. Sú v zajatí a s nimi i ich rodiny. Liečenia nepomáhajú. Kto ich vyslobodí?!

Do našej školy nám Pán Ježiš poslal veľa krásnych mladých ľudí. Nepoznali sa medzi sebou, a predsa všetci hovorili rovnako. Ich život mal dve hlavné etapy. V prvej im droga vzala všetko. Dostali sa na dno, z ktorého sa sami nijako nemohli odraziť. Boli rozbití na milióny črepín bolesti, beznádeje, nemocí, umierania... Boli v zajatí so železnými dverami a okovami. Jediná ich perspektíva bola smrť a peklo. V druhej etape sa zázrakom všetko mení. Ako v rozprávke. Prichádza Rytier so srdcom plným lásky a mocou leva, rozbíja to desivé železo zajatia a zúfalstva a vyvádza ich do Svojho Svetla. Objatí Láskou vidia svoju úbohosť a hriešnosť a túžia patriť Záchrancovi Ježišovi. Akt premeny človeka. Narodil sa nový, slobodný, Boží. Lebo nášmu Bohu nie je nič nemožné.

Aj ja som sa stretla s Rytierom s nežným srdcom a mocou leva, s mojím vzácnym Záchrancom! Och, to bol zázrak zázrakov! I po rokoch vnímam tú rozprávkovú atmosféru lásky, objatia, nehy, tej veľkej Božej PRAVDY, s ktorou som sa smela stretnúť z Božej milosti! V okamihu bol zbúraný celý môj doterajší život a jeho hodnoty, názory. Nielen závislosť ušla pred Ježišom, ale i moje choré myslenie. Zarytá ateistka umrela. A celé moje vnútro jasalo v novom poznaní. Nie sme na svete sami! Máme skvelého Boha! Smrť nie je koniec života! Pán Ježiš žije! Haleluja! Ježiš je Láska! Haleluja! Ježiš je Pokoj! Istota! Nádej/ Ježiš je Cesta, Pravda, Život! A ja volám, volám, voláááám i dnes: Ľudia, dajte sa zachrániť! Ľudia, Ježiš žije!

Biblia – jediná kniha PRAVDY A ŽIVOTA!

Leží v knižnici, aby ju nebolo vidieť, zaprášená, nepovšimnutá, opovrhnutá popoluška. Tí, ktorí objavili jej hodnotu, sú Bohu tak vďační, že nemajú slová, ktorými by vypovedali vďaku svojho srdca. Nachádzajú v nej perly pre svoju dušu. Niet už pre nich sviežejšieho prameňa občerstvenia, posilnenia, povzbudenia, nádeje, istoty, lásky...niet iného potešenia.

Nikdy nezabudnem na prvé verše, ktoré som z Biblie prečítala ako nový človek: Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou a keď cez rieky, nezavalia ťa...milujem ťa večnou láskou.../Iz 43/ „ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeka nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ /1.Kor.2,9/ Prúdy živej vody tiekli do mňa a ja som s nevýslovnou radosťou spoznávala, že nie sme na svete sami, že je s nami Ježiš a veľmi nás miluje.

V Biblii máme i vážne upozornenia, že za neposlušnosť Bohu a Jeho Pravde je trest. Ako Božie deti sme povinní strážiť Božiu PRAVDU!

Nepohodlná PRAVDA

„Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať.“ /2.Tim 3,1-5/

„Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale preto, že chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“ /2.Tim 4,3-4/

Sú krajiny, kde sú pre PRAVDU kresťania mučení, prenasledovaní, väznení, zabíjaní. Bohu vďaka za vzácnu milosť slobody v našej krajine, hoci i tu mnohí verní spoznali opovrhnutie, poníženie, ba i diskrimináciu na pracovisku. Rany na srdci však pália viac, ak sú od vlastných, od kresťanov. Boh za nás Syna dal pribiť na kríž, Syn nám dal všetko. I od nás žiada všetko! Božia Pravda nás i vychováva, aby sme boli svätí, preto tá cesta Pravdy je úzka a neraz veľmi ťažká a náročná. Boh nám nesľubuje prechádzku ružovým sadom. Všetkým poslušným Božej Pravde Ježiš sľubuje, že v každom trápení bude s nami. A to je DAR NEBA NEVÍDANÝ! To je tá PRAVDA, ktorá je verná, miluje nás, nevzdá sa nás a vezme si nás raz do neba.

Či jesto PRAVDA na svete?
Áno,áno,áno!!! Je ňou Spasiteľ sveta, Pán Ježiš Kristus.
Haleluja! Chváľte Boha v Jeho svätyni,
Chváľte Ho na Jeho mocnej oblohe!
Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky,
Chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť!
Chváľte Ho zvukom trúby, chváľte Ho harfou, citarou!
Chváľte Ho bubnom v chorovode, chváľte Ho strunami a píšťalou!
Chváľte Ho hlasným cimbalom! Chváľte Ho zvučným cimbalom!
Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina!
Haleluja! / Z 150/
Poznajte PRAVDU a PRAVDA vás vyslobodí !

Danka Zubčáková

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign