Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Pozvanie k Novéne

6. júna 2009 sa Hnutie Svetlo-Život chystá putovať do Varšavy. Dôvodom pre zorganizovanie tejto púte je niekoľko dôležitých udalostí z histórie nášho Hnutia, ktorých výročie si pripomenieme budúceho roku. Prvou z nich je 40. výročie vzniku Domácej Cirkvi, druhou 30. výročie Kruciaty oslobodenia človeka a treťou 30. výročie 1.cesty Jána Pavla II. do Poľska a jeho výzvy: „Nech zostúpi tvoj Duch a obnoví tvárnosť zeme! Tejto zeme!“

Pozývame všetkých členov HSŽ a tiež členov, kandidátov a sympatizantov Kruciáty oslobodenia človeka, aby súčasťou svojej osobnej modlitby urobili modlitebné zvolanie: „Nech zostúpi Tvoj Duch a obnoví tvárnosť zeme! Tejto zeme!“ a aby sa tiež modlili desiatok ruženca na úmysly uvedené na každý mesiac. Povzbudzujeme tiež k osobnému štúdiu uvedených lektúr.

Novéna je rozdelená na tri časti:

Prvá časť (IX.-XI.) - to je etapa modlitebnej obnovy Hnutia. Počas tohto časy by bolo dobré zorganizovať Semináre obnovy viery, ktoré nás otvoria na dar Ducha Svätého. Bude to zároveň čas objavovania hodnoty osobnej modlitby (stánok stretnutia), ako aj liturgickej modlitby Cirkvi (Eucharistia a Liturgia hodín).

Druhá časť (XII.-II.) by sa mala zamerať na prípravu evanjelizačných iniciatív, ktoré by boli realizáciou tohtoročného hesla práce: Čiňte učeníkov. Počas adventu je dobré pozývať deti a stredoškolskú mládež do oázových spoločenstiev. Vianočný čas môže byť zasa vhodnou príležitosťou pozvať rodiny do kruhov Domácej Cirkvi. Obdobie od polovice januára do konca februára by malo byť využité na tvorenie evanjelizačných tímov. Príležitosťou k tomu sú jarné prázdniny, počas ktorých by mali byť zorganizované rekolekcie pre animátorov evanjelizácie.

Tretia časť (III.-V.) – to je čas rozvíjania diel milosrdenstva a oslobodenia. Je dobré zorganizovať v diecézach rekolekcie pre diakoniu oslobodenia a diakoniu života. Celá táto časť novény by mala byť vďakyvzdaním za Kruciatu oslobodenia človeka (KOČ) a bezprostrednou prípravou na júnovú púť HSŽ a KOČ.

Ak horlivo a s vierou budeme realizovať deväťmesačnú modlitebnú novénu, máme nádej, že ovocím putovania do Varšavy bude veľká horlivosť a zápal pri napĺňaní Pánovho príkazu: Činte mi učeníkov! Nech nás Duch Svätý, ktorého budeme v nadchádzajúcom roku horlivo vzývať, povedie k ľuďom, ktorí sú smädní po Božej láske a ktorí sa vďaka nášmu svedectvu vstúpia do školy Kristových učeníkov.

o.Adam Wodarczyk, generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život
a Kruciáta oslobodenia človeka

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign