Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Stretnutie Kruciaty v Lipanoch, v nedeľu 25. mája 2014

Témou májového stretnutia Kruciaty v Lipanoch boli myšlienky pátra Eliasa Vellu o hriechu a charizmách. Na stretnutie zavítal aj otec Jozef Heske, aby priblížil spomínanú tému. Úvodom sa zúčastnení pomodlili na konkrétne úmysly, a potom sa venovali štúdiu predložených materiálov. Základnou myšlienkou, od ktorej sa odvíjalo ďalšie študovanie, bolo poznanie, že Boh mení hriech na dary a charizmy. Boh dokáže zlo premeniť na dobro a zlé veci na dobré, ktoré sú na prospech spoločenstvu. Príkladov takejto premeny je viacero: apoštoli sv. Peter a sv. Pavol, taktiež sv. Mária z Magdaly. Je dôležité si uvedomiť podstatný a nepopierateľný fakt, že Ježiš aj nás túži zmeniť. Možno sa podobáme niektorej zo spomínaných biblických postáv, možno nás ovláda pýcha, ktorá nám bráni spoznať podstatu vodcovstva ako u sv. Petra. Azda sme plní hnevu, vzdoru a revolty, a tak potrebujeme viac pokory, aby sme sa stali správne horliví a menili veci k lepšiemu ako sv. Pavol. Možno milujeme nesprávnym spôsobom a naša sexualita sa stáva otroctvom a závislosťou. Vtedy sa podobáme sv. Márii z Magdaly, jej nečistota a hriechy proti sexualite sa menia na niečo krásne, neopísateľné – na dôverný vzťah plný lásky k Pánovi, na vzťah, ktorý prechádza do nádherného stretnutia s Bohom. Zúčastnení veriaci sa zamýšľali aj nad ďalšími negatívnymi vlastnosťami, ktoré Boh dokáže prestavať na dary, ktoré sú požehnaním nielen pre daného človeka, ale aj pre jeho okolie. Napríklad závisť a žiarlivosť, ktoré sa menia na schopnosť rozlišovať a mať hlboký pohľad na ľudí, objavujúc v nich dary a talenty. Tvrdohlavosť sa mení na vytrvalosť.

Nevyhnutnosťou z našej strany je uznať, že Boh nás miluje stále, aj vtedy, keď sme klesli pod ťarchou hriechu. Tu je veľký problém, pretože človek sa často díva na Boha len ľudskými očami a prehliada Jeho milosrdnú lásku, ktorá miluje vždy a bez kladenia akýchkoľvek podmienok. Čo teda chce od nás Boh? Aby sme mu darovali svoj hriech a On ho potom zmení na dobro. Nepochopiteľné, neprijateľné? Ak Bohu neodovzdáme svoje hriechy, On nemôže naštartovať ich radikálnu premenu na dobro, na dar a charizmu, ktoré by prinášali duchovný úžitok. Tento moment je zásadný, fundamentálny. Aj nad týmto momentom sa pozastavili zúčastnení, aby ho bližšie rozobrali v rámci delenia. Neobišli ani dve kritéria lásky / milovať blížneho ako seba samého a milovať tak ako Ježiš, bez podmienky, lebo v tom je novosť Jeho lásky voči nám / a nezastupiteľné miesto odpustenia v živote človeka, o ktorých hovorí často vo svojich príhovoroch aj páter Vella. Lebo k uzdraveniu vedie láska a odpustenie, o čom svedčia viaceré miesta v Biblii. Pri tejto príležitosti sa spomenuli aj pravidlá odpúšťania – milovať, robiť dobro, žehnať a modliť sa. Taktiež test budovateľa spoločenstva sa ocitol v centre pozornosti. Nech Pán pomáha všetkým členom a kandidátom Kruciaty, aby tieto pravidlá ako aj vedomie, že Boh naozaj môže zmeniť hriech na dar a charizmu, vnímali ako veľmi dôležité pri svoj život vo viere.


(Pavol Kall)

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign