Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je štvrtok 30. jún 2022 , meniny má Melánia , zajtra bude mať meniny Diana. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Júnové stretnutie Kruciáty

Témou júnového stretnutia Kruciáty v Lipanoch bola úloha Cirkvi a jej zodpovednosť za pravdu. Na úvod sa zúčastnení pomodlili k Duchu Svätému, aby potom rozoberali danú tému. Z textu vyplynulo, že Cirkev a teda my, všetci, ktorí sme sa krstom do nej včlenili, berieme na seba naozaj zodpovednosť za pravdu, ktorú hlásal na tejto zemi Ježiš Kristus. Cirkev má svoje misionárske poslanie, ktoré však vykonáva ohľaduplne z úcty ku všetkým ľuďom. Nekoná tak hrubo a necitlivo. Aj pápež František hovorí, že viac zaváži autentickosť svedectva pred druhými. Naozaj si teda uvedomujeme dôležitosť zjavenej Božej pravdy, o ktorej vydal svedectvo sám Ježiš? Uvedomujeme si náš podiel na jej šírení? Cirkev je nositeľka zodpovednosti za Božiu pravdu. Ježiš hovorí: "Slovo, ktoré (odo mňa) počujete, nie je moje, ale slovo Otcovo, toho, ktorý ma poslal." Či sa v týchto slovách jasne nehovorí o zodpovednosti za zjavenú pravdu, ktorá je "vlastníctvom samého Boha"? A to nielen o zodpovednosti Ježiša ako Božieho Syna voči svojmu Otcovi. „Veď jednorodený Syn Boží, ktorý je v náručí Otca, podávajúc túto pravdu ako prorok a učiteľ, považuje za dôležité zdôrazniť, že to koná s absolútnou vernosťou jej božskému žriedlu.“ Vernosť je tak základnou vlastnosťou Cirkvi pri vyznávaní a učení, pri predkladaní Božej pravdy. Rovnako tak vernosť tejto pravde má byť prítomná pri našej osobnej viere, lebo ona je odpoveďou na túto pravdu v našom živote. Byť verným a autentickým svedkom Slova, ktoré nám Boh Otec predkladá vo svojom Synovi – to je poslanie na celý život. Ako je to s nami? Sme odvážni alebo sa bojíme hlásať pravdu, ktorá oslobodzuje? Sme davovými kresťanmi a neradi vyčnievame z radu alebo neváhame zastať svoj kresťanský postoj? Kedy sa obávame „vystúpiť“ z radu? Alebo prenechávame hlásanie pravdy kňazom a ostatným zasväteným osobám, argumentujúc tým, že iba oni majú „výlučné“ právo na túto činnosť? Nezastupiteľné miesto v službe ohlasovania však majú okrem kňazov a rehoľníkov aj laici, ktorí sa rôznymi formami katechézy snažia priblížiť spomínanú Božiu pravdu čo najväčšiemu počtu poslucháčov. Je však dôležité si uvedomiť, že pravda plynúca z Božieho Slova je silným a nepopierateľným dedičstvom pre ľudí všetkých čias. Teda aj my sme spoluzodpovední za to, ako sa žije a šíri v našom okolí.(Pavol Kall)

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign