Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je nedeľa 26. jún 2022 , meniny má Adriána , zajtra bude mať meniny Ladislav/Ladislava. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ

Chcem z celého srdca pozdraviť všetkých členov, kandidátov a sympatizantov KOČ. Zvlášť ďakujem všetkým zodpovedným a slúžiacim v tomto diele na celom Slovensku. Pozdravujem celé spoločenstvá, ale aj jednotlivcov, ktorí sú roztrúsení vo svojich mestách a dedinách a nemajú možnosť mať priamu účasť na živote spoločenstva KOČ. Chcem vás povzbudiť, aby ste sa aspoň duchovne zapájali do diela KOČ a duchovne sa formovali. K tomu využite aj dokument pápeža Františka EVANJELIUM RADOSTI. Pápež hovorí v tomto dokumente okrem iného aj to, aby sme vyšli zo seba a prejavili viac nielen duchovného, ale ľudského záujmu o druhého človeka. Zápas o slobodu a dôstojnosť druhého človeka. To je podstata diela Kruciaty oslobodenia človeka. Záujem o druhého je súčasťou evanjelizácie, ku ktorej sme stále vyzývaní. KOČ je evanjelizačné dielo. Preto oslovujme ďalších ľudí a pozývajme ich osobne ku Kristovi, do spoločenstva a na stretnutia.

Stretávajme sa podľa možnosti na modlitebných a formačných stretnutiach. Je potrebné, aby sme išli do hĺbky a neostávali na duchovnej plytčine. Buďme prítomní svojou službou vo farnosti. Boh môže vykonať veľké dielo aj cez malé veci ako je naša modlitba a pôst vo forme dobrovoľnej abstinencie. Môžeme sa stretávať aj s posmechmi od iných ľudí, ale keď nastane kríza v rodinách a problémy so závislými, tak ľudia nás prosia o duchovnú pomoc. Často krát aj tí, ktorí predtým patrili medzi posmievačov. Chcem vás uistiť, že každý mesiac slúžim sv. omšu za všetkých závislých a spoluzávislých ľudí. Je to úžasné duchovné dobro, na ktorom môžeme mať všetci účasť.

V júni sme mali stretnutie koordinačného výboru KOČ a tam zaznelo zdieľanie o tom, čo Duch sv. hovorí cirkvám (porov knihu Zjavenie sv Jána) – ale aj nášmu spoločenstvu KOČ. Prijmime toto zdieľanie ako povzbudenie pre náš osobný život, ale aj pre naše spoločenstvá.

Vychádzame z citátov Písma sv a prezentujeme výpovede zo zdieľania:

Našou úlohou je ukazovať na Krista a privádzať ľudí k Nemu. Lebo iba On posilňuje. Porov.: Mt 11,28-30.

Nemáme sa čoho báť. Porov.: Mt 10,26-28.

Pán je ten, kto sa o nás stará. Porov.: Žalm 23.

Pýtame sa Pána, keď sa rozhodujeme, či sa mu naše slová, rozhodnutia, konanie páči? Uvedomujeme si dopad našich činov, nášho smerovania na druhých? Preto máme konať to, čo sa páči Pánovi. Porov.: 2 Kr 3,2-3. 2 Kr 18,1-7.

Aj podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi nás oslovilo. Nemáme len tak nevšímavo a ľahostajne prechádzať okolo ľudí, ktorí potrebujú pomoc ale byť citlivými a vnímavými voči nim ako milosrdný Samaritán. Porov.: Lk 10.

Pán očakáva aby sme Mu dôverovali – verili. Tak Mu verme, ako On verí nám a nešpekulujme. Necúvajme dozadu, ale vytrvalo kráčajme dopredu v dôvere v Božiu moc a lásku. Porov.: Hebr 10, 32-39.

Ježiš je Tvoja cesta, ktorá vedie do neba. Preto nikdy necúvaj, choď vytrvalo dopredu – nasleduj Ho. Porov.: Hebr 10, 32-39.

Ak nežijem podľa Božích prikázaní a nazývam sa kresťanom, tak staviam na piesku. Porov.: Mt 7,21-29.

V tomto slove vám prinášam srdečné pozvanie na 16. sympózium KOČ, ktoré sa uskutoční v Levoči v dňoch 10.-12.10.2014. Téma podujatia je veľmi aktuálna. BOLESŤ MATKY – BOLESŤ SPOLUTRPIACICH (SPOLUZÁVISLOSŤ). Príďte na toto stretnutie. Vypočujeme si príhovor národného moderátora HSŽ o tom, aké významné miesto mala Matka Božia v živote a diele nášho otca zakladateľa Františka Blachnického. Veľmi pútava bude prednáška profesora Akimjaka - Po boku nás všetkých stojí Sedembolestná s prebodnutou dušou. Sú pozvaní aj hostia z poľskej Kruciaty, najmä otec Piotr Kulbacki, ktorý na začiatku slovenskej KOČ veľmi pomáhal pri jej začiatkoch. Samozrejme nemôžu chýbať ani hostia odborníci, ktorí nás oboznámia s odborným pohľadom na problém spoluzávislosti. Sv omše, pobožnosť Krížovej cesty a adorácia nás môžu duchovne naplniť. Máme veľkú radosť z toho, že aj mládež je zapojená do tohto podujatia. Pripravuje piatkový a sobotný večerný program. Dobrou vecou je aj to, že skrze sympózium sa idea KOČ dostáva do celého Slovenska. Sympózium sa takto stáva znakom nádeje. Všetkým organizátorom stretnutia, zvlášť levočskému spoločenstvu vopred ďakujeme. Zároveň prosíme o akúkoľvek pomoc.

V tomto roku oslavujeme 35 rokov od vzniku diela KOČ, keď otec František Blachnicki priniesol knihu skutkov oslobodenia do rúk pápeža Jána Pavla II v rámci svätej omše slávenej v Nowom Targu dňa 8.6.1979. Bola to kniha, v ktorej boli zapísané mená prvých ľudí zapojených do Kruciaty. V tejto knihe ako prvé bolo zapísané meno Jána Pavla II. Aj na Slovensku si pripomíname 15. výročie vzniku prvej stanice KOČ v Levoči. Bolo to 5. decembra 1999. Prvá stanica na Slovensku. Vďaka patrí všetkým tým, ktorí toto dielo iniciovali a rozbiehali. Bolo by to dôstojné a správne, keby sa slovenská história KOČ zapísala pre ďalšie generácie. Vďaka Bohu za toto dielo, ktoré šíri úctu k dôstojnosti a slobode človeka. Všetci sa zapojme do spevu vďakyvzdania Bohu za toto nádherné Božie dielo.

Už viac rokov plánujeme zostaviť tzv. manuál o Kruciate, ktorý má byť zameraný na mladých ľudí a na iné cieľové skupiny. Ide o to, aby sme v novej forme predstavili dielo Kruciaty. Týmto prosíme zvlášť mladých členov a kandidátov KOČ, aby pomohli svojou tvorivosťou a šikovnosťou.
Veľmi potrebné je, aby sa našli prispievatelia z jednotlivých oblasti, ktorí by posielali príspevky na internetovú stránku KOČ a články do časopisu ECHO Kruciaty oslobodenia človeka, ktoré je určené prednostne tým, ktorí nemajú prístup k informáciám prostredníctvom internetu. Kiežby by sa našli ochotní a šikovní ľudia, aby v úlohe reportérov prinášali vo forme príspevkov svedectvá a informácie zo svojej oblasti.

Už teraz srdečne pozývame na duchovné cvičenia, ktoré budú v Smižanoch, rekolekčnom dome otcov palotínov a to v mesiaci marec 2015. Presný dátum bude uverejnený neskôr. Téma duchovných cvičení bude RADOSŤ EVANJELIA. Zvlášť členovia a kandidáti KOČ sú pozvaní na toto duchovné podujatie. Ponúkame Vám aj nové kalendárium KOČ na rok 2014/2015, aby ste vedeli, čo sa chystá a pripravuje. Majte to na pamäti.

Milí priatelia!
Dokument Radosť Evanjelia od pápeža Františka bude tento ďalší rok pre nás podnetným k tomu, aby sme sa nedali osobne a aj v spoločenstve ovládnuť psychológiou hrobu, ale aby sme mali radosť aj uprostred utrpenia a ťažkosti, ktoré prežívame. Vzdajme sa sebeckého smútku a dajme sa hľadať Krista, ktorý naplní naše prázdno svojou láskou a mocou. On je Ten, kto nám podaruje dar opravdivej radosti, ktorou oslovíme dnešných ľudí a ich privedieme k Nemu.

Na záver sa modlíme túto modlitbu Svätého Otca:
„Pane, dal som sa oklamať; tisícmi spôsobmi som utekal pred tvojou láskou, ale znovu som tu, aby som obnovil spojenie s tebou. Potrebujem ťa. Znovu ma vysloboď, Pane, prijmi ma ešte raz do svojho zachraňujúceho náručia.“

Žehná Vás

             Otec Jozef Heske, moderátor diakonie oslobodenia HSŽ

V Prešove, dňa 28.9.2014.

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign