Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Sv. omša a adorácia za oslobodenie v Lipanoch

V stredu, 24. septembra 2014, sa stretli veriaci na modlitbách a slávení sv. omše v lipianskej charitnej kaplnke. Najprv obetovali Korunku B. milosrdenstva za závislých a ich rodiny. Potom pokračoval program sv. omšou, ktorú slúžil otec Jozef Heske. Hudobný sprievod zabezpečovala Julka Miženková a Janko Huba. Do liturgie sa zapojili aj prítomní členovia Kruciáty, hnutia Svetlo Život a ostatní veriaci. Otec Jozef sa venoval v homílii faktu, že Ježiš vystupuje ako ten, ktorý posiela do služby oslobodenia a uzdravenia. Cieľom a zámerom služby je hlásať evanjelium a podstatou tohto hlásania je prijatie Ježiša a odovzdanie života práve jemu. Otec Jozef pripomenul, aké je hlavné poslanie Ježiša, a to ohlasovať evanjelium, vykúpiť dušu a získať ju pre nebo. Ježiš k poslaniu ohlasovať evanjelium viedol aj svojich učeníkov. Aj my sa môžeme denne nechať viesť Ježišom, aby sme s ochotou vstupovali do služby evanjelizovania. Aj my sa môžeme denne zaoberať myšlienkou získavať ostatných pre Krista, pre nebo, bližšie ich privádzať k Bohu. Denne máme možnosť získavať druhých pre hodnoty Evanjelia. Je to naša úloha i poslanie zároveň. Využívame každý deň práve na tento účel? Pri službe ohlasovania evanjelia nepotrebujeme množstvo materiálnych vecí, potrebujeme iba jedno – dôveru v Božiu moc a kráčať životom v tejto dôvere. Ježiš aj nás túži vyzbrojiť svojou mocou, dovoľme mu to. V službe ohlasovania však môžu prísť chvíle, kedy nás neprijmú, nepochopia pre tvrdosť svojho srdca. Preto treba počítať aj s neúspechom našej misie, no určite sa tomuto úspechu nemožno poddať. Prinášanie evanjelia druhým je ponúknutým darom, ktorí môžu, ale aj nemusia prijať. Aj apoštoli zažili chvíle neprijatia, opovrhovania a nepochopenia pri svojich misijných cestách. Predpokladom toho, aby sme dokázali vstúpiť do služby ohlasovania, a tak sa podieľali na obnove sveta, je výjsť zo seba, zo svojej škrupiny individualizmu, ktorí azda nejeden z nás považuje za zaručenú oázu pokoja a komfortu. Vyjsť zo seba znamená prekonať vlastný egoizmus, lenivosť a neochotu. Predstavme si, že by Ježiš nechodil pomedzi ľud a nevyučoval ho len preto, že sa mu nechce zbytočne mrhať svojimi silami. On prijal svoje poslanie v pokore pred Otcovou vôľou, a takto aj nám ukazuje, aký postoj máme zaujať k nášmu povolaniu evanjelizovať vo svete. Výjsť zo seba znamená aj prejaviť úprimný záujem voči blížnym, a to aj vo forme modlitby a služby oslobodenia a uzdravovania. Pán nám dáva k tomu svoje dary a pomoc. Aj ja, aj ty sme volaní do vinice Pánovej, všetci sme totiž potrební a dôležití. Mnoho ľudí okolo nás potrebuje aj našu službu, aj našu pomoc. Veľa ľudí trpí návalom závislostí a potrebujú našu modlitbu a skutočný prejav spoluúčasti na ich utrpení. Mária je nám vzorom pravého súcitu a milosrdenstva. Ona svojho Syna sprevádzala až na Golgotu a zdieľala jeho bolesť. Preto prosme Pána o milosť mať otvorené oči i srdce pre našich blížnych, ich potreby, smútky, ťažkosti, choroby a problémy. Aj tieto myšlienky vychádzali z homílie otca Jozefa. Po sv. omši sa veriaci zapojili do modlitieb chvály, vďaky, odprosovania a prosby v rámci adorácie.

Vďaka Ti, Pane, za to, že nás sprevádzaš svojou priazňou a pomocou na ceste ohlasovania Tvojho slova a konkrétneho zapájania sa do služby lásky voči našim blížnym

Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign