Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Pôstna duchovná obnova

Pôstna duchovná obnova v Brezovičke pri Lipanoch.
Na pozvanie vdp. farára Martina Goča do farnosti v nedeľu 14.marca prišli členovia spoločenstva KOČ z Lipian spolu s otcom moderátorom diakonie oslobodenia HSŽ. Na filiálke a vo farskej obci boli slávené sväté omše, v rámci ktorých zazneli evanjelizačné kázne spojené so svedectvami Vlada a Jozefa. V tejto farnosti je snaha založiť skupinku KOČ. Dal by Pán Boh, aby sa to uskutočnilo.

Pôstna duchovná obnova v Miklušovciach
V dňoch 12. a 14. marca 2010. v gr. kat. farnosti Miklušovce (okr. Prešov) sa uskutočnili dve evanjelizačné kázne o. Jozefa Heskeho, moderátora diakonie oslobodenia HSŽ s dôrazom na život v slobode a pravde a zároveň bolo prezentované dielo KOČ. S kázňou boli spojené dve svedectvá Jaroslava Dvorščáka a jeho syna. Veríme, že aj v tejto obci bolo zasiate semienko KOČ a že prinesie úrodu.

Program vo Vysokej a v Brezovičke
V nedeľu 14.3.2010 sa začal program KOČ 15 km od základne HSŽ a KOČ Lipany. Program odštartoval svätou omšou 8.30 v dedine Vysoká za prítomnosti miestneho kňaza o. Martina Goča a o. Jozefa Heskeho. Otec Jozef Heske v homílii predstavil KOČ skrze evanjelium o márnotratnom synovi v zrozumiteľnom výklade, aby sa postupne prepracoval k ušiam poslucháčov. Počas homílie svedčil nás brat Vlado (člen HSŽ a kandidát KOČ) Lipany. Jeho svedectvo bolo pôsobivé zvlášť, preto, že ho niektorí poznali a s nimi pracuje. Nasledujúca svätá omša sa slávila 5 km od Vysokej v dedine Brezovička v kostole blízko fary otca Martina Goča. Priebeh bol ten istý len svedectvo, ktoré podal brat Jozef (člen KOČ) zo Starej Ľubovne otvoril ženské srdcia k slzám. Brat Peter (člen KOČ) z Orlova svedčil v krátkosti ale výstižne. Po skončení sme sa zišli na fare na pozvanie kňaza, kde nás pohostil pôstnou polievkou. Potom sme sa presťahovali do Lipian na ukončenie programu KOČ o 14.15 korunkou k Božiemu milosrdenstvu a krížovou cestou obetovanou za závislých
Miroslav, člen HSŽ a sympatizant KOČ

Krížová cesta za závislých , prezentácia Kruciáty oslobodenia človeka , svedectvá 14.3.2010 Lipany
Počas tejto krížovej cesty sme sa modlili za závislých z našej farnosti, ktorí sú zotročení rôznymi závislosťami, či už je to alkohol, hracie automaty, cigarety, nemorálny život, ale aj za nás samých, aby nám Pán dal silu na ceste dobrovoľnej abstinencie za našich bratov a sestry. Myslím si, že to bol veľmi požehnaný čas, keď sme si mohli uvedomiť, koľko zla prináša alkohol do našich rodín, koľko bolestí a ako to ťažko vplýva na všetkých príbuzných alkoholika. Túto krížovú cesta viedol otec Jozef Heske koordinátor KOČ na Slovensku. Po krížovej ceste bola prezentácia KOČ, kde otec Jožko vysvetľoval, čo je to KOČ. V rámci tejto prezentácie nás povzbudili svojim svedectvom brat Jožko zo Starej Ľubovne, ktorý je vyslobodený z otroctva alkoholu a Pavol a Beátka Malikovi z Prešova, ktorí sú dobrovoľní abstinenti. Myslím si, že to bol veľmi požehnaný čas pre celú našu farnosť aj pre naše spoločenstvo v Lipanoch, keď sme si mohli znovu uvedomiť posolstvo KOČ a povzbudiť sa kráčaní za Ježišom Kristom v dobrovoľnej abstinencii a tak pomáhať našim bratom a sestrám, ktorí si už samy pomôcť nemôžu a podať im našu pomocnú ruku. Stretnutie sme ukončili agapé, zdieľaním sa a modlitbou.
Jozef

niekoľko fotografií...

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign