Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 25. jún 2022 , meniny má Tadeáš , zajtra bude mať meniny Adriána. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Duchovný program spoločenstva Kruciáty 23. mája 2015

V sobotu, 23. mája 2015 sa uskutočnil duchovný program v kaplnke Charitného domu v Lipanoch. Na modlitbách a slávení Eucharistie sa zúčastnili členovia a kandidáti KOČ, Hnutia Svetlo-Život a Domácej Cirkvi. Prišli aj mnohí veriaci z Lipan a okolitých obcí. Najprv sa prítomní pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva za závislých. Po nej pokračoval program sv. omšou z Turíčnej vigílie, ktorú slúžil otec Martin Gaľa. Svätú omšu sprevádzala hrou na klavíri Julka Miženková.

Kázeň: Drahí bratia a sestry, keď som sa zapozeral na vás, je tu medzi nami len zopár mladých, teda mnohí z nás starších už zažili viaceré Turíce. Možno by bolo dobré v súvislosti s Turícami sa zamyslieť, že treba vyjsť konečne z rámcov svojho myslenia, svojho očakávania, lebo existujú aj iné chodníky, možno krajšie a dobrodružnejšie pre nás, ktoré má pre nás pripravené Pán. Apoštoli boli veľmi sklamaní, čo sa udialo. Ježiš ich držal celé tri roky v takom otázniku, hovoril im o kríži a o utrpení, neporozumeli tomu. Po svojom zmŕtvychvstaní sa zjavil najprv ženám: Márii Magdaléne, Jane a Márii Jakubovej (Lk 24,10) potom Emauzským učeníkom, ktorí Ho spoznali pri lámaní chleba (Lk 24,35). Po 40 dňoch od zmŕtvychvstania im povedal, že musí ísť k Otcovi. O 10 dní im povedal, že príde Duch Svätý, Duch Tešiteľ, ktorý im ukáže čo ďalej. Tí apoštoli očakávali v neistom čase Ducha Svätého. Apoštolom šlo o život. A vtedy prišiel Duch Svätý, ktorý ich totálne pretvoril. Nedá sa logicky vysvetliť, že tí predtým vystrašení apoštoli, sú teraz ráno o 9,00 hodine na streche a ohlasujú Krista. ,,Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom (Sk 2,36). Duch Svätý je Duch, ktorý prichádza na pomoc našej slabosti, k nám slabým ľuďom. Sám Ježiš prichádza na pomoc našej ľudskej slabosti. A keď sa pred Ním skloníme, On môže prísť a vyliať sa na nás. Zamyslime sa, či dokážeme byť reálni v prežívaní viery v škole, na našom pracovisku? Sami dobre vieme, že často prežívame strach, neistotu. Strach a neistota sa stali mottom pre mnohých z nás. ,,Keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo ma prísť“(Jn 16,13). Strach je jedným z najochromujúcejších pocitov. Skúsme sa zamyslieť, koľko snov sa nikdy neuskutočnilo len preto, že ktosi sa bál neúspechu. Premýšľajme, koľko vzťahov sa nikdy nezačalo rozvíjať, lebo niekto sa bál urobiť prvý krok. A teraz porozmýšľajme o apoštoloch, ,,keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami,...“ (Jn 20,19). Čo ak by nikdy apoštoli neboli prekonali strach a boli by zostali v Jeruzaleme? Čo ak by sa Cirkev nikdy nebola rozrástla z tejto malej skupinky učeníkov? Vieme však, že to sa nestalo. A preto dnes slávime Turíce. Apoštoli posilnení Duchom Svätým dokázali prekonať svoj strach. A vďaka ich odvahe mohol byť celý svet premenený posolstvom o Božej láske a spáse. Ak pocítiš volanie modliť sa za niečie uzdravenie alebo pomôcť niekomu v ťažkostiach, poslúchni to. Snaž sa odložiť svoje obavy nabok a rob to, čo vnímaš ako Božie volanie. Zakúsiš ohromnú slobodu už pri prvom malom krôčiku dôvery smerom k Pánovi. A nielen to. Boh využije tento tvoj malý krok viery a premení ho na obrovský krok dopredu - pre teba aj pre človeka, ktorému pomôžeš!

Keď hovoríme o Duchu Svätom, hovoríme o Bohu ale trochu z iného pohľadu. Hovoríme vždy o vzťahu, Duch Svätý je vo vzťahu k Otcovi a k Ježišovi Kristovi. Len vo vzťahu prichádza naplnenie. Duch Svätý nás chce pozvať do vzťahu s Otcom a s Ježišom, lebo každá modlitba je o vzťahu, a On prichádza, chce aby sme pochopili, že Otec a Syn chcú vo mne žiť vo vzťahu. A diabol sa snaží naštrbiť vzťahy, lebo vzťahy sú priestorom pre ovocie radosti a šťastia, ktoré robia náš život šťastným. Diabol chce zničiť vzťahy medzi súrodencami, medzi manželmi, medzi rodičmi...Duch Svätý nás otvára pre vzťah, lebo nie je nič horšie ako vidieť kresťana, ktorý nerozumie vzťahu s Otcom. Lebo žiť vzťah je veľmi náročné. Aj v živote zakúšame, že ten kto bol pre mňa darom, je zrazu pre mňa ťažkosťou (napr. obdobie krízy medzi manželmi). Duch Svätý je preto nám daný, aby sme sa otvorili pre vzťah s Otcom. My túžime byť vo vzťahu. Hľadáme lásku. Apoštoli pochopili, že nie sú sami, ale že Ježiš je stále s nimi.

Musíme si uvedomiť, že bez darov jazykov, bez darov proroctva, bez darov poznania a uzdravovania budeme spasení, to nie sú veci potrebné k spáse. Ale keď nepochopíme, že čo všetko Boh Otec vykonal pre našu spásu, neposunieme sa ďalej.

Nech nás Duch Svätý zbaví predsudkov. Možno budú dnes večer niektorí z nás sklamaní: ,,Modlil som sa a nič, nedostal som dary Ducha Svätého“. To nemusí byť teraz, že budem hneď citeľne naplnený darmi Ducha Svätého, ale možno budem otvorenejší pre pomoc iným, možno budem trpezlivejší vo vzťahu k tým, ktorí ma znervózňujú, budem silnejší voči pokušeniam, budem pohotovejší v prirodzených veciach, možno konečne dokážem niekomu povedať pravdu. Duch Svätý k nám určite dnes príde. Máme veľké prísľuby od Boha. Tak sa otvorme Tomu, ktorý nás posväcuje, ktorý nás oživuje, ktorý nás vedie k modlitbe, nech nás Duch Svätý otvorí pre vzťah s Bohom. Otvorme sa Duchu Svätému, ktorý chce byť na nás zoslaný a keď Boh chce tak to bude, keď raz povedal, že miluje, tak naozaj miluje.

Adoráciu sprevádzal hrou na gitare a piesňami otec Martin Gaľa a ukončil ju sviatostným požehnaním.

Alenka – kandidátka KOČ

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign