Kruciáta oslobodenia človeka

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je piatok 9. jún 2023 , meniny má Stanislava , zajtra bude mať meniny Margaréta. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Sv. omša za oslobodenie a uzdravenie v Lipanoch, 19. augusta 2015

Duchovný program v kaplnke charity v Lipanoch otvorila v stredu 19. augusta modlitba Korunky Božieho milosrdenstva obetovaná za oslobodenie zo závislostí. Sv. omšu slúžil otec Martin Gaľa. Na klavíri sprevádzala Michalka Daráková a hrou na gitare sa zapojila rehoľná sestra Marta z Lúčky. Otec Martin sa v homílii zameral aj na pojem oddychu, práce i ničnerobenia a lenivosti. Približujeme niekoľko myšlienok. Čas oddychu môže mať celkom jednoduchú podobu relaxovania na vlastnom dvore. Človek si potrebuje nájsť čas na oddych, potrebuje sa vymaniť z každodenného pracovného kolobehu. Pretože pracovné povinnosti, ak ich je priveľa, dokážu človeka úplne opantať a pohltiť. Na druhej strane môžeme nič nerobiť, nemodliť sa a tak sa stávať lenivými, no vtedy sa otvárame plánom pokušiteľa. Záhaľka je priestorom, kedy sa môžeme veľmi ľahko nechať manipulovať Zlým. Podobenstvo o robotníkoch nám však hovorí, že ide tu o čas, kedy môžeme čerpať, kedy tvoríme niečo zmysluplné. Božie slovo nás usmerňuje. Božie slovo má veľkú a hlbokú hodnotu. Pán Boh nám chce dávať toľko, koľko si ani nezaslúžime, on nás chce zahŕňať mierou vrchovatou. On je darcom dobra, pokoja a požehnania. Každý z nás túži po dobre, no pre každého z nás má inú podobu. Pre niekoho je dobrom jeho práca alebo relax. Je veľmi dôležité vedieť rozlišovať, aby sme si naozaj vyberali to, čo nás obohatí po duchovnej stránke. Pre niektorých Boh nie je dobro, a preto kráčajú inou, svojou cestou. Pýtame sa azda: „Čo je teda pre nás dobré?“ Reklama je tiež založená na tom, že preferuje „dobré veci“ a nahovára konzumentovi, že toto musí mať, že toto si musí zadovážiť, že len toto je preňho to najlepšie. Život človeka však má byť naplnený túžbou po pravom dobre, po Bohu. Každodenná práca môže priviesť stále k bližšie k prameňu dobra, ak je chápaná ako prostriedok a nie cieľ. Vtedy otvára srdce človeka pre život s Bohom. Život podľa Evanjelia je veľmi náročný, no prináša svoje ovocie. Prichádzajú pády i znechutenia. Čím sme bližšie pri Bohu, tým viac zápasíme. Otvorme sa pravému dobru, a tak budeme vnímavejšími na podnety pochádzajúce od Ducha Svätého. Božia milosť je nám naporúdzi, aby sme zvládli prekonávať ťažkosti.

Program pokračoval adoráciou, ktorá je chvíľou vďaky, chvály, prosby i odprosenia za hriechy.

Pavol Kall

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign